Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 209 | Οι δείκτες του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου (1928-1933)

Οι δείκτες του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου (1928-1933)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι δείκτες του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου (1928-1933)

Θέλοντας να εξερευνήσει τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης της περιόδου 1929 - 1933, στα μέσα του 1933, το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο (*) ανέλαβε να καταρτίσει χρηματιστηριακούς δείκτες για τις αξίες σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος που διαπραγματεύονταν την εποχή εκείνη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας. Η μελέτη που συντάχθηκε είχε τίτλο: "Δείκτης των Χρηματιστηριακών Διακυμάνσεων των Ελληνικών Αξιών Σταθερού και Μεταβλητού Εισοδήματος κατά την Πενταετίαν 1928 - 1933".

 

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια κατάρτισης χρηματιστηριακών δεικτών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που κατασκευάστηκαν το 1933, αναδρομικά από το 1929, υπολογίζονταν σε μηνιαία βάση έως τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1930.

Η ομάδα δεικτών που δημιουργήθηκε το 1933 περιλάμβανε το Γενικό Δείκτη και τους εξής κλαδικούς δείκτες: Τραπεζικών εταιριών (6 μετοχές), Βιομηχανικών εταιριών (7 μετοχές), Ατμοπλοϊκών εταιριών (2 μετοχές), Οινοποιητικών εταιριών (2 μετοχές), Οικοδομικών εταιριών (4 μετοχές) και Υφαντουργικών εταιριών (3 μετοχές). Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και δείκτες αξιών σταθερού εισοδήματος (ομολογίες).

 

Για κάθε κατηγορία υπήρχε ένας γενικός δείκτης, καθώς και επιμέρους δείκτες από την  σύνθεση των οποίων προέκυπτε και η σύνθεση των γενικών δεικτών. Όσον αφορά τους δείκτες σταθερού εισοδήματος εκτός από το Γενικό Δείκτη αξιών σταθερού εισοδήματος καταρτίστηκαν και οι εξής δείκτες: α) Δείκτης Εθνικών δανείων σε δραχμές, β) Δείκτης Εθνικών δανείων σε χρυσό, γ) Δείκτης Ομολογιών Τραπεζών και Εταιρειών.

 

Όλοι οι παραπάνω δείκτες είχαν ως έτος βάσης το 1928 και τιμή βάσης ίση με 100. Μετά την έκδοση της μελέτης (1933), συνέχισαν να υπολογίζονται (εκτός από το Δείκτη Ομολογιών Τραπεζών και Εταιρειών) σε μηνιαία βάση και να δημοσιεύονται μέσα από το μηνιαίο στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος έως και τον Φεβρουάριο του 1939.

 

Δείτε την εξέλιξη των δεικτών κατά την περίοδο 1928 - 1933:

(Δείτε τη μηναία εξέλιξη του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Τραπεζών - εδώ)

Από τον Μάρτιο του 1939 στα πλαίσια αναθεώρησής τους δημιουργήθηκαν νέοι δείκτες για κάθε μια από τις κατηγορίες σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, με έτος βάσης 1936=100. Ο Γενικός Δείκτης αξιών σταθερού εισοδήματος αποτελούνταν από τους Δείκτες Εθνικών δανείων σε δραχμές και σε χρυσό, χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν η σύνθεση του Δείκτη Ομολογιών Τραπεζών και Εταιρειών, ο οποίος είχε καταργηθεί ήδη πριν την αναθεώρηση. Όσον αφορά τους δείκτες αξιών μεταβλητού εισοδήματος, οι Δείκτες Ατμοπλοϊκών και Οινοποιητικών Εταιρειών αντικαταστάθηκαν από τους Δείκτες Σιδηροδρομικών Εταιρειών και Εταιρειών Χημικών Προϊόντων. Οι νέοι αναθεωρημένοι δείκτες συνέχισαν να υπολογίζονται μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1940.

 

Με βάση τις σημερινές γνώσεις και εμπειρία μας για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, κρίνουμε ότι η μεθοδολογία και οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των δεικτών ήταν επαρκείς και επιστημονικά ικανοποιητικοί. Η επόμενη προσπάθεια κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών, έγινε από τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας το 1964, με αναδρομικό υπολογισμό από το 1954.

 

(*) Ανώτατο συμβουλευτικό όργανο, στο οποίο μετείχαν προσωπικότητες υψηλού κύρους. Την εποχή της διεξαγωγής της μελέτης, μεταξύ των άλλων συμμετείχαν και οι: Ξενοφών Ζολώτας, Κυριάκος Βαρβαρέσος, Αλέξανδρος Διομήδης, Νικόλαος Κανελλόπουλος, Αλέξανδρος Κορυζής, Γεώργιος Πεσμαζόγλου κ.α.

 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κόττης

 

Εξέλιξη χρηματιστηριακών δεικτών Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου (1928-1933)
Τέλος έτους Τραπεζών Βιομηχανιών Ατμοπλοϊας Οικοδομών Οινοποιϊας Υφαντουργίας Γεν. Δείκτης
1928 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1929 78,0 87,0 56,7 47,3 60,6 57,7 70,0
1930 73,6 71,3 45,0 34,9 60,0 56,2 60,9
1931 56,5 53,2 23,0 24,5 55,0 38,5 45,1
1932 38,7 31,1 21,9 28,7 31,1 25,9 31,7
1933 44,0 42,7 18,7 26,7 25,0 22,7 34,5
Σημείωση: Οι τιμές του 1933 αφορούν σε στοιχεία της 30/6/1933

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text