Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | AVAX: Οι διεθνείς αγορές έδωσαν ώθηση στον τζίρο - Στο 1,2 δισ. το ανεκτέλεστο

AVAX: Οι διεθνείς αγορές έδωσαν ώθηση στον τζίρο - Στο 1,2 δισ. το ανεκτέλεστο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
AVAX: Οι διεθνείς αγορές έδωσαν ώθηση στον τζίρο - Στο 1,2 δισ. το ανεκτέλεστο

Ίδρυση AVAX Middle East Ltd και εξαγορά εταιρειών στον Περσικό Κόλπο

Tις απώλειες στην εγχώρια αγορά κατασκευών κατάφερε να υπερσκελίσει η ΑΒΑΞ με την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Ειδικότερα στο α΄ εξάμηνο του 2019 ο κλάδος των κατασκευών του Ομίλου παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με την ενίσχυση στο διεθνές σκέλος να υπερσκελίζει την υποχώρηση της δραστηριότητας του Ομίλου στην εγχώρια αγορά κατασκευών.

Στο εξωτερικό καταγράφηκε αυξημένη εκτέλεση έργων λόγω της σταδιακής αύξησης της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπρακτικά έργα στα οποία ο εταίρος J&P (Overseas) Ltd αδυνατούσε να συνεχίσει την εκτέλεση αλλά και στην  προσθήκη  εσόδων  από  την  εξαγορά  μίας  σειράς  εταιρειών,  κυρίως  στο  Κατάρ  και  τη  Λιβύη.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του διεθνούς σκέλους των κατασκευών στο μείγμα εσόδων του Ομίλου αυξήθηκε στο 57,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι ποσοστού 35,3% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

O  ενοποιημένος  κύκλος  εργασιών  του Ομίλου  αυξήθηκε  κατά  5,4%  και  ανήλθε  σε  315,1  εκατ. ευρώ  στο  πρώτο  εξάμηνο  του  2019 έναντι  298,9  εκατ ευρώ  κατά  την  αντίστοιχη  περίοδο  του  2018,  λόγω  ενίσχυσης  των  εσόδων  από  τις  διεθνείς  αγορές  η  οποία αντιστάθμισε  την  μειωμένη  δραστηριότητα  στην  εγχώρια  αγορά.

Επισημαίνεται  ότι  οι  εξαγορασθείσες  εταιρείες  στο εξωτερικό εισέφεραν αθροιστικά έσοδα 17 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019 λόγω της μικρής χρονικής περιόδου ενοποίησης των

αποτελεσμάτων τους στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Σε ενοποιημένη, πρό φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος 15,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2019 έναντι κέρδους 14,7 εκ το 2018,  με  το  σχετικό  περιθώριο  κέρδους  προ φόρων  να  σημειώνει  άνοδο  από  1,6%  στο  α’  εξάμηνο  του  2018  σε  4,8%  στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα  κέρδη  πρό φόρων,  χρηματοοικονομικών  εξόδων  και  αποσβέσεων (EBITDA)  παρουσιάζουν  βελτίωση  στο  α’  εξάμηνο  του 2019  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  εξάμηνο  του  2018,  ανερχόμενα  σε  36,4  εκ  έναντι  21,7  εκ,  ως  αποτέλεσμα  της προαναφερθείσας αυξημένης απόδοσης των κύκλου εργασιών σε επίπεδο μεικτού κέρδους.

Ο  καθαρός  δανεισμός  του  Ομίλου  αυξήθηκε  κατά 64,9  εκ  στη  διάρκεια  του  του  α’  εξαμήνου  του  2019,  ανερχόμενος  σε 594,6 εκ την 30.06.2019 έναντι 529,7 εκ στο τέλος του 2018, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της AVAX Middle East Ltd.

Σήμερα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 1,2  δισ (έναντι  1 δισ  στο  τέλος  του  2018).

Τα έργα στις διεθνείς αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 3/4 του ανεκτέλεστου υπολοίπου.

Τα κυριότερα ενεργειακά έργα του Ομίλου σε εξέλιξη είναι η μελέτη & κατασκευή σταθμού ενέργειας ισχύος 1.500 MW στο Ιράκ,  η  αναβάθμιση  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων  του  τερματικού  σταθμού  φορτοεκφόρτωσης  πετρελαιοειδών  στο Umm Qasr του Ιράκ, και η μελέτη & κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375 ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Στον  τομέα  της  Παραγωγής  Ενέργειας,  η Volterra  διαθέτει  ένα  χαρτοφυλάκιο  έργων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  (ΑΠΕ) περίπου 338MW (11 έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης (σε λειτουργία, έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη).

Όλα τα έργα αναπτύσσονται εσωτερικά από μηδενική βάση (green‐field) από την εταιρεία και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ είναι στην πλειοψηφία τους Αιολικά Πάρκα.

Εντός του A’ εξαμήνου 2019, στα πλαίσια κοινής υλοποίησης/κατασκευής έργων μεγάλης κλίμακας, η εταιρεία ολοκλήρωσε την  συμφωνία  με  τον  όμιλο  ΔΕΗ  (μέσω  της  θυγατρικής  ΔΕΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΑΕ)  για  την  από  κοινού  ανάπτυξη  και εκμετάλλευση των αιολικών πάρκων στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία συνολικής ισχύος 69,7 MW, με εξαγορά ποσοστού μετοχών (45% ΔΕΗ ΑΝ και 55% VOLTERRA) των δυο εταιρειών (SPV) της VOLTERRA που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα τα έργα,  ενώ  τον  Ιούλιο  ξεκίνησε  η  υλοποίησή  της.

Μετά  την  πλήρη  αδειοδότηση (άδεια  εγκατάστασης,  σύμβαση  σύνδεσης, σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας), του αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 54MW στη Βοιωτία, η Volterra oλοκλήρωσε τη  χρηματοδότηση  και  ξεκίνησε  την  κατασκευή  στο  Γ’  τρίμηνο  του  2019  βάσει  χρονοδιαγράμματος.

Το  έργο  αυτό κατασκευάζεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΑΝ και θα μπεί σε δοκιμαστική λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2020.

Τέλος, στην ανταγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε από τη ΡΑΕ μέσα στον Ιούλιο του 2019 με σκοπό την απόκτηση τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, η Volterra συμμετείχε επιτυχώς με 1 Αιολικό Πάρκο 12MW και 1 Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 2,7MW.

 

Ίδρυση AVAX Middle East Ltd και εξαγορά εταιρειών στον Περσικό Κόλπο

 

Η εταιρεία ίδρυσε τον Μάιο 2019 την εταιρεία «AVAX Middle East Limited» (η «AVAX ME») με έδρα την Κύπρο, στα πλαίσια της στρατηγικής  επιλογής  της  διοίκησης  να  επικεντρωθεί  σε  ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  ("Η/Μ")  στις  αγορές  του  Κατάρ,  των Αραβικών Εμιράτων και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η AVAX ME αποτελεί θυγατρική της επίσης Κυπριακής J&P AVAX INTERNATIONAL Ltd, η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην ΑΒΑΞ ΑΕ.

Τον  Ιούνιο  2019,  η  AVAX ME  προχώρησε  στην  εξαγορά  τριών  εταιρειών  από  την  υπό  εκκαθάριση  J&P (Overseas) Ltd,  και ειδικότερα ποσοστό 100% της Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited, καθώς και ποσοστό 49% της J&P Qatar WLL και  της  Abu Dhabi J&P LLC.).

Και  οι  τρείς  εταιρείες  ενοποιούνται  πλήρως  από  την  AVAX ME  λόγω  ουσιαστικού  διοικητικού ελέγχου, ο οποίος απορρέει από συμβατική συμφωνία με τους υπόλοιπους μετόχους.

Μέσω της AVAX ME, ο Όμιλος προσβλέπει σε επέκταση εργασιών σε μια περιοχή με σταθερή ροή δημοπράτησης έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε έργα Η/Μ.

Η διεύρυνση μέσω της εξαγοράς των τριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, προσδίδει στον Όμιλο ΑΒΑΞ τεχνογνωσία στον κλάδο των έργων Η/Μ μεγάλης κλίμακας,  καθώς  και  πρόσβαση  και  εμπειρία  στη  δραστηριοποίηση  στις  χώρες  της  περιοχής  αυτής.

Η  AVAX ME  στον ενοποιημένο της ισολογισμό με τις εταιρείες τις οποίες εξαγόρασε εμφανίζει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 361 εκ.

Επίσης, εμφανίζει δανεισμό  €82  εκ,  εκ  των  οποίων  τα  51  εκατ.  αφορούν  μακροπρόθεσμο  δανεισμό  και  ο  οποίος  θα  αποπληρωθεί  στην  περίοδο μεταξύ πέραν του ενός έτους και εντός πέντε ετών.

Επιπροσθέτως, εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 31 εκατ και βραχυπρόθεσμο δανεισμό 31 εκατ. που αποτελούν ροές των έργων  τα οποία εκτελεί.

Ο βραχυπρόθεσμος αυτός δανεισμός αναμένεται να αποπληρωθεί εντός δώδεκα μηνών (μέχρι το 2020) από τις ροές των έργων αυτών.

Ο  προβλεπόμενος  κύκλος  εργασιών  των  εν  λόγω  εταιρειών  για  το  2ο  εξάμηνο  του  2019  αναμένεται  στα  200  εκατ. δολ.

Παράλληλα,  ο  Όμιλος  της  ΑΒΑΞ  καθίσταται  πλέον  μέτοχος  πλειοψηφίας  της  κοινοπραξίας  κατασκευής  του  έργου  «Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ, ενώ ως τώρα κατείχε ποσοστό 24%.

Το στάδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, συνιστά ένα έργο συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου 650εκ δολ. με μεγάλη σημασία για την χώρα και το Παγκόσμιο

Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022.

Πηγή: www.bankingnews.gr
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text