Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Στις 28 Ιουνίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Στις 28 Ιουνίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,08 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.213.750 σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) ανακοίνωσε η AUTOHELLAS. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνει στις 28 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία "AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 15.05.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 Ευρώ σε 0,08 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.213.750 σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split).

Οι ως άνω 36.641.250 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία αντικατάστασης 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 3.908.400 Ευρώ, διαιρούμενο σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,08 Ευρώ.

Την 12.06.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1763658 η με αριθμό πρωτοκόλλου 62518/12.06.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της την 20.06.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 25.06.2019. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,08 Ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ' αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και

β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 26.06.2019.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται την 28.06.2019. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-626 4256, κος Βιτζηλαίος Ζαχαρίας).

 

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text