Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 207 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ - Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ - Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η πορεία των οικονομικών της εταιρίας κατά το 2018 ήταν θετική και, σε συνδυασμό και με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων, η γενικότερη εικόνα είναι ότι η εταιρία ξεπερνά τη δύσκολη φάση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης και τα οικονομικά της μεγέθη σταδιακά ανακάμπτουν.

Στη διάρκεια του 2018, παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες σε 659.863 εξωτερικούς ασθενείς, έναντι 629.051 κατά το 2017 και 562.391 ασθενών κατά το 2016. Επίσης, κατά το 2018 νοσηλεύτηκαν 84.957 ασθενείς, έναντι 78.189 και 74.660 κατά το 2017 και 2016 αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο στην καταγραφόμενη αύξηση, συντελούν η διατήρηση και η επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και η προσπάθειες που καταβάλλονται για την εφαρμογή ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής ιδιώτες πελάτες - ασθενείς.

Σε αριθμητικά μεγέθη, οι πωλήσεις, μετά τα μέτρα rebate και clawback, έφθασαν στα € 183 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά  8% (σελ 94 του δελτίου). Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 25,1% σε σχέση με 21,7% κατά το 2017. Οι δαπάνες λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 17,4% και έφθασαν στα € 33 εκατ, έναντι € 28 εκατ. κατά το 2017. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν στα € 6,8 εκατ. (3,7% επί των πωλήσεων), έναντι € 8,2 εκατ (4,8% επί των πωλήσεων) κατά το 2017.

Μετά τα παραπάνω, το περιθώριο EBIDTA μειώθηκε στο 13,2% επί των πωλήσεων, έναντι 14,0% κατά το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα € 10,8 εκατομμύρια, έναντι € 2,7 εκατ. κατά το 2017 (303%).

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 124.137 129.350 128.683 121.764
Σύνολο Ενεργητικού 370.243 368.662 361.459 359.465
Ίδια Κεφάλαια 58.847 60.757 63.342 71.780
Σύνολο Υποχρεώσεων 311.396 307.905 298.117 287.685
Υποχρεώσεις / Παθητικό 84,11% 83,52% 82,48% 80,03%
Πωλήσεις 158.092 167.346 169.267 182.749
Κόστος Πωληθέντων 131.828 130.055 132.570 136.942
Μικτά κέρδη 26.264 37.291 36.696 45.807
Μικτό Περιθ. Κέρδους 16,61% 22,28% 21,68% 25,07%
Δαπάνες λειτουργίας 37.309 27.084 28.103 32.990
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 9.809 8.495 8.159 6.778
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 6,20% 5,08% 4,82% 3,71%
EBIDTA 3.017 23.451 23.524 24.043
Περιθώριο EBIDTA 1,91% 14,01% 13,90% 13,16%
Κέρδη μετά από φόρους -15.772 3.528 2.686 10.822
Καθ. Περ. Κέρδους -9,98% 2,11% 1,59% 5,92%

Σημαντικά γεγονότα κατά το 2018 ήταν: α) η τροποποίηση προγράμματος εκδόσεων κοινού ομολογιακού δανείου συνολικης εναπομένουσας ονομαστικής αξίας 12099 εκατ. ευρώ και β) η πραγματοποίηση επενδύσεων σε  κεφαλαιουχικό εξοπλισμό συνολικού ποσού 12,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. κατά τη χρήση του 2017.
Αρχική εκτίμησή μας για τη χρήση του 2019 είναι ότι θα σημειωθεί αύξηση πωλήσεων και κερδών.

Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2018. Τελευταία φορά που διανεμήθηκε μέρισμα ήταν το έτος 2009 (μέρισμα χρήσης 2008).
Η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι μέτρια. Για το έτος 2019, πραγματοποίησε πράξεις (στοιχεία έως και 31/5/2019) στο 98% των συνεδριάσεων (δείτε εδώ) ενώ η μέση αξία συναλλαγών κινείται περίπου στα 17.941 ευρώ, με αυξητική τάση.   Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ανέρχεται στα € 156,1 εκατομμύρια. Η μετοχή κατέχεται από μόλις 2 Αμοιβαία Κεφάλαια.

Η άποψή μας για τη μετοχή της εταιρίας  είναι θετική. Τόσον επειδή τα θεμελιώδη στοιχεία της δείχνουν τάση βελτίωσης, όσο και επειδή, παραδοσιακά, η μετοχή κινείται “επιθετικά” σε ανοδικές φάσεις της αγοράς.
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text