Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Sato: ΕΓΣ στις 25 Οκτωβρίου για την συμφωνία εξυγίανσης

Sato: ΕΓΣ στις 25 Οκτωβρίου για την συμφωνία εξυγίανσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της SATO A.E. θα πραγματοποιηθεί την 25η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της από 18/09/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης - μεταβίβασης επιχείρησης με πιστωτές αυτής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "SATO A.E." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6 [Τ.Κ. 141 22], προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της από 18/09/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρα 106β και 106δ του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσης την 18/09/2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.

Θέμα 2ο: Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2019 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6 [Τ.Κ. 141 22] χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text