Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | MOTOR OIL - Επάνοδος σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας

MOTOR OIL - Επάνοδος σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Κατά το α’ τρίμηνο τη χρήσης, οι πωλήσεις του ομίλου έφθασαν στα 2.197 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 7,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018. Ο όγκος των πωλήσεων έφθασε σε 3,43 εκατ. τόνους, σταθερές σε σχέση με το 2018. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 189,5 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου έφθασαν στα 106,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 161,8%. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν στο 70% στο σύνολο των πωλήσεων.

Η επάνοδος του περιθωρίου μικτού κέρδους σε υψηλά επίπεδα και η παράλληλη αύξηση των πωλήσεων, υπήρξαν οι κυριότεροι παράγοντες για την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρίας κατά το α’ τρίμηνο της χρήσης. Το περιθώριο μικτού κέρδους της διύλισης έφθασε στο 9,3%, έναντι 4,8% κατά το α’ τρίμηνο του 2018. Αντίθετα, υποχώρησε το μικτό περιθώριο κέρδους πώλησης προς τα πρατήρια, στο 5,2% έναντι 6,4%, όμως η υποχώρηση αυτή επέτρεψε τη διατήρηση των πωλήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα (+5,0%) σε μία δύσκολη περίοδο. Δείτε την ανάλυση των πωλήσεων της εταιρίας ανά τομέα (σελίδα 16 του οικονομικού δελτίου)

Τα κέρδη της εταιρίας, όπως και σε άλλες περιόδους, κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις δραστηριότητες διύλισης. Τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να παρατηρούμε στις δραστηριότητες της διύλισης είναι: α) η ποσότητα διύλισης, β) το μικτό περιθώριο κέρδους της διύλισης, το οποίο εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο, γ) την ισοτιμία δολαρίου - ευρώ και τη χρονική εξέλιξή της και δ) τη χρονική εξέλιξη της τιμής του αργού πετρελαίου, αφού επηρεάζει την αποτιμηση των αποθεμάτων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει το κόστος και το περιθώριο κέρδους της διύλισης.

Κατά το έτος 2018,  παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Διυλιστηρίου ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των 13,3 εκατ. Μετρικών Τόνων (έναντι 13 εκατ. ΜΤ στη χρήση 2017) και παρά το ότι  η εταιρία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά (82,5% επί των πωλήσεων) και παρά το ότι ο καθαρός δανεισμός στις 31/12/2018 έφθασε μόλις στα 8 εκατ. ευρώ (μείωση για 8η συνεχόμενη χρήση), το μικτό περιθώριο κέρδους βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών ετών (2015: 52,7, 2016: 57,1, 2017: 62,2 και 2018: 49,8 USD/MT), γεγονός το οποίο προκάλεσε τη μεγάλη μείωση των κερδών. Στη χρήση του 2018, τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2018 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 411,1 εκατ. έναντι Ευρώ 551,5 εκατ. για το 2017. Δείτε τα στοιχεία 31/12 των τελευταίων ετών.

ΟΜΙΛΟΣ - ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.418.052 1.729.458 1.746.942 1.653.187
Σύνολο Ενεργητικού 2.568.038 2.863.102 2.895.148 2.847.481
Ίδια Κεφάλαια 603.814 824.060 1.018.883 1.112.222
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.964.224 2.039.042 1.876.265 1.735.259
Υποχρεώσεις / Παθητικό 76,49% 71,22% 64,81% 60,94%
Πωλήσεις 7.060.215 6.356.855 7.843.482 9.491.501
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη 634.718 726.963 818.974 666.865
Μικτό Περιθ. Κέρδους 8,99% 11,44% 10,44% 7,03%
Δαπάνες λειτουργίας 264.894 279.124 292.931 300.953
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 87.714 80.245 76.537 49.174
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 1,24% 1,26% 0,98% 0,52%
EBIDTA 492.054 603.495 620.544 495.112
Περιθώριο EBIDTA 6,97% 9,49% 7,91% 5,22%
Κέρδη μετά από φόρους 302.848 428.760 313.556 254.713
Καθ. Περ. Κέρδους 4,29% 6,74% 4,00% 2,68%

Δείτε την οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2018 (εδώ). Δείτε τις επισημάνσεις της διοίκησης κατά την ενημέρωση των αναλυτών, στις 28/3/2019 (εδώ)


Η εξέλιξη των παραγόντων που προσδιορίζουν το μικτό περιθώριο διύλισης, κινήθηκαν ευνοϊκά κατά το τέλος του α’ τριμήνου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιθωρίων και της κερδοφορίας. Κατά τα φαινόμενα, η εξέλιξη στις τιμές του αργού, δεν είναι το ίδιο ευνοϊκή κατά το β’ τρίμηνο. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το περιθώριο μικτού κέρδους προβλέπεται ότι θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2018 και, σε συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη της κερδοφορίας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τόσο στο β’ τρίμηνο, όσο και για το σύνολο του έτους, θα υπάρξει μία αξιοσημείωτη ανάκαμψη της κερδοφορίας σε σχέση με το 2018.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text