Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πρώτη χρήση μετά την ιδιωτικοποίηση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πρώτη χρήση μετά την ιδιωτικοποίηση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πρώτη χρήση μετά την ιδιωτικοποίηση

Η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας ήταν το κυριότερο γεγονός μέσα στο 2018, το οποίο μεταβάλλει σημαντικά τη φυσιογνωμία της και τις προοπτικές της. Η ιδιωτικοποίηση ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2018, ενώ το Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 67% των μετοχών της ΟΛΘ από τη “South Europe Gateway Θεσσαλονίκης (SEGT) Ltd” (μετά την πώληση, στο Δημόσιο απομένει το 7,27% των μετοχών της εταιρίας).

Άμεσα, συγκροτήθηκε νέα εκτελεστική διευθυντική ομάδα,η οποία προχώρησε στον σχεδιασμό βελτίωσης της παραγωγικότητας και της δυναμικότητας του λιμένα και στην προετοιμασία του μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης, με στόχο να γίνει η ΟΛΘ περιφερειακός ηγέτης και να αποτελέσει την κύρια θαλάσσια πύλη για την περιοχή των Βαλκανίων. Ένα χρόνο αργότερα, στις 18 Μαρτίου 2019, απεστάλη στο Eλληνικό Δημόσιο “Ειδοποίηση έναρξης της πρώτης επενδυτικής περιόδου”, με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόθεση της νέας διοίκησης να εκκινήσει εργασίες σχετικά με τις υποχρεωτικές επενδύσεις (όπως περιγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης), ύψους € 180 εκατομμυρίων (δείτε λεπτομέρειες στις σελίδες 17-19 της ετήσιας έκθεσης - εδώ).

Τα αποτελέσματα της εταιρίας κατά τη χρήση του 2018 είναι θετικά και ελπιδοφόρα για τη μελλοντική της εξέλιξη: Εξυπηρετήθηκαν 7.298 χιλιάδες τόνοι εμπορευμάτων (έναντι 6.905 χιλιάδων το 2017), 424.500 εμπορευματοκιβώτια (έναντι 401.947 το 2017), 1.929 πλοία (έναντι 1.936 το 2017) και και 44.484 επιβάτες (έναντι 50.373 το 2017). Παράλληλα αύξηση  εμφάνισε η διακίνηση χύδην φορτίων κατά 4,83%, το γενικό φορτίο αύξηση κατά 7,79%, η κίνηση φορτίων RO-RO μείωση κατά 4,37% και τα μοναδοποιημένα φορτία (Ε/Κ) παρουσίασαν αύξηση κατά 5,68% σε TEU’s.
Με βάση τα παραπάνω ο κύκλος εργασιών έφθασε σε € 58,5 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 7,93% σε σχέση με το 2017 (σελ 87 του δελτίου). Ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων και του μικτού κέρδους ανα τομέα (σελ 71 του δελτίου),  το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 46,3% σε σχεση με 40,2% κατά το 2017. Το περιθώριο EBITDA έφθασε στο 47,2% επί των πωλήσεων, έναντι 34.8% επί των πωλήσεων το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα € 17.2 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 137%. Η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας είναι εξαιρετική (δείτε σχετικό πίνακα, εδώ).
Αναμφισβήτητα, οι προοπτικές της εταιρίας είναι θετικές και οι επιδόσεις της αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν το επενδυτικό πρόγραμμα που ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται, αλλά και η αναβάθμιση της θέσης της Θεσσαλονίκης, μέσα από την εξέλιξη της οικονομικής θέσης και της ευρωπαϊκής προοπτικής των βαλκανικών χωρών.

ΟΜΙΛΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 75.196 86.811 100.472 101.630
Σύνολο Ενεργητικού 140.846 150.832 155.283 169.591
Ίδια Κεφάλαια 127.088 135.455 137.852 150.645
Σύνολο Υποχρεώσεων 13.758 15.377 17.431 18.946
Υποχρεώσεις / Παθητικό 9,77% 10,19% 11,23% 11,17%
Πωλήσεις 50.881 48.062 54.232 58.535
Κόστος Πωληθέντων 26.549 25.890 32.422 31.403
Μικτά κέρδη 24.332 22.172 21.810 27.132
Μικτό Περιθ. Κέρδους 47,82% 46,13% 40,22% 46,35%
Δαπάνες λειτουργίας 4.336 5.255 5.345 7.465
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 3 2 2 46
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,0059% 0,0042% 0,0037% 0,079%
EBIDTA 26.861 23.878 18.850 27.605
Περιθώριο EBIDTA 52,79% 49,68% 34,76% 47,16%
Κέρδη μετά από φόρους 17.915 14.084 7.243 17.152
Καθ. Περ. Κέρδους 35,21% 29,30% 13,36% 29,30%

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας (31/5/2019) φθάνει στα € 291,3 εκατομμύρια και η σχέση Ρ/Ε σε 17,1. Η μετοχή της εταιρίας χαρακτηρίζεται διαρκώς ως “χαμηλής εμπορευσιμότητας” (λόγω του μικρού αριθμού κυκλοφορούντων μετοχών) με μ.ο. συναλλατών (2019) στα 51.600 ευρώ και μ.ο. πράξεων τις 32. Ποσοστό 3,58% (360.848 μετοχές) κατέχεται από 19 χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η εταιρία διανέμει μέρισμα κάθε χρόνο από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο (2001).
Αναμφισβήτητα, είμαστε θετικοί για τη μετοχή της εταιρίας, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της μετοχής για μακροχρόνια διακράτηση.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text