Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Περσεύς: Άνοδος πωλήσεων με κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας

Περσεύς: Άνοδος πωλήσεων με κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Περσεύς: Άνοδος πωλήσεων με κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας

Κατά 64% υποχώρησαν τα EBITDA κατά 93% τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου, παρά την άνοδο των πωλήσεων κατά 4%. Μειώθηκε ο τραπεζικός δανεισμός και οι συνολικές υποχρεώσεις.

Κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας λόγω των αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Περσεύς.

Ειδικότερα οι πωλήσεις ανήλθαν στα 15,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 4%, η οποία όμως επήλθε χάρη στη μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 17% στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι αυξημένες δαπάνες διοίκησης και τα άλλα έξοδα ύψους 395 χιλ. ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να μειωθούν κατά 98% στις 27 χιλ. ευρώ από 1,15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στις 56 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 93%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018 (789,6 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 668,5 χιλ. έναντι 1,85 εκ. ευρώ την 30/6/2018, καταγράφοντας πτώση κατά 64%.

Τα αποθέματα διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκ. ευρώ από 2,3 εκ. ευρώ, την 31/12/2018 αυξημένα κατά 1,3 εκ ευρώ, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας στην δραστηριότητα της εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκ. ευρώ, έναντι 9,27 εκ. ευρώ στο τέλος του 2018 λόγω και της αποπληρωμής δανείου. Τα Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 15,48 εκ. από 18,02 εκ. ευρώ την 31/12/2018, μειωμένα κατά 14%. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 13% και διαμορφώθηκαν σε 37,2 εκ. από 42,9 εκ. ευρώ στο τέλος του 2018. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση διαμορφώθηκαν σε 2,26 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει εποχικότητα. Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του μεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής.

Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία πραγµατοποιείται το 60% περίπου των πωλήσεων του έτους, για την εσωτερική αγορά. Πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα 1/1-30/6 πραγματοποιείται το 35% περίπου των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της χρήσης.

Ειδικότερα το γ΄τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) κάθε έτους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται πωλήσεις που ανέρχονται στο 38,5% με 40% των ετησίων πωλήσεων. Ως εκ τούτου το γ΄ τρίμηνο αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, το κρίσιμο διάστημα, που καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό τις συνολικές πωλήσεις της χρήσης.

Πηγή: www.euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text