Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Κυριακούλης: Την 16/9 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος

Κυριακούλης: Την 16/9 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κυριακούλης: Την 16/9 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος

Η  εταιρία "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε με απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2018 και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (2016).

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02369934 € ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019 (record date). Από την 10/09/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 και προηγούμενων χρήσεων (2016)  θα ξεκινήσει την 16/9/2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 20/09/2019 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 9886187).

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text