Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Κινητικότητα με τα δάνεια της ΑΝΕΚ

Κινητικότητα με τα δάνεια της ΑΝΕΚ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κινητικότητα με τα δάνεια της ΑΝΕΚ

Των Νίκου Χρυσικόπουλου - Χάρη Φλουδόπουλου

Το ενδεχόμενο εξάσκησης των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η ΑΝΕΚ, μέρος του οποίου είναι μετατρέψιμο – υπό προϋποθέσεις - σε μετοχές, εξετάζουν οι πιστώτριες τράπεζες.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το 2017, εμφάνισε στο τέλος του 2018 αρνητικά ίδια κεφάλαια, ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Η αναδιάρθρωση είχε υλοποιηθεί με την έκδοση 7ετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 220 εκατ. ευρώ, ενώ διαγράφηκαν ανακεφαλαιοποιημένοι τόκοι ύψους 15,5 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου στη χρήση 2018, σε συνδυασμό με το σχηματισμό έκτακτων προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των καθαρών αποτελεσμάτων της ΑΝΕΚ και την εμφάνιση ζημιών μετά από τρεις συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις.

Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου στο τέλος του 2018 κατέστη αρνητικό κατά 7,8 εκατ. και 8,9 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα, λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η ΑΝΕΚ δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει το δανεισμό της, με αποτέλεσμα να "σπάσουν" όροι δανειακών συμβάσεων και να καταστούν πληρωτέα δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στις λογιστικές καταστάσεις, στο τέλος του 2018 έγινε αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων που αφορούσαν στην εξυπηρέτηση των δανείων. Έτσι, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου ΑΝΕΚ στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε 256,1 εκατ. Και αυτό όταν ο όμιλος εμφάνισε το 2018 EBITDA 14,6 εκατ. (από 12,8 εκατ. το 2017), με κύκλο εργασιών 168,2 εκατ. (έναντι 164,7 εκατ. το 2017).

Σημειώνεται πως στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Το ζήτημα της ΑΝΕΚ έχει ήδη απασχολήσει τις πιστώτριες τράπεζες, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική, και κυρίως την Τράπεζα Πειραιώς που αποτελεί συγχρόνως το μεγαλύτερο μέτοχο της ακτοπλοϊκής εταιρείας, με ποσοστό 24,18%.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να ασκηθούν τα δικαιώματα μετατροπής, καίτοι η μετοχοποίηση αφορά σε μικρό μέρος των δανειακών υποχρεώσεων της AΝΕΚ. Η κίνηση αυτή, κατά ορισμένους, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση προκειμένου η εταιρεία να ενισχυθεί με κεφάλαια από τους μετόχους της. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα εξεταστούν οι επιλογές των τραπεζών, χωρίς να αποκλείεται η πώληση της συμμετοχής τους σε στρατηγικό επενδυτή.

Να σημειωθεί, πάντως, πως στις 28 Μαρτίου 2019 το ΔΣ της ΑΝΕΚ αποφάσισε αρχικά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20 εκατ.. Ο χρόνος σύγκλησης της ΓΣ, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΜΚ δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί.

Ο στόλος της ΑΝΕΚ περιλαμβάνει σήμερα 7 ιδιόκτητα πλοία και 2 πλοία υπό μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα εξαγοράς, τα οποία δραστηριοποιούνται σε γραμμές του Αιγαίου, της Αδριατικής και σε ναυλώσεις.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text