Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Paperpack: Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας και EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Paperpack: Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας και EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Paperpack: Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας και EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας αλλά και διψήφια άνοδο του κύκλου εργασιών εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του έτους η Paperpack.

Πιο συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 10.031 χιλ. ευρώ έναντι 8.642 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,08%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2.568 χιλ. ευρώ έναντι 1.211 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019. Η σχετική ανάλυση της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 5.4 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.590 χιλ. ευρώ έναντι 712 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.172 χιλ. ευρώ έναντι 496 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 30/06/2019 ανέρχεται σε 162 άτομα ενώ την 30/06/2018 ανερχόταν σε 155 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,2964  ευρώ έναντι 0,1256  ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 2.758 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικών ταμειακών ροών 627 χλ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.079 χιλ. ευρώ έναντι 3.183 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.098 χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2018.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text