Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Διαβάσαμε - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.Συγκεκριμένα, ο δείκτης (economic sentiment indicator, ESI) υποχώρησε από τις 103,1 μονάδες τον Αύγουστο στις 101,7 μονάδες, που σύμφωνα με το Reuters είναι χαμηλό επίπεδο σχεδόν πέντε ετών.Στην Ελλάδα, ο δείκτης υποχώρησε --μετά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο-- στις 107,2 μονάδες από 108,4 τον Αύγουστο, παραμένοντας υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης. (εδώ)

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2018, παρουσίασε μείωση 2,6% έναντι αύξησης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018 με το 2017. Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018. (εδώ)

Μείωση 2,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο κατά τον Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019 εμφάνισε μείωση 1,4%.Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,3%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,4%. (εδώ)

Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2019 σε €2.568 χιλ. έναντι ζημιών €306 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018 ανακοίνωσε σήμερα η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. Αύξηση επίσης της τάξεως του 53,2% παρουσίασαν και τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου και ανήλθαν σε €3.938 χιλ. έναντι €2.571 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεκαπλασιάσθηκαν εντός του Α’ εξαμήνου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε €4.366 χιλ. από €423 χιλ. (εδώ)

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, το πιθανότερο εντός Οκτωβρίου, αναμένεται η σύσταση της Noval Property ΑΕΕΑΠ, της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου Viohalco.H εταιρεία, που τον Νοέμβριο του 2018 έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Έτσι ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση από τη διοίκηση του ομίλου, θα αποκτήσει ακόμη μια παρουσία, πέραν των Prodea, Trastor, Briq Properties και Intercontinental International.

Με αυξημένες πωλήσεις, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και ομίλου, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους για την Εβροφάρμα.Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 17,466 εκατ. ευρώ του ομίλου και 15,075 εκατ. ευρώ της εταιρείας, έναντι 15,367 εκατ. ευρώ και 14,413 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,7% και 4,6%,). To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01/01-30/06/2019 σε 21,8% και 21,3%, έναντι 22,7% και 19,3% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου. (εδώ)

Αύξηση παρουσίασε ο Όμιλος Infrom Π. Λύκος στα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ), για το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι 38.000 ευρώ, για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το α' εξάμηνο του 2019, παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5 εκατ. ευρώ (+10,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 34,9 εκατ. ευρώ.Το EBITDA του Ομίλου, ανήλθε στα € 3,9 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά € 1,2 εκατ. ή + 42,7% λόγω της καλής κερδοφορίας των ανωτέρω αναφερθέντων έργων. (εδώ)

Υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΥΑΘ το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €35.622 χιλ. έναντι €39.396 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση €3.774 χιλ. ή 9,58%.Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €6.622 χιλ. έναντι €10.829 χιλ. στις 30/06/2018, σημειώνοντας μείωση €4.207 χιλ. ή 38,85%.Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 12.634 χιλ. έναντι €17.206 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 26,57%. (εδώ)

Σταθερές πωλήσεις, με ενίσχυση του λειτουργικού αποτελέσματος, αλλά με υποχώρηση της κερδοφορίας εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του έτους το Πλαίσιο.Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα €137,5 εκατ. από €137,0 εκατ. (+0,4%), ενώ το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 3,2%, στα €29,3 εκατ. ευρώ.Τα κέρδη πριν και μετά από τη φορολογία υποχώρησαν στα €0,5 εκατ. και €0,2 εκατ. αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων και από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αλλά με προσαρμοσμένο EBITDA ελαφρά ανοδικό στα €2,8 εκατ. από €2,7 εκατ. (εδώ)

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η ΕΥΔΑΠ συνέχισε την εύρωστη πορεία της, εμφανίζοντας αυξημένη κερδοφορία, παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών.Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση -1,1% και διαμορφώθηκε στα 151,7 εκατ. ευρώ από 153,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. (εδώ)

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση του τεράστιου αποθέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPΕs) και η καναδική DBRS θεωρεί ότι η επιτυχής εκτέλεση αυτού του φιλόδοξου στόχου είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκατάσταση των θεμελιωδών μεγεθών τους. (εδώ)

Η γερμανική ανεργία υποχώρησε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παραμένει σχετικά αλώβητη από την οικονομική κρίση που δημιουργεί η επιβράδυνση στη μεταποίηση.Τα στοιχεία του ομοσπονδιακού γραφείου εργασίας εμφάνισαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς εργασία μειώθηκε κατά 10.000 στα 2,276 εκατ. σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους. (εδώ)

Τα επεκτατικά μέτρα όσον αφορά στη νομισματική της πολιτική από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ήταν αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη, τόνισε απόψε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης και στέλεχος της ΕΚΤ Ignazio Visco. Στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ο Μάριο Ντράγκι έκανε λόγο για νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης χωρίς να υπάρχει σαφές χρονικό όριο για τη λήξη του, απόφαση στην οποία αντιτάχθηκε περίπου το 1/3 των μελών της επιτροπής. (εδώ)

Οι πρωθυπουργοί της Σερβίας Άνα Μπέρναμπιτς, της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και της Αλβανίας Έντι Ράμα θα συναντηθούν στις 9 και 10 Οκτωβρίου στην πόλη Νόβισαντ της Βοΐβοντίνας για να εξετάσουν τις δυνατότητες δημιουργίας, μεταξύ των τριών χωρών, μίας ζώνης ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων, πολιτών και υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία για την συνάντηση αυτή ανήκει στον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος θα συμμετάσχει επίσης ενεργά στις εργασίες της τριμερούς. (εδώ)

Οι νεοφυείς εταιρείες του Διαδικτύου δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες που καλλιέργησαν πριν από τη δημόσια εγγραφή τους, με τις μετοχές τους να βυθίζονται στο βαθύ κόκκινο μετά την εισαγωγή τους στη Wall Street. Οι τιμές των μετοχών Uber και Lyft, των πλατφορμών ιδιωτικών μετακινήσεων, έχουν χάσει πάνω από 30% και 45% της αξίας, αντίστοιχα, από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. (εδώ)

Ο όμιλος Thomas Cook, που κατέστησε προσιτές στο ευρύ κοινό τις διακοπές στο εξωτερικό, κατέρρευσε γιατί δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της εποχής του Ιντερνετ. Ισως στην κατάρρευσή του να συνέδραμαν και άλλοι παράγοντες, η υπερχρέωσή του, η ανασφάλεια των Βρετανών για το Brexit, ακόμη και ο καύσωνας του 2018, που τους κράτησε στο εσωτερικό της Βρετανίας. Το καίριο πλήγμα ήταν, όμως, οι προσωποποιημένες διακοπές του είδους «φτιάξ’ το μόνος σου», οι διακοπές που είναι «κομμένες και ραμμένες» στα μέτρα των ταξιδιωτών και κυρίως των νεότερων ηλικιών, καθώς αυτές περιορίζουν σταδιακά τη ζήτηση για οργανωμένα πακέτα διακοπών. (εδώ)

Ο δείκτης της αγοραστικής δύναμης των διευθυντικών στελεχών για τις επιχειρήσεις (PMI) του βιομηχανικού τομέα καταγράφηκε στις 49,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, έναντι της τιμής των 49,5 μονάδων που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στην Κίνα. Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI των εταιρειών Caixin και Markit σκαρφάλωσε στις 51,4 μονάδες το Σεπτέμβριο από 50,4 μονάδες τον Αύγουστο. (εδώ)

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν σχεδιάζει να εμποδίσει την εισαγωγή κινεζικών εταιρειών στα αμερικανικά χρηματιστήρια «αυτή τη στιγμή», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg το Σάββατο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Reuters για τη δήλωση της Κρόουλι. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text