Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 209 | Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2019

Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Θετικά, αλλά όχι εξαιρετικά

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών για το α’ εξάμηνο του έτους, ήταν θετικά. Δεν ήταν όμως τόσο θετικά, ώστε να επιτρέπουν να θριαμβολογούμε, ή να μην ανησυχούμε για το μέλλον. Η εξέλιξη αυτή συνάδει με την άποψη ότι, η ελληνική οικονομία δεν έχει τα χαρακτηριστικά μίας οικονομίας που μπορεί να κινηθεί έντονα ανοδικά ευθύς μετά την έξοδό της από τη μεγάλου μεγέθους και μακροχρόνια κρίση της, αλλά αυτά μιας οικονομίας που οφείλει να προσαρμοστεί και να μετασχηματιστεί, ώστε να μπορέσει -με αργά βήματα στην αρχή- να βρεθεί σε μία αναπτυξιακή πορεία.

Εξετάσαμε τα αποτελέσματα 144 εισηγμένων εταιριών. Σε αυτές δε περιλαμβάνονται οι 5 τράπεζες (τέσσερις συστημικές, Τράπεζα Αττικής και Τράπεζα της Ελλάδος), οι 4 εταιρίες που κλείνουν χρήση στις 30 Ιουνίου και οι εταιρίες των οποίων η διαπραγμάτευση έχει ανασταλεί. Οι εταιρίες που εξετάσαμε εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά) στον πίνακα της σελίδας … Στον πίνακα αυτόν, θα βρείτε συνδέσμους που οδηγούν στην οικονομική έκθεση του α’ εξαμήνου ή στον ισολογισμό εξαμήνου της κάθε εταιρίας.

 

Οι συνολικές πωλήσεις των 144 εταιριών έφθασαν στα 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με τις πωλήσεις των ίδιων εταιριών κατά το α’ εξάμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι, στο α’ εξάμηνο του 2018 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου του 2017.

Αν από το δείγμα εταιριών αφαιρέσουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ) και τη ΔΕΗ, οι οποίες λόγω μεγέθους και έντονων διακυμάνσεων εμποδίζουν την ακριβή εξέταση των τάσεων των υπολοίπων εταιριών, τότε η αύξηση των πωλήσεων φθάνει στο 3,8%. Όμως, η αύξηση αυτή είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την αύξηση που είχε καταγραφεί κατά το α’ εξάμηνο του 2018, έναντι του α’ εξαμήνου του 2017, η οποία έφθανε στο 7,0%. Δηλαδή, παρατηρούμε μία επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεων, κάτι που προκαλεί εντύπωση αφού θα αναμέναμε μεγαλύτερη βελτίωση, λόγω της βελτίωσης των δεικτών της οικονομίας.

Από τις 144 εξεταζόμενες εταιρίες, κέρδη κατέγραψαν οι 91, ενώ 53 εταιρίες κατέγραψαν ζημιές. Κατά το α’ εξάμηνο του 2018, στις ίδιες εξεταζόμενες εταιρίες, κέρδη είχαν καταγράψει οι 90, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2017 κερδοφόρες ήταν οι 87.

Από τις 144 εξεταζόμενες εταιρίες, οι 88 αύξησαν τις πωλήσεις, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018. Το α’ εξάμηνο του 2018, 96 εταιρίες είχαν αυξήσει τις πωλήσεις τους σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017.

 

Στον τομέα των κερδών μετά από φόρους, η εικόνα είναι λίγο περίπλοκη. Εξετάζοντας το σύνολο των 144 εταιριών, τα συνολικά κέρδη ανέρχονται σε 750,9 εκατομμύρια ευρώ. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 33,2% σε σχέση με τα προ φόρων κέρδη του α’ εξαμήνου του 2018. Όμως, εξακολουθεί να είναι μικρότερο από τα κέρδη που είχαν καταγραφεί κατά το α’ εξάμηνο του 2017, τα οποία είχαν φθάσει στα 836,1 εκατομμύρια ευρώ!

Αν από τις εξεταζόμενες εταιρίες αφαιρέσουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ, τότε η εικόνα ανατρέπεται. Τα συνολικά κέρδη των 141 εταιριών φθάνουν στα 863,2 εκατομμύρια ευρώ, μέγεθος που είναι αυξημένο κατά 12,8% σε σχέση με το εξάμηνο του 2018 και πολύ υψηλότερο από τα 529,0 εκατομμύρια που είχαν καταγραφεί στο α’ εξάμηνο του 2017 (δείτε τον πίνακα της σελίδας 13)

Οι 76 από τις εξεταζόμενες εταιρίες κατέγραψαν αύξηση κερδών (ή και μείωση ζημιών), σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018. Κατά το α’ εξάμηνο του 2018, αύξηση κερδών (ή και μείωση ζημιών) σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017 είχαν καταγράψει 88 εταιρίες.

 

Το περιθώριο EBIDTA (κέρδη πριν από τόκους, αποσβάσεις και φόρους), δείχνει αδιαμφισβήτητη βελτίωση -και αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού η εξέλιξη αυτού του περιθωρίου προσδιορίζεται από την “ποιοτική κατάσταση” της εταιρίας και αυτός με τη σειρά του προσδιορίζει και την τελική εξέλιξη των κερδών. Το συνολικό περιθώριο EBIDTA έφθασε στα 3,98 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περιθώριο στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Αν εξαιρεθούν οι εταιρίες πετρελαιοειδών και η ΔΕΗ, τότε η βελτίωση φθάνει στο 12,5%.

Οι 115 από τις εξεταζόμενες εταιρίες πέτυχαν βελτίωση του περιθωρίου EBIDTA (κέρδη πριν από τόκους, αποσβάσεις και φόρους), σε σχέση με το EBIDTA του α’ εξαμήνου του 2018. Κατά το α’ εξάμηνο του 2018, βελτίωση του EBIDTA είχαν πετύχει 83 εταιρίες.

 

 

Εταιρία 6/2017 Μετ. (%) 6/2018 Μετ. (%) 6/2019
Πωλήσεις (€ '000)
Σύνολα (144 εταιριών) 30.709.217 1,1% 31.059.106 2,2% 31.748.230
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών 22.870.567 5,0% 24.015.957 3,8% 24.931.513
Χωρίς πετρελαιοειδών και ΔΕΗ 20.386.259 7,0% 21.804.716 3,8% 22.626.311
Κέρδη μετά φόρων (€ '000)
Σύνολα (144 εταιριών) 836.111 -32,6% 563.873 33,2% 750.851
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών 543.383 -57,4% 231.355 154,3% 588.318
Χωρίς πετρελαιοειδών και ΔΕΗ 529.001 44,7% 765.284 12,8% 863.163
EBITDA (€ '000)
Σύνολα (144 εταιριών) 3.308.818 13,4% 3.750.978 6,2% 3.982.460
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών 2.658.137 12,5% 2.990.942 12,7% 3.371.081
Χωρίς πετρελαιοειδών και ΔΕΗ 2.568.137 12,9% 2.899.183 12,5% 3.262.358

 

 

Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε και μερικά ακόμη στατιστικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τους παρακείμενους πίνακες. Δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στον δεύτερο πίνακα, ο οποίος δε συμπεριλαμβάνει τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, παρατηρούμε ότι το μέσο (ανά εταιρία) κέρδος αυξήθηκε σε 11,987 εκατομμύρια, έναντι 11,065 κατά το 2018 και 9,990 κατά το 2017 (το “μέσο κέρδος” υπολογίζεται από τη διαίρεση του συνόλου των κερδών για του αριθμού των κερδοφόρων εταιριών). Η μέση ζημιά (υπολογίζεται με αντίστοιχο τρόπο) παραμένει σχετικά σταθερή.


Στοιχεία Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου
(144 εταιρίες)
2017 2018 2019
Κέρδη (αριθμός εταιριών) 82 90 91
Ζημιές (αριθμός εταιριών) 62 54 53
Μέσο Κέρδος (χιλ. €) 13.370 14.514 13.510
Μέση Ζημιά (χιλ. €) 4.118 13.434 9.120
Σύνολο Κερδών (χιλ. €) 1.096.305 1.306.226 1.229.379
Σύνολο Ζημιών (χιλ. €) 255.300 725.452 483.358
Στοιχεία Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου
(141 εταιρίες - χωρίς ετ. πετρελαιοειδών και ΔΕΗ)
2017 2018 2019
Κέρδη (αριθμός εταιριών) 79 88 89
Ζημιές (αριθμός εταιριών) 62 53 52
Μέσο Κέρδος (χιλ. €) 9.990 11.065 11.987
Μέση Ζημιά (χιλ. €) 4.118 3.614 4.010
Σύνολο Κερδών (χιλ. €) 789.195 973.708 1.066.846
Σύνολο Ζημιών (χιλ. €) 255.300 191.523 208.513

Τί σημαίνει η επιβράδυνση στις πωλήσεις και στα κέρδη; Είναι κάτι ανησυχητικό;

Η επιβράδυνση των πωλήσεων συμβαδίζει με το γενικότερο φαινόμενο της “επιβράδυνσης” της κίνησης της ελληνικής οικονομίας κατά το α' εξάμηνο του 2019, κάτι που είχαμε επισημάνει στο τελευταίο τεύχος του "Χ&Α" (εδώ), εξέλιξη που μεταδόθηκε και στη -μάλλον προβληματική- κίνηση  του Χρηματιστηρίου στη μετεκλογική περίοδο.

Παρά το ότι η επιβράδυνση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σαφέστατα δημιουργείται ένας προβληματισμός. Πολλοί υποστηρίζουν ότι, σ’ αυτή τη φάση, η οικονομία θα έπρεπε να κινείται με πιο έντονους ρυθμούς. Στο επιχείρημα αυτό υπάρχει μία αρκετά σωστή λογική. Όμως, από την άλλη πλευρά, όλοι αναγνωρίζουμε ότι, οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση μίας ολόκληρης δεκαετίας, δεν ήταν ομαλές -και εξακολουθούν να μην είναι. Δεν είναι του παρόντος να αναλυθεί εάν αυτό οφείλεται σε λάθος πολιτικές που ακολουθήθηκαν, ή στις προβληματικές δομές λειτουργίας της οικονομίας. Το σημαντικό είναι ότι, σταδιακά, τα βασικά προβλήματα ξεπερνιούνται -με κορυφαίο το πρόβλημα του τραπεζικού κλάδου- και ότι σταδιακά δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών και θα συνεχίσει να φαίνεται και στο μέλλον.

 

(Σημείωση: Οι εταιρίες που δε συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω ισολογισμούς είναι: α) οι 5 εμπορικές τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος, β) οι 4 εταιρίες που κλείνουν χρήση στις 30/6, δηλαδή η Jumbo, η Επίλεκτος, η CPI και η Νάκας, γ) Οι 17 εταιρίες που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης, πλην της Κανάκης και της Eurobrokers, δ) Η Ελβιεμέκ και η Yalco οι οποίες δε δημοσίευσαν αποτελέσματα).

 

Δείτε το τα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων του συνόλου των εταιριών (εδώ)

 


Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text