Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 208 | Οι “διορθώσεις” κατά τη διάρκεια ανοδικών φάσεων

Οι “διορθώσεις” κατά τη διάρκεια ανοδικών φάσεων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Όταν η υποχώρηση της τιμής ενός δείκτη ή μίας μετοχής από την υψηλότερη τιμή της περιόδου, φθάσει ή ξεπεράσει το 10% τότε θεωρείται ότι ο δείκτης ή η μετοχή βρίσκονται σε φάση διόρθωσης.

Η υψηλότερη τιμή του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, για την περίοδο που διανύουμε, σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου 2019 και ήταν οι 899,93 μονάδες. Με βάση τον παραπάνω κανόνα, ως σημείο, κάτω από το οποίο ξεκινάει η φάση “διόρθωσης”, είναι οι 809,94 μονάδες.

Το όριο αυτό, διασπάστηκε από το Γενικό Δείκτη στις 14/8/2019, όταν έκλεισε στις 798,89 μονάδες (-11,23% από το “υψηλό” της 31/7/2019), ενώ στις 16/8/2019 η πτώση έφθασε στις 792,06 μονάδες, ή -11,99% από το “υψηλό” της περιόδου. Δηλαδή, την 14/8/2019 και την 16/8/2019, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε περιοχή διόρθωσης. Από την περιοχή αυτή βγήκε στις 17/8/2019, όταν ανέκαμψε στις 828,30 μονάδες. Σήμερα (12/9/2019), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 850,55 μονάδες, ή 5,49% χαμηλότερα από το “υψηλό” σημείο της 31ης Ιουλίου 2019.

 

Αυτό δεν είναι κάτι αναπάντεχο, ή κατ’ ανάγκη, κάτι κακό. Δε θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι, η ελληνική αγορά, ήδη από το Νοέμβριο του 2018, βρίσκεται σε ανοδική φάση (bull market). Για το πότε μία αγορά βρίσκεται σε ανοδική φάση και τις ανοδικές και πτωτικές φάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς της Αθήνας, από το 1988 έως και σήμερα, δείτε παλαιότερο άρθρο μας (δείτε εδώ).

 

Από το άρθρο αυτό, χρησιμοποιούμε τον Πίνακα 1, όπου αναγράφονται όλες οι φάσεις ανόδου και πτώσης του Γενικού Δείκτη, από το 1988 έως και σήμερα.

 

 

Πίνακας 1: Ανοδικές και πτωτικές περίοδοι του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (1988-σήμερα)

 

 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 2, καταγράφουμε όλες τις “διορθώσεις” που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των ανοδικών φάσεων της περιόδου αυτής.

 

Πίνακας 2: Φάσεις "διόρθωσης" κατά τη διάρκεια των ανοδικών περιόδων:

Ανοδική Περίοδος ("bull" market) Διάρκεια σε μήνες Συνολική απόδοση Ημ/νια "Υψηλού" ΓΔ (υψηλού) Ημ/νια "Χαμηλού" ΓΔ (χαμηλού) Διόρθωση (%)
1 4/1/1988 - 5/7/1990 29,9 511,7% 2/10/1989 527,71 16/10/1989 455,14 -13,75%
14/3/1990 711,37 29/3/1990 636,74 -10,49%
2 12/11/1990 - 4/3/1991 3,7 75,2% 10/12/1990 1.070,04 21/1/1991 931,80 -12,92%
3 3/1/1992 - 5/2/1992 1,1 26,1% ουδεμία "διόρθωση"
4 17/11/1992 - 18/1/1994 14,0 113,8% 4/12/1992 698,35 9/12/1992 623,5 -10,72%
9/2/1993 882,07 28/4/1993 701,86 -20,43%
13/8/1993 944,44 14/9/1993 762,01 -19,32%
5 16/3/1995 - 9/10/1997 30,8 127,5% 4/8/1995 992,59 21/11/1995 852,44 -14,12%
1/3/1996 1.017,31 7/8/1996 872,99 -14,19%
26/2/1997 1.453,60 3/3/1997 1.206,54 -17,00%
23/5/1997 1.727,70 23/6/1997 1.467,92 -15,04%
6 17/11/1997 - 21/7/1998 8,1 112,3% 10/12/1997 1.566,62 29/1/1998 1.380,13 -11,90%
21/4/1998 2.627,90 27/4/1998 2.300,71 -12,45%
5/5/1998 2.634,54 11/5/1998 2.358,15 -10,49%
25/5/1998 2.669,76 15/6/1998 2.286,49 -14,36%
7 12/10/1998 - 17/9/1999 11,1 265,3% 15/2/1999 3.466,95 23/2/1999 3.052,04 -11,97%
19/3/1999 3.774,29 1/4/1999 3.121,39 -17,30%
14/4/1999 3.732,64 26/4/1999 3.252,09 -12,87%
8 31/3/2003 - 8/5/2006 37,2 194,2% 22/8/2003 2.310,52 26/9/2003 2.001,50 -13,37%
9 14/6/2006 - 31/10/2007 16,5 57,9% 19/7/2007 5.118,51 16/8/2007 4.523,28 -11,63%
10 9/3/2009 - 14/10/2009 7,2 97,1% 2/6/2009 2.427,45 13/7/2009 2.103,67 -13,34%
11 30/6/2010 - 4/8/2010 1,1 23,9% ουδεμία "διόρθωση"
12 10/1/2012 - 13/2/2012 1,1 33,4% ουδεμία "διόρθωση"
13 6/6/2012 - 17/5/2013 11,3 141,4% 22/10/2012 894,01 1/11/2012 761,24 -14,85%
15/2/2013 1.044,76 5/4/2013 822,95 -21,23%
14 15/7/2013 - 18/3/2014 8,1 71,0% 10/1/2014 1.296,39 29/1/2014 1.126,35 -13,12%
15 30/1/2015 - 24/2/2015 0,8 29,9% ουδεμία "διόρθωση"
16 11/2/2016 - 7/6/2016 3,8 48,2% ουδεμία "διόρθωση"
17 27/6/2016 - 29/1/2018 19,0 70,7% 17/7/2017 858,08 16/11/2017 701,36 -18,26%
18 20/11/2018 - 12/9/2019 9,7 43,4% 31/7/2019 899,93 16/8/2019 792,06 -11,99%

 

Από την παραπάνω ανάλυση, παρατηρούμε ότι:

1) Από το 1988 έως και σήμερα, έχουν υπάρξει 18 ανοδικές και 17 πτωτικές φάσεις.

2) Η τρέχουσα ανοδική φάση ξεκίνησε στις 20/11/2018, δηλαδή μέχρι στιγμής έχει διάρκεια 9,7 μηνών. Την ημέρα εκείνη, η τιμή του Γενικού Δείκτη ήταν 593,05 μονάδες. Μέχρι και σήμερα (12/9/2019), η άνοδος του ΓΔ κατά την τρέχουσα ανοδική φάση είναι 43,4%.

3) Σε κάθε ανοδική φάση που διήρκησε περισσότερους από 3,8 μήνες, υπήρξε τουλάχιστον μία φάση διόρθωσης.

5) Η χαμηλότερη απόδοση ανοδικής φάσης που διήρκησε περισσότερους από 7 μήνες ήταν 57,9%.

(Σημείωση: Χρησιμοποιούμε στοιχεία από το 1988 και όχι νωρίτερα, επειδή η χρήση του παρόντος Γενικού Δείκτη ξεκίνησε στις 4/1/1988).

Με τα παραπάνω, θέλουμε να δείξουμε ότι, οι διορθώσεις είναι φυσιολογικές φάσεις κατά τη διάρκεια ανοδικών περιόδων και μπορεί να συμβαίνουν για οποιουσδήποτε λόγους.

 

Εάν, αφού έχει ξεπεράσει το όριο του 10%, η πτώση συνεχιστεί και φθάσει στο 20% από το ανώτερο σημείο της περιόδου, τότε θεωρείται ότι η αγορά βρίσκεται σε “πτωτική φάση” (bear market), η ανοδική φάση τερματίζεται και θεωρείται ότι ξεκινάει η περίοδος πτώσης.

Με βάση την ανώτερη τιμή του Γενικού Δείκτη στην παρούσα ανοδική φάση, θα θεωρηθεί ότι αυτή τερματίστηκε, αν η τιμή του υποχωρήσει κάτω από τις 719,94 μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματιστηριακή ιστορία θα καταγράψει ότι η παρούσα ανοδική φάση ξεκίνησε στις 20/11/2019 και τερματίστηκε την ημέρα που ο ΓΔ κλείσει κάτω από την τιμή των 719,94 μονάδων. Η δε άνοδος, θα έχει περιοριστεί στο 21,4%.

Εάν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μία ανατροπή στην ιστορία του Γενικού Δείκτη αφού, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η μικρότερη απόδοση που υπήρξε σε ανοδική φάση που κράτησε πάνω από 9,7 μήνες ήταν 57,9%. Δηλαδή, η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε μία ανοδική φάση, που όμοιές της στο παρελθόν, οδήγησαν σε κέρδη τουλάχιστον 57,9%.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text