Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Πλαστικά Κρήτης: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η Παρασκευή 23/8

Πλαστικά Κρήτης: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η Παρασκευή 23/8

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πλαστικά Κρήτης: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η Παρασκευή 23/8

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 26ης Ιουλίου 2019, όπου ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,294 ευρώ ανά μετοχή, από την Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνονται τα εξής:

Το μέρισμα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,294 ευρώ ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη της χρήσεως 2018. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019. Δικαιούχοι του εν λόγω  μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 19η Αυγούστου 2019 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Μετά την 31/12/2019, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθμό της μερίδας Σ.Α.Τ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 941, Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ & ΕΝΕΧΥΡΩΝ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. +30 210-9477759, 210-3328254, Ακαδημίας 68 2ος όροφος, 10678 Αθήνα.

Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο 2810 308561.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text