Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Alpha Αστικά Ακίνητα: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Alpha Αστικά Ακίνητα: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Alpha Αστικά Ακίνητα: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι'  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.750  μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 9 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.740 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

2.Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

3.Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).

4.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019).

5.Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία "DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" για τη διαχειριστική χρήση 2019.

6.Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text