Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Τι συμβαίνει με τον δανεισμό της Intralot και μία υπόθεση για την καθαρή θέση

Τι συμβαίνει με τον δανεισμό της Intralot και μία υπόθεση για την καθαρή θέση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τι συμβαίνει με τον δανεισμό της Intralot και μία υπόθεση για την καθαρή θέση

Η μείωση στα κόστη και η αξία των θυγατρικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί μία αύξηση κεφαλαίου

Αρκετός λόγος έχει γίνει τους τελευταίους μήνες για την υψηλή μόχλευση της Intralot και κάποιοι από τους λιγοστούς πλέον αναλυτές που την καλύπτουν είχαν «χτυπήσει» καμπανάκι.

Η νέα διοίκηση υπό τον Σωκράτη Κόκκαλη, υπό την πίεση της πτώσης της μετοχής και της αξίας των ομολόγων ξεκαθάρισε πως επιθυμεί να βελτιώσει τη δομή του ομίλου, μειώνοντας τα κόστη, πουλώντας μη βασικές δραστηριότητες και βελτιώνοντας τις ταμειακές ροές.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του εξαμήνου ήταν στα 652,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 37,1 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη βάσει συμβάσεων έχει ρήτρες για ανάληψη επιπλέον δανεισμού.

Πιο αναλυτικά:

Το Σεπτέμβριο του 2016, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση

ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2021 και με ονομαστικό κουπόνι 6,75%.

Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό καθαρό δανεισμό προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio >2,00).

Το Σεπτέμβριο του 2017, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση

ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2024.

Το ομόλογο έχει ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 5,25%.

Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό καθαρό δανεισμό προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio >2,00).

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών

ονομαστικής αξίας 5 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε 495 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος σύμφωνα με τους όρους των Senior Notes (Χρηματοδότηση Α & Β) θα είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσθετο δανεισμό, εφόσον σε pro forma βάση ο δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio) είναι τουλάχιστον 2,00 (30/6/2019: περίπου 3,12 σε pro forma βάση για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16), και θα είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσθετο Senior δανεισμό εφόσον σε pro forma βάση ο δείκτης

συνολικού καθαρού δανεισμό προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Senior Leverage ratio) δεν υπερβαίνει το 3,75 (30/6/2019: περίπου 5,14 σε pro forma βάση για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16).

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ο Όμιλος μπορεί να αποκτήσει επιπρόσθετο δανεισμό από συγκεκριμένες πηγές (baskets).

Αναφορικά με την καθαρή θέση αυτή στο εξάμηνο και σε επίπεδο ομίλου ήταν αρνητική κατά 4,2 εκατ. ευρώ και αν παραμείνει αρνητική στο σύνολο της χρήσης η μετοχή θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης βάσει του κανονισμού του ΧΑ.

Η μητρική σύμφωνα με κάποιους αναλυτές θα μπορούσε να αντέξει ζημιές μέχρι τον Ιούνιο του 2020, αλλά η διοίκηση έχει πει πως θέλει να κόψει 10 εκατ. ευρώ από τα έξοδά της προκειμένου να την κάνει ξανά κερδοφόρα ενώ και η δίκαιη αποτίμηση των θυγατρικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μίας αύξησης κεφαλαίου.

Ωστόσο κάποια στελέχη της αγοράς αναφέρουν πως η αύξηση είναι επιβεβλημένη.

Γιώργος Κατικάς

Πηγή: www.bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text