Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Προς διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie

Προς διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Προς διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ένα βήμα προ της κρησάρας του διαχειριστικού ελέγχου βρίσκεται η Folli Follie Group. Όπως πρώτο αποκάλυψε το Capital.gr, το προ μηνών αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος στην εταιρεία έγινε δεκτό από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, ορίζοντας μάλιστα την PwC ως ελεγκτή.

Αν και αρχικά η PwC εξέφρασε, με σχετική επιστολή, αντιρρήσεις ως προς την ανάληψη του έργου, θέτοντας ζητήματα τόσο νομικής φύσεως, όσο και επί της οριζόμενης αμοιβής, πληροφορίες αναφέρουν πως έπειτα από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, οδεύει προς αναθεώρηση της στάσης της.

Εάν γίνει και επισήμως δεκτή η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στη Folli Follie Group, αυτό σημαίνει πως η PwC θα πραγματοποιεί δύο ελέγχους στην εταιρεία, διαχειριστικό με αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικό επί των οικονομικών στοιχείων της FFG με εντολή της εταιρείας. Σε αντίθεση, όμως, με τον τελευταίο που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης, εξαιτίας της αδυναμίας συγκέντρωσης "κρίσιμων" στοιχείων", ο διαχειριστικός έλεγχος αποτελεί εντελώς διαφορετικό ζήτημα.

Δεν πρόκειται μόνο για έλεγχο νομιμότητας (χρηστότητας), δηλαδή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εξακρίβωση παραβάσεων, αλλά είναι και έλεγχος σκοπιμότητας, δηλαδή επεκτείνεται στην εξακρίβωση του εάν οι διαχειριστικές πράξεις ωφέλησαν  ή ζημίωσαν την εταιρεία.

Όπως εξηγούν έμπειροι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, ο διαχειριστικός έλεγχος σε μια Α.Ε. φθάνει σε μεγαλύτερο βάθος από έναν γενικό ή ειδικό οικονομικό έλεγχο και οι ελεγκτές οφείλουν να υποβάλουν το πόρισμά τους –πέραν της ελεγχόμενης εταιρείας– στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στον αιτούντα τον έλεγχο (εν προκειμένω στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Εάν, δε, διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλλουν την έκθεσή τους και στην εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται πως με βάση τη νομοθεσία, "δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία έχουν... η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς... εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης”. Όπως ορίζεται (Άρθρο 143 - Νόμος 4548/2018), το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Την ίδια στιγμή, ο έλεγχος της PwC επί των οικονομικών καταστάσεων της FFG για τη διαχειριστική χρήση που έληξε 31.12.2017 παραμένει σε στασιμότητα. Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η FFG αδυνατεί να παράσχει τα πλήρη στοιχεία που έχει ζητήσει η ελεγκτική εταιρεία, ιδίως αυτά που αφορούν τις δραστηριότητες στην Ασία υπό τη FF Group Sourcing, τις υπόλοιπες θυγατρικές αλλά και συναλλαγές με εταιρείες που είχαν καταχωρηθεί στους ισολογισμούς ως διασυνδεδεμένα μέρη (related parties).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε η συνεργασία με την Alvarez & Marshal προκειμένου να παρασχεθούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Ασίας, όπου και εντοπίζεται το επίκεντρο του μεγαλύτερου σκανδάλου παραποίησης οικονομικών στοιχείων από ελληνική εταιρεία. Ωστόσο από τη συνεργασία αυτή δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό, πέραν των στοιχείων που έχει παράσχει η A&M στην υπόθεση.

Ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, παραμένει να υπάρξει αναμορφωμένος ισολογισμός για τη χρήση του 2017 και πιστοποιητικό ελέγχου –το πιθανότερο με άρνηση γνώμης, είτε αδυναμία– από την PwC.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text