Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Paperpack: Κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αύξηση 13,53% στον κύκλο εργασιών

Paperpack: Κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αύξηση 13,53% στον κύκλο εργασιών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Paperpack: Κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αύξηση 13,53% στον κύκλο εργασιών

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του εννεαμήνου από 1/1/2019 έως 30/09/2019.

Πιο συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 14.156  χιλ.€ έναντι 12.469 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,53%.

Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 30,67% έναντι 26,36% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.378 χιλ.€ έναντι 1.756 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019. Η σχετική ανάλυση της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 5.4 των Δημοσιευμένων Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.930 χιλ.€ έναντι 986 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.358 χιλ.€ έναντι 650 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 30ή/09/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 30ή/09/2018 ανερχόταν σε 163 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3436 € έναντι 0,1644€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές 3.446 χιλ. € έναντι θετικών ροών 864 χλ.€ και  τα ταμειακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.093 χιλ.€ έναντι 2.375 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αλλά και στην αύξηση των κερδών.

Τέλος, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.638 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text