Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Στις 6 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της ΕΛΤΡΑΚ

Στις 6 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της ΕΛΤΡΑΚ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Στις 6 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της ΕΛΤΡΑΚ

Στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΤΡΑΚ για τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 36ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

2. Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018)

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 36η εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Ανακοίνωση και έγκριση των αντικαταστάσεων μελών του ΔΣ και  της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18η και 19η Ιουλίου 2019 αποφάσεις του.

7. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

9. Διάθεση Κερδών

10. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2019 (τουλάχιστον 5 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική

Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text