Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Στην εκκίνηση το νέο εγχείρημα για την εισαγωγή του Τιτάνα στο Euronext

Στην εκκίνηση το νέο εγχείρημα για την εισαγωγή του Τιτάνα στο Euronext

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Στην εκκίνηση το νέο εγχείρημα για την εισαγωγή του Τιτάνα στο Euronext

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Με τον πήχη του ποσοστού αποδοχής της νέας προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης να ορίζεται στο 75% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (κοινών και προνομιούχων), ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σήμερα το  - δεύτερο - εγχείρημα για την εισαγωγή σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών.

Μετά τις εγκρίσεις που δόθηκαν χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός του χρονικού ορίζοντα που ανέμεναν οι επικεφαλής του Ομίλου, όπως είχε αναφερθεί κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, η διαδικασία εισέρχεται ξανά στην γραμμή της εκκίνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι μετοχών της ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη δημόσια πρόταση της TITAN Cement International SA (TCI) και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής που ξεκινά σήμερα και λήγει στις 17 Ιουλίου 2019.

Ο στόχος της Δημόσιας Πρότασης που υπεβλήθη από την TITAN Cement International SA για την απόκτηση των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ("ΤΙΤΑΝ"), με αντάλλαγμα μία νέα κοινή μετοχή της TCI για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ, είναι, μέσω της εισαγωγής στο Euronext Βρυξελλών (και με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών) είναι τριπλός.

Να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, να εισαχθεί σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την εμπορευσιμότητα των μετοχών του και να  διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Όπως επισταμένως έχει εξηγήσει η διοίκηση, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ καθώς και στους όρους απασχόλησης των εργαζομένων και στελεχών του, ενώ η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη.

Η TCI (σ.σ. πρόκειται για εταιρεία που συστήθηκε στο Βέλγιο το 2018 από μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την τσιμεντοβιομηχανία) θα καταστεί η αμέσως μητρική της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εάν η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής, σε περίπτωση, δηλαδή, που και για τις δύο κατηγορίες μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινών και προνομιούχων) το ποσοστό αποδοχής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 75%. Ακολούθως, οι μετοχές της TCI θα εισαχθούν στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα συγκεκριμένα ποσοστά αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανά κατηγορία μετοχών ΤΙΤΑΝ, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

Από 75% έως χαμηλότερα του 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών ΤΙΤΑΝ: Δεν θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ και τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της ΤΙΤΑΝ, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχα, η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ και οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και στο Euronext Παρισίων.

Από 75% μέχρι χαμηλότερα του 90% για μία και ίσο και άνω του 90% για την άλλη κατηγορία μετοχών ΤΙΤΑΝ: Στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό άνω του 90%. Σε ότι αφορά τη TCI, αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προσφέρθηκε σε ποσοστό ίσο και άνω του 90%, μετά την διαδικασία squeeze out και sell out). Για την έτερη κατηγορία, η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (δηλαδή από 75% μέχρι κάτω του 90%, αναλόγως του αποτελέσματος) της κατηγορίας μετοχών της ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out. Και σε αυτή την περίπτωση οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext.

Από ποσοστό ίσο και άνω του 90%: Θα ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών, ενώ η ΤΙΤΑΝ αιτείται της διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση επιτυχούς Δημόσιας Πρότασης, η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019 ή περί την ημερομηνία αυτή. Σημειωτέον πως μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και μέχρι 21 Οκτωβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.

Στο τέλος του 2018, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανερχόταν σε 2,87 δισ. ευρώ. Στη χρήση του 2018, ο Όμιλος είχε κύκλο εργασιών 1,49 δισ. και EBITDA 259,7 εκατ. Πέρυσι, το 84,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου και το 95,8% του EBITDA πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text