Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ακρίτας: Στις 30 Αυγούστου η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων

Ακρίτας: Στις 30 Αυγούστου η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ακρίτας: Στις 30 Αυγούστου η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων

Στις 30 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε." με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε." με την από 28-06-2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΑΚΡΙΤΑΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην  αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.    Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2018, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 και ανάγνωση των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018.

2.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018

3.    Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

4.    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

5.    Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018.

6.    Έγκριση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7.    Τροποποίηση του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

8.    Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

9.    Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text