ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη κύλησε το 2018 για την εταιρία, η οποία διατηρεί μία ήπια αύξηση των πωλήσεων (€ 32,5 εκατομμύρια, αύξηση 6,2% σε σχέση με το 2017) και χαμηλή κερδοφορία (€ 979 χιλιάδες, έναντι € 576 χιλιάδων κατά το 2017), αλλά που έχει υψηλές υποχρεώσεις, οι οποίες θα αποτελούν για πολλά χρόνια ένα πρόβλημα στη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Το σύνολο των υποχρεώσεων της φθάνει στα € 32,6 εκατομμύρια και αποτελούν το 73,7% του Παθητικού της. Με δεδομένο ότι το προϊόν της είναι καλής ποιότητας, η εταιρία, η οποία έχει ένα ικανοποιητικό μέγεθος, θα πρέπει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να αυξήσει τα κεφάλαιά της, ώστε να μειώσει τις υποχρεώσεις της και να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγή της -στην οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα- και να διευρύνει τα δίκτυα διανομής της.

ΟΜΙΛΟΣ
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13.568 14.655 16.626 15.892
Σύνολο Ενεργητικού 44.346 43.753 45.095 44.231
Ίδια Κεφάλαια 9.793 10.201 10.728 11.655
Σύνολο Υποχρεώσεων 34.553 33.552 34.367 32.576
Υποχρεώσεις / Παθητικό 77,92% 76,69% 76,21% 73,65%
Πωλήσεις 30.232 29.616 30.641 32.532
Κόστος Πωληθέντων 23.645 23.253 25.211 26.482
Μικτά κέρδη 6.587 6.363 6.209 6.797
Μικτό Περιθ. Κέρδους 21,79% 21,49% 20,26% 20,89%
Δαπάνες λειτουργίας 4.342 4.443 4.222 4.626
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.092 1.013 876 910
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 3,61% 3,42% 2,86% 2,80%
EBIDTA 4.030 3.371 3.272 3.318
Περιθώριο EBIDTA 13,33% 11,38% 10,68% 10,20%
Κέρδη μετά από φόρους 527 412 536 979
Καθ. Περ. Κέρδους 1,74% 1,39% 1,75% 3,01%

Δείτε πληροφορίες με τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2015-2018 (εδώ) και την οικονομική έκθεση της χρήσης 2018 (εδώ).

Για το 2019, εκτιμούμε μικρή αύξηση των μεγεθών. Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2018. Η τελευταία φορά που διένειμε μέρισμα ήταν κατά το έτος 2008 (κέρδη χρήσης 2007).

Η μετοχή της εταιρίας (η οποία διαπραγματεύεται κάτω από την ονομαστική της αξία) σημειώνει άνοδο 22,5% από την αρχή του έτους, ενώ η εμπορευσιμότητά της παραμένει χαμηλή (μ.ο. αξίας συναλλαγών: 3.571 ευρώ, με μ.ο. 17 πράξεις την ημέρα), ενώ συχνά έχει τη συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τις μετοχές αυτής της κατηγορίας. Η μετοχή δεν κατέχεται από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Χωρίς να υπάρχει κάποιος άμεσος χρηματοοικονομικός κίνδυνος, η στασιμότητα στην εξέλιξη των μεγεθών και η χαμηλή εμπορευσιμότητα μας οδηγούν στο να μην είμαστε θετικοί για τη μετοχή.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text