Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΡΕΒΟΙΛ - Προσπάθειες ανάκαμψης

ΡΕΒΟΙΛ - Προσπάθειες ανάκαμψης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΡΕΒΟΙΛ - Προσπάθειες ανάκαμψης

Μετά την απεμπλοκή της από τη ζημιογόνα δραστηριοποίησή της στον τομέα της ποντοπόρου ναυτιλίας, κατά το 2018 η εταιρία πραγματοποίησε ένα βήμα προς την ανάκαμψη και τη βελτίωση της -τραυματισμένης- χρηματοοικονομικής της κατάστασης.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% φθάνοντας στα € 719,6 εκατομμύρια, αύξηση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των διεθνών τιμών, καθώς οι πωληθέντες όγκοι υποχώρησαν (σελ 8 του δελτίου). Το μικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε οριακή αύξηση σε 3,33%, έναντι 3,32% κατά το 2017. Οι δαπάνες λειτουργίας αυξήθηκαν στα € 20,1 εκατ. (+2,9% έναντι του 2017). Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, παρά τη μείωσή τους (€ 3,7 εκατ., έναντι € 4,1 εκατ.) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ζήτημα το οποίο θα απασχολεί την εταιρία για αρκετό ακόμη διάστημα, αφού οι τραπεζικές υποχρεώσεις παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές (€ 40,3 εκατ.), ενώ τα ίδια κεφάλαια αποτελούν μόλις το 11,8% του Παθητικού. Δείτε τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού της εταιρίας (εδώ).

Η εταιρία  δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2018, ενώ εκτιμάται ότι δε θα είναι σε θέση να διανείμει ούτε και κατά τη χρήση του 2019. Σημειώνεται ότι η εταιρία δεν διένειμε μέρισμα μετά το 2011, δηλαδή μετά από το έτος της ατυχούς εμπλοκής της στην ποντοπόρο ναυτιλία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΕΒΟΙΛ (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 46.987 53.857 60.611 59.058
Σύνολο Ενεργητικού 107.028 117.120 105.202 103.633
Ίδια Κεφάλαια 17.053 10.745 10.393 12.183
Σύνολο Υποχρεώσεων 89.975 106.375 94.779 91.450
Υποχρεώσεις / Παθητικό 84,07% 90,83% 90,09% 88,24%
Πωλήσεις 649.823 639.871 708.153 719.632
Κόστος Πωληθέντων 626.919 616.062 685.325 695.692
Μικτά κέρδη 22.905 23.809 22.827 23.940
Μικτό Περιθ. Κέρδους 3,52% 3,72% 3,22% 3,33%
Δαπάνες λειτουργίας 18.925 19.986 19.489 20.056
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4.203 4.373 4.137 3.736
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,65% 0,68% 0,58% 0,52%
EBIDTA 8.462 -23.305 1.703 7.605
Περιθώριο EBIDTA 1,30% -3,64% 0,24% 1,06%
Κέρδη μετά από φόρους 693 -30.850 -4.577 1.465
Καθ. Περ. Κέρδους 0,11% -4,82% -0,65% 0,20%

Κατά το 2018, η εταιρία Ενέταξε στο δίκτυό της 50 νέα πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ 54 πρατήρια απομακρύνθηκαν, β) προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 8,05 εκατ. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και γ) προχώρησε στην ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει στο παρελθόν (σελ 11-13 του δελτίου). Παράλληλα, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους € 2,9 εκατ. (έναντι € 2,1 εκατ. κατά το 2018).

Κατά το α’ τρίμηνο του 2019, οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 187,03 εκατ. (+4,8% σε σχέση με το 2017), γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε 210,1 εκατ. λίτρα, έναντι 197,9 εκατ. λίτρων το 2018 (+6,2%). Tα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν στα € 2,47 εκατ., έναντι € 2,03 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν σε € 0,91 εκατ. έναντι € 0,55 εκατ. κατά το 2018. Σημαντικά στοιχεία της περιόδου ήταν η μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά € 0,9 εκατ. και η ένταξη 11 νέων καταστημάτων στο δίκτυο.

Η μετοχή της εταιρίας σημειώνει άνοδο κατά 77,0% από το τέλος του 2018 και η κεφαλαιοποίηση φθάνει στα € 15,88 εκατ. (στοιχεία 31/5/2019). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής, παρά τη βελτίωσή της, παραμένει χαμηλή (μ.ο. αξίας συναλλαγών: 4.596 ευρώ και μ.ο. πράξεων: 11). Για περισσότερα στοιχεία δείτε εδώ. Με βάση τα στοιχεία της 31/3/2019, η μετοχή κατέχεται από δύο Αμοιβαία Κεφάλαια (329.651 μετοχές ή 1,50% του κεφαλαίου).

Η πορεία της εταιρίας είναι θετική και η χρηματοοικονομική της κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Εν τούτοις, λόγω του υψηλού δανεισμού και της χαμηλής εμπορευσιμότητας, η θέση μας για τη μετοχή είναι ουδέτερη.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text