Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 207 | Χαρτοφυλάκια 31/3/2019: Τα στατιστικά των τοποθετήσεων

Χαρτοφυλάκια 31/3/2019: Τα στατιστικά των τοποθετήσεων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πριν προχωρήσουμε σε παρατηρήσεις για τις τοποθετήσεις κάθε κατηγορίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θέλουμε να παραθέσουμε μερικά σημαντικά στατιστικά στοιχεία:

- Από την παρατήρηση της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων, διακρίνουμε χαρτοφυλάκια μεγάλου μεγέθους που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό και χαρτοφυλάκια που προσανατολίζονται σε μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης που απευθύνονται σε επενδυτές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

- Από τις συνολικά 174 μετοχές που διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο στις 31/3/2019, τα 60 Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν μετοχές 87 εταιριών. Στις 31/12/2018 κατείχαν μετοχές 88 εταιριών.

- Με βάση την κατηγοριοποίηση που έχει κάνει το Χρηματιστήριο με βάση την εμπορευσιμότητά ή την κατάσταση των μετοχών, τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί ως ακολούθως:

- Κανένα χαρτοφυλάκιο δεν έχει τοποθετηθεί σε κάποια από τις 15 μετοχές που βρίσκονται σε καθεστώς “αναστολής διαπραγμάτευσης”, πλην της περίπτωσης της μετοχής της Folli Follie, η οποία κατέχεται από 13 Αμοιβαία Κεφάλαια. Η τιμή της συγκεκριμένης μετοχής, για τις αποτιμήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχει μηδενιστεί (υπολογίζεται με τιμή € 0,001).

- Κανένα, πλην ενός, χαρτοφυλάκιο δεν κατέχει μετοχές που βρίσκονται “υπό επιτήρηση”. Μόνον το χαρτοφυλάκιο του CPB Μετοχικό Ελληνικό, κατέχει 372.493 μετοχές (3,35% του συνόλου) της εταιρίας “Ευρωσύμβουλοι”.

- Από τις 52 μετοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως “χαμηλής εμπορευσιμότητας”, τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί μόνον σε 21.

- Από τις 54 μετοχές που χαρακτηρίζονται ως “μέσης εμπορευσιμότητας”, τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί σε 36.

- Σε κλαδικό επίπεδο, το 12,1% του συνολικού ενεργητικού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχει τοποθετηθεί σε μετοχές τραπεζών. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά υψηλότερο από το ποσοστό της 31/12/2018 (11,5%), πλην όμως εξακολουθεί να είναι από τα ιστορικά μικρότερα που έχουν παρατηρηθεί.

- Ποσοστό 9,5% έχει τοποθετηθεί σε εταιρίες κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, ύδρευση κλπ). Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το 9,8% του προηγούμενου τριμήνου.

- Ποσοστό 6,7% του συνολικού ενεργητικού έχει τοποθετηθεί σε εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), έναντι ποσοστού 6,0% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος αυτός που μέχρι πριν μερικά χρόνια ουσιαστικά δεν υφίστατο, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον.

- Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι τοποθετημένα και στις 29 μετοχές που χαρακτηρίζονται ως “υψηλής εμπορευσιμότητας”.

Οι θέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις μετοχές

Πέραν από τις εταιρίες των οποίων η διαπραγμάτευση έχει ανασταλεί και αυτές που βρίσκονται υπό επιτήρηση, στις οποίες ουδέν χαρτοφυλάκιο έχει επενδύσει, υπάρχουν ακόμη 49 μετοχές οι οποίες επίσης δε συμπεριλαμβάνονται σε κανένα χαρτοφυλάκιο.

Στον παρακείμενο πίνακα (σελ. 12), δείτε από πόσα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνεται η κάθε μετοχή.

Πίνακας 3: Μετοχές που κατέχονται από περισσότερα Α/Κ (31/3/2019)

Μετοχή Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή % Μετοχών Εταιρίας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 47 6,15%
JUMBO 46 3,62%
ΟΠΑΠ 43 2,03%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 41 9,79%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 41 4,40%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 41 3,84%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 41 2,00%
GRIVALIA PROPERTIES 40 4,30%
ΤΙΤΑΝ 40 2,78%
ALPHA ΒΑΝΚ 39 5,10%
ΟΤΕ 39 2,91%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 39 2,75%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 39 1,63%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 38 7,11%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 38 3,59%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 35 4,26%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 35 2,09%
ΟΛΠ 33 4,41%
COCA-COLA HBC AG 32 9,02%
LAMDA DEVELOPMENT 32 5,11%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 32 4,74%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. 32 0,72%
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 31 8,97%
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 29 1,83%
ΚΡΙ - ΚΡΙ 25 8,39%
ΕΥΔΑΠ 24 2,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 22 1,84%
AUTOHELLAS 21 6,38%
ΕΥΑΘ 20 10,52%
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 20 8,91%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 20 8,46%
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 20 3,35%
ΟΛΘ 19 3,58%
ΔΕΗ 18 1,39%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15 5,11%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 14 2,73%
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 13 3,08%
FOLLI-FOLLIE 13 1,02%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 12 10,77%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 10 2,19%
ΙΑΣΩ 10 0,43%
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 9 7,87%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 8
ΚΑΡΑΤΖΗ 8
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 8
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 8
A.S. COMPANY 7

Πίνακας 4:  Εταιρίες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Α/Κ (31/3/2019)

Μετοχή % Μετοχών που κατέχονται από τα Α/Κ Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 13,68% 3
BYTE COMPUTER 12,36% 4
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 10,77% 12
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 10,52% 20
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 9,79% 41
ΕΧΑΕ 9,02% 32
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 8,97% 31
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 8,91% 20
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 8,46% 20
ΚΡΙ - ΚΡΙ 8,39% 25
ΕΛΤΡΑΚ 7,94% 7
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7,87% 9
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 7,11% 38
AUTOHELLAS 6,38% 21
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6,15% 47
REDS (ΚO) 5,72% 5
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ 5,50% 6
CNL CAPITAL 5,48% 4
LAMDA DEVELOPMENT 5,11% 32
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5,11% 15

Πίνακας 5: Οι μεγαλύτερες τοποθετήσεις των Α/Κ σε ευρώ (31/3/2019)

Μετοχή Κεφάλαια στη μετοχή (εκ. €) % των τοποθετήσεων σε μετοχές
ΟΤΕ 93,60 7,97%
COCA-COLA HBC AG 81,63 6,95%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 79,15 6,74%
JUMBO 73,31 6,24%
ΟΠΑΠ 59,51 5,07%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 54,62 4,65%
ALPHA ΒΑΝΚ 52,44 4,47%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 52,28 4,45%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 47,86 4,08%
EUROBANK 45,16 3,85%
GRIVALIA PROPERTIES 44,57 3,80%
ΤΙΤΑΝ 41,27 3,52%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 36,18 3,08%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 26,34 2,24%
LAMDA DEVELOPMENT 26,13 2,23%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 25,98 2,21%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 25,60 2,18%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 25,11 2,14%
ΕΧΑΕ 23,35 1,99%
ΟΛΠ 18,55 1,58%

Η μετοχή της Μυτιληναίος περιλαμβάνεται σε 47 χαρτοφυλάκια. Η συγκεκριμένη μετοχή περιέχεται στα περισσότερα χαρτοφυλάκια σε όλα τα τρίμηνα μετά την 31/12/2017 (οπότε και ξεκινήσαμε την καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών). Ακολουθεί η μετοχή της Jumbo η οποία περιέχεται σε 46 χαρτοφυλάκια, της ΟΠΑΠ σε 43, της Fourlis Συμμετοχών, της Αεροπορίας Αιγαίου και της Εθνικής Τράπεζας, σε 41 χαρτοφυλάκια.

Ενδιαφέρον έχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η μετοχή της (εταιρίας επενδύσεων) “Ανδρομέδα ΑΕΕΧ”, στην οποία, μόλις 3 Αμοιβαία Κεφάλαια (το Alpha Trust Hellenic Equities, το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής και το Alpha Trust Eurostar) κατέχουν το 13,7% των μετοχών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η εταιρία πληροφορικής Byte στην οποία 4 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 12,4%. Στην τρίτη, βρίσκεται η Π. Πετρόπουλος στην οποία 12 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,8%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Fourlis Συμμετοχών, στην οποία 41 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 9,8% των μετοχών. Τέλος, στην πέμπτη θέση, βρίσκεται η ΕΧΑΕ, στην οποία 32 Αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν το 9,02% των μετοχών.Το άθροισμα των κεφαλαίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγκεντρώνει η κάθε μετοχή, εμφανίζεται στον Πίνακα 5. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΤΕ που έχει προσελκύσει 93,6 εκατ. ευρώ από 39 Αμοιβαία Κεφάλαια. Στη δεύτερη, η Coca Cola με 81,6 εκατ. ευρώ από 32 Α/Κ, και στην τρίτη θέση, η Μυτιληναίος, με 79,1 εκατομμύρια από 47 Α/Κ. Στην τέταρτη θέση η Jumbo με 73,3 εκατ. Από 46 Α/Κ και τέλος, στην πέμπτη θέση η ΟΠΑΠ με 59,5 εκατ. ευρώ από 43 Α/Κ.

Τέλος, στον Πίνακα 6, εμφανίζονται οι μεταβολές που καταγράφηκαν στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το α’ τρίμηνο του έτους: α) Οι μετοχές στις οποίες η θέση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυξήθηκε ή μειώθηκε. β) Το ποσοστό μεταβολής, σε όρους μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών, στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. γ) Οι μετοχές στις οποίες μεταβλήθηκε ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τις κατέχουν.

 

Μεταβολές 31/12/2018 - 31/3/2019
Εταιρία % Μετ. Κεφ. που κατέχεται από Α/Κ Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή Μεταβ. 31/3/2019 - 31/12/2018 (τεμάχια ) Μεταβ. 31/3/2019 - 31/12/2018 (% μετ. κεφαλ.) Μεταβ. 31/3/2019 - 31/12/2018 (αριθμός Α/Κ)
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ 8,97% 31 2.316.399 2,80% 3
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,84% 41 9.960.459 1,09% 4
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 3,69% 8 179.592 0,71% 3
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,46% 1 23.150 0,70% 0
FOURLIS ΣΥΜ/ΟΧΩΝ 9,79% 41 350.650 0,68% 1
ΕΧΑΕ
9,02% 32 377.174 0,62% 2
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 0,62% 1 194.697 0,62% 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 1,26% 1 46.065 0,61% 0
GRIVALIA PROPERTIES 4,30% 40 584.045 0,61% 4
ΑΔΜΗΕ 4,26% 35 1.243.144 0,54% 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,84% 22 1.423.546 0,33% -4
REDS (ΚO) 5,72% 5 187.150 0,33% 3
ΕΛΤΡΑΚ 7,94% 7 43.245 0,31% 0
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5,11% 15 36.537 0,31% 0
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 8,46% 20 127.807 0,29% -1
A.S. COMPANY 4,42% 7 35.305 0,27% 0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6,15% 47 286.352 0,20% 1
ΚΡΙ - ΚΡΙ 8,39% 25 65.303 0,20% 1
INTRAKAT (KO) 0,79% 2 50.000 0,16% 0
AUTOHELLAS 6,38% 21 19.876 0,16% 1
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1,47% 3 9.664 0,15% 1
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 4,40% 41 99.661 0,14% 1
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1,47% 2 23.223 0,13% 1
ΟΠΑΠ 2,03% 43 362.738 0,11% 1
ΚΑΡΑΤΖΗ 2,30% 8 16.506 0,11% 2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. 10,77% 12 -7.765 -0,11% 1
INTERCONTINENTAL 1,19% 4 -11.721 -0,11% 0
J. & P. - ΑΒΑΞ 0,59% 3 -90.000 -0,12% -4
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 0,80% 2 -210.200 -0,13% -1
EUROBANK 2,91% 39 -2.938.661 -0,13% 0
ΕΥΑΘ 3,35% 20 -50.995 -0,14% 0
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 2,09% 35 -167.867 -0,15% -2
ΤΙΤΑΝ 2,78% 40 -122.935 -0,16% -2
CNL CAPITAL 5,48% 4 -1.413 -0,18% -1
ΟΛΠ 4,41% 33 -49.905 -0,20% -3
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ 5,50% 6 -97.881 -0,24% -3
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 10,52% 20 -19.563 -0,26% 1
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7,87% 9 -40.000 -0,32% 0
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 7,11% 38 -366.257 -0,35% -3
ΕΥΔΑΠ 2,47% 24 -422.856 -0,40% -6
ΔΕΗ 1,39% 18 -994.818 -0,43% -3
PROFILE 2,79% 5 -75.000 -0,63% 0
ALPHA ΒΑΝΚ 2,75% 39 -12.216.738 -0,79% -2
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,74% 32 -1.573.565 -0,89% 3
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 1,38% 4 -105.356 -1,40% 0
Σημείωση: Στον παρόν πίνακα εμφανίζονται μόνον οι μεταβολές που είναι μεγαλύτερες του -0,10% και +0,10% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε εταιρίας


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text