Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | FLEXOPACK - Μείωση κερδών - Μη διανομή μερίσματος

FLEXOPACK - Μείωση κερδών - Μη διανομή μερίσματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
FLEXOPACK - Μείωση κερδών - Μη διανομή μερίσματος

Η πορεία των οικονομικών της εταιρίας υπήρξε θετική. Οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών και έφθασαν στα € 84,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%. Οι πωλήσεις προήλθαν κατά 14,0% (14,6%) από την Ελλάδα, 41,2% (42,2%) από άλλες χώρες της Ευρώπης και κατά 44,8% (42,8%) από λοιπές χώρες (σε παρένθεση τα ποσοστά σύνθεσης των πωλήσεων κατά το 2017) (σελ. 84 του δελτίου).

Οι βασικές χρηματοοικονομικές σχέσεις της εταιρίας παρέμειναν σχετικά σταθερές. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε ελάχιστα στο 24,9% σε σχέση με 25,1% κατά το 2017. Οι δαπάνες λειτουργίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,8% και έφθασαν στα € 11,1 εκατομμύρια, έναντι € 10,3 εκατ. Κατά το 2017. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έφθασαν στις € 680 χιλιάδες (0,80% επί των πωλήσεων), έναντι € 700 χιλ. (0,86% επί των πωλήσεων) κατά το 2017. Το περιθώριο EBIDTA έφθασε στο 16,9% επί των πωλήσεων, έναντι 17,7% κατά το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα € 7.1 εκατομμύρια, έναντι € 7,4 εκατ. κατά το 2017 (-4,0%). Η μείωση της κερδοφορίας δεν είναι ουσιαστική και δε δείχνει να οφείλεται σε κάποιο ανησυχητικό γεγονός. Η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας δείχνει υγιής και έχει τη δυναμική για τη διατήρηση της θετικής της πορείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ FLEXOPACK (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 43.058 47.233 49.468 51.205
Σύνολο Ενεργητικού 83.802 91.991 102.176 110.380
Ίδια Κεφάλαια 49.213 53.988 61.596 67.741
Σύνολο Υποχρεώσεων 34.590 38.003 40.580 42.639
Υποχρεώσεις / Παθητικό 41,28% 41,31% 39,72% 38,63%
Πωλήσεις 61.201 70.251 81.523 84.492
Κόστος Πωληθέντων 47.101 53.391 61.091 63.447
Μικτά κέρδη 14.101 16.859 20.432 21.046
Μικτό Περιθ. Κέρδους 23,04% 24,00% 25,06% 24,91%
Δαπάνες λειτουργίας 8.564 9.454 10.264 11.168
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 538 649 700 680
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,88% 0,92% 0,86% 0,80%
EBIDTA 9.196 11.371 14.386 14.274
Περιθώριο EBIDTA 15,03% 16,19% 17,65% 16,89%
Κέρδη μετά από φόρους 3.686 5.179 7.389 7.096
Καθ. Περ. Κέρδους 6,02% 7,37% 9,06% 8,40%

Τα κύρια γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν: α) Η αποπεράτωση του νέου βιομηχανικού κτιρίου. Το νέο βιομηχανικό κτίριο είναι διώροφο και περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία συνολικής επιφάνειας 8.485 τ.μ.. β) Η σύσταση νέας θυγατρικής εταιρείας στη Λυών της Γαλλία (με την επωνυμία «FLEXOPACK FRANCE»). Η σύσταση και της εταιρείας εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων του. γ) Η έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 11.000.000 ευρώ (σελ. 10-11 δελτίου).

Εντός του 2019, η εταιρία πρόκειται να δαπανήσει έως 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε Ελλάδα και Πολωνία, που θα περιλαμβάνουν την αγορά υπερσύγχρονου εξοπλισμού, τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής και επέκταση των δικτύων διανομής. Παράλληλα, στο απώτερο μέλλον, σχεδιάζει την ανέγερση βιομηχανικου κτηρίου στο Mπρισμπέιν της Αυστραλίας. Δείτε εταιρική ανάλυση του Απριλίου 2019 (εδώ).
Η μετοχή της εταιρίας κατά την τελευταία διετία εμφανίζει μία ιδιαίτερη ικανοποιητική πορεία, η οποία διαταράχθηκε από τα μέσα Απριλίου (δείτε εδώ), με αποτέλεσμα να σημειώνει πτώση κατά 8,6% από την αρχή του έτους. Η εμπορευσιμότητα είναι χαμηλή (μ.ο. αξίας: 7.163 ευρώ και μόλις 4 πράξεις ημερησίως). Επτά (7) Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν 3,32% των μετοχών.

Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018, απόφαση αρνητική και αντίθετη στην παράδοση που είχε δημιουργήσει (διανομή προς μετόχους σε 18 από τα τελευταία 21 χρόνια).

Παρά τη θετική χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας, είμαστε ουδέτεροι για τη μετοχή, λόγω χαμηλής εμπορευσιμότητας και μη διανομής μερίσματος.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text