Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Θετική πορεία - Εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Θετική πορεία - Εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Θετική πορεία - Εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση

Παρά την ελαφρά υποχώρηση των πωλήσεων στα € 279,4 εκατομμύρια (-1,3%), η κερδοφορία της εταιρίας εξελίχθηκε θετικά και τα καθαρά κέρδη (μ.φ.) έφθασαν στα € 28,9 εκατομ., έναντι € 26,4 εκατ. κατά το 2017 (+9,5%). Οι πωλήσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,4%, ενώ μειωμένες υπήρξαν και σε  πέντε από τις οκτώ θυγατρικές της στο εξωτερικό (σελ. 6 - 7 του δελτίου). Η αύξηση της κερδοφορίας, παρά την πτώση των πωλήσεων, οφείλεται στη σταθερότητα των περιθωρίων κέρδους και στη μείωση κατά € 3,5 εκατομμύρια, των συναλλαγματικών διαφορών σε σχέση με το 2017.

Περισσότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το 2018 και για προηγούμενα έτη, δείτε εδώ.

Επίσης, στις σελίδες 37-39 του δελτίου, δείτε τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.

Η ουσία των οικονομικών καταστάσεων είναι ότι η εταιρία διαθέτει μία πολύ καλή χρηματοοικονομική δομή, με ισορροπημένα μεγέθη και ισχυρά ίδια κεφάλαια και διαθέσιμα.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 157.020 176.340 187.561 196.993
Σύνολο Ενεργητικού 252.489 283.203 287.320 306.560
Ίδια Κεφάλαια 190.651 211.110 226.862 249.977
Σύνολο Υποχρεώσεων 61.838 72.093 60.458 56.583
Υποχρεώσεις / Παθητικό 24,49% 25,46% 21,04% 18,46%
Πωλήσεις 257.182 274.643 283.139 279.370
Κόστος Πωληθέντων 200.901 210.154 216.680 214.412
Μικτά κέρδη 56.281 64.489 66.459 64.958
Μικτό Περιθ. Κέρδους 21,88% 23,48% 23,47% 23,25%
Δαπάνες λειτουργίας 26.804 27.966 27.955 27.500
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -493 -508 -192 148
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις -0,19% -0,18% -0,07% 0,05%
EBIDTA 37.824 45.394 48.902 47.637
Περιθώριο EBIDTA 14,71% 16,53% 17,27% 17,05%
Κέρδη μετά από φόρους 18.671 29.007 26.390 28.905
Καθ. Περ. Κέρδους 7,26% 10,56% 9,32% 10,35%

Κατά το 2018, η εταιρία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία (κατά € 3,5 εκατομμύρια) και της Ρωσίας (κατά € 1,83 εκατομμύρια). Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε μία σειρά επενδύσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε θυγατρικές του εξωτερικού (σελ 72 -73 του δελτίου).

Η διοίκηση αναφέρει θετικές προοπτικές για το 2019, εκτίμηση που οφείλεται: α) στην πορεία των τιμών των πρώτων υλών, β) στη λειτουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο - θα αυξήσει τη δυναμικότητα κατά 30%, γ) στην παραγωγή νέων προϊόντων, δ) στην ολοκλήρωση επενδύσεων του 2018 και ε) στην υλοποίηση νέων εμπορικών συμφωνιών και στη διεύρυνση του δικτύου διανομής. Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση εκτιμά αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου κατά 5-7%.

Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2018. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των 21 ετών που βρίσκεται η εταιρία στο Χρηματιστήριο, έχει διανύμει μέρισμα (και άλλου είδους διανομές προς τους μετόχους) επί 18 χρόνια, στοιχείο που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις, ανάμεσα στις εταιρίες που διανέμουν μέρισμα σε τακτική βάση.
Το μόνο αρνητικό στοιχείο που εντοπίζουμε είναι η χαμηλή εμπορευσιμότητα της μετοχής. Κατά το 2019, η μετοχή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές σε 87% των ημερών, ενώ η μέση αξία συναλλαγών φθάνει στα 13.500 ευρώ, μειωμένος σε σχέση με πέρυσι (μ.ο.: 15.500 ευρώ) - περισσότερα στοιχεία δείτε εδώ. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή (σε αριθμητικούς όρους) της μετοχής, μειώνει την ελκυστικότητά της. Στις 31/3/2019, οκτώ (8) Αμοιβαία Κεφάλαια, κατείχαν συνολικά 273.847 μετοχές της εταιρίας (1% του μετοχικού κεφαλαίου).
Η θέση μας για τη μετοχή της εταιρίας είναι θετική, με τη σημείωση ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση της εμπορευσιμότητας και να μη διακόπτεται η πρακτική της διανομής μερίσματος.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text