Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΣΙΔΜΑ: Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το α' εξάμηνο

ΣΙΔΜΑ: Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το α' εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΣΙΔΜΑ: Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το α' εξάμηνο

Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψε ο όμιλος ΣΙΔΜΑ με παράλληλη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα ευρώ 68,3 εκ. ή 0,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 85,9 εκ. από ευρώ 86,4 εκ. μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2.395 χιλ. από ευρώ 2.561 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 331 χιλ. από ευρώ 1.666 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αν και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο, η μείωση των τιμών στη διεθνή αγορά προκάλεσε αντίστοιχη μείωση των τιμών πώλησης με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, κυρίως της μητρικής εταιρείας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 5,1% (από 10,1% το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 9,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019) και αντίστοιχη επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Ωστόσο τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν, απόρροια των διαπραγματεύσεων της μητρικής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 43,3 εκ. από ευρώ 42,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 60,9 εκ. από ευρώ 60,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, οριακά αυξημένος κατά 0,2%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκ., από ευρώ 2,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν κέρδη ευρώ 0,1 εκ. από ζημιές ευρώ 1,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Το α' εξάμηνο του 2019 συνεχίστηκε η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, με το οικονομικό κλίμα να παραμένει θετικό και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος να βελτιώνεται.

Η σημερινή συγκυρία, που δημιουργήθηκε με την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και τις ισχυρές προσδοκίες για θετικές εξελίξεις στην οικονομία, βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ανοδική τροχιά, αλλά με ρυθμούς μεγέθυνσης που είναι σχετικά ασθενείς. Κατά το τρέχον έτος, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί κάτω από 2%, πιθανότερα περί του 1,8%, σύμφωνα με τη έκθεσή του δευτέρου τριμήνου του 2019 του ΙΟΒΕ. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όπως το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις χαμηλές ξένες επενδύσεις αλλά και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στις θυγατρικές εταιρείες, η μεν SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2 %, η δε SIDMA Romania μείωση κατά 6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 13,4 εκ. ευρώ έναντι 13,2 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 12,1 εκ. ευρώ έναντι 12,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά ευρώ 67 χιλ., από ευρώ 434 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 367 χιλ. φέτος και ισόποση μείωση κερδών από ευρώ135 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 65 χιλ. φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) παρουσίασε αύξηση 52%, από ευρώ 154 χιλ. το πρώτο εξαμήνου του 2018 σε ευρώ 234 χιλ. φέτος, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους ευρώ 480 χιλ. από ευρώ 434 χιλ. πέρυσι. Αν δεν λάβουμε υπόψη τις συναλλαγματικές διάφορες, όπου το 2019 ήταν περισσότερες κατά ευρώ 94 χιλ. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι ζημιές το πρώτο εξάμηνο του 2019 μειώθηκαν κατά ευρώ 47 χιλ. ή 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα ευρώ 6,9 εκατ., ενώ ο δανεισμός του μειώθηκε κατά ευρώ 2,5 εκατ. ή 2,3%.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text