Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Σφακιανάκης: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση

Σφακιανάκης: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Σφακιανάκης: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται  να  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στις  εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην εταιρεία, ενώ το  Προσφερόμενο Τίμημα του 0,34 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται  εντός  των  ορίων του Εύρους Αξιών  ανά Μετοχή που αναφέρεται  στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Τα παραπάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ στην Αιτιολογημένη Γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης του κ. Σταύρου Τάκη.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. αναφέρει τα εξής:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Γ. Το Προσφερόμενο Τίμημα του 0,34 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ε. Δεδομένου του αριθμού των Μετοχών που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα καθώς και της εκπεφρασμένης βούλησης του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμά ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει μέχρι σήμερα καταβάλλοντας το Προσφερόμενο Τίμημα είτε μέσω της Δημόσιας Πρότασης είτε μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα.

Επίσης, η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στην λειτουργία της Εταιρείας και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ και την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εδω.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text