Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων κατά 16% το α' εξάμηνο

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων κατά 16% το α' εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων κατά 16% το α' εξάμηνο

Αύξηση της τάξης του 16% στις καταθέσεις, αλλά και μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα α' εξαμήνου του 2019 για την Attica Bank. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) αυξήθηκε σε 37,2% έναντι 33,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επίδοση του ομίλου:

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2018:6.815).

Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 6,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 22%.

Η δήλωση της διοίκησης

Τα αποτελέσματα της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση.

Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 16%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €64 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία την φάση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και είναι έτοιμη να μπει στην φάση της ουσιώδους ανάπτυξης.

ΗΤράπεζα έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η φοροελάφρυνση και η άρση των περιορισμών στην προσδοκώμενη κίνηση των κεφαλαίων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της Τράπεζας σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text