Αρχική | Οικονομία | Ευρωπαϊκή Οικονομία | Πώς θα κινηθεί η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων κατά το 2020

Πώς θα κινηθεί η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων κατά το 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πώς θα κινηθεί η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων κατά το 2020

Οι τίτλοι στους οποίους θα μπορούσαν να εστιάσουν οι επενδυτές

Του Ντέιβιντ Τσαν
επικεφαλής τομέα σταθερού εισοδήματος Ευρώπης της Franklin Templeton

Σε ό,τι αφορά το 2020, οι εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και οι ενέργειες των κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο μάλλον θα συνεχίσουν να αποτελούν τον παράγοντα με την κύρια επίδραση στις ευρωπαϊκές αγορές των τίτλων σταθερού εισοδήματος για το υπόλοιπο του έτους, επισημαίνει ο Ντέιβιντ Τσαν, επικεφαλής τομέα Σταθερού Εισοδήματος Ευρώπης και ανώτερος αντιπρόεδρος της Franklin Templeton.

Υπάρχει σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και την προγραμματισμένη κορύφωση των διαπραγματεύσεων για το Brexit.
Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν, στο σύνολό τους, παράγοντες κινδύνου. Εν μέσω λοιπόν αυτής της διαρκούς μεταβλητότητας της αγοράς, οι επενδυτές αναζητούν όλο και περισσότερο επενδύσεις που μπορούν να προσφέρουν θετική απόδοση. Η άποψή μας είναι ότι, στις συγκεκριμένες συνθήκες, η επιδίωξη χαμηλών, αλλά θετικών αποδόσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών τίτλων μπορεί να έχει νόημα.

Προϊόντα  διακράτησης

Μια τέτοια επένδυση είναι τα προϊόντα σταθερής λήξης, τα λεγόμενα προϊόντα «αγοράς και διακράτησης».


Στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι να εξασφαλίσει τακτικό εισόδημα σε έναν σταθερό επενδυτικό ορίζοντα, δεδομένου ότι ο επενδυτής «αγοράζει» το αμοιβαίο κεφάλαιο και το «διακρατά» για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα αγοράς και διακράτησης γενικά επενδύουν σε τίτλους εταιρειών για τις οποίες οι διαχειριστές επενδύσεων είναι έντονα πεπεισμένοι ότι θα καταγράψουν θετική πορεία. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι οι εκδότες αυτοί δεν είναι πιθανό να προβούν σε αθέτηση υποχρεώσεων. Κατά κανόνα, ο στόχος ενός προϊόντος αγοράς και διακράτησης είναι διπλός: 1) η δημιουργία ενός περισσότερο προβλέψιμου επιπέδου εισοδήματος για τον επενδυτή και 2) η επιδίωξη της διατήρησης του κεφαλαίου, αν και αυτή δεν είναι εγγυημένη. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αυτού του είδους απαιτεί διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τα χαρτοφυλάκια συνολικής και σχετικής απόδοσης, έτσι ώστε όχι μόνο να επιτυγχάνει τον παραπάνω διπλό στόχο, αλλά και να περιορίζει τον κίνδυνο.

Τρεις λόγοι αγοράς

Γιατί λοιπόν είναι τα προϊόντα σταθερής λήξης ελκυστικά αυτήν την εποχή; Κατά την άποψή μας, υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τα εν λόγω προϊόντα, ειδικά στην Ευρώπη.

1 Η δυναμική της αγοράς στην Ευρωζώνη είναι γενικά ευνοϊκή. Τα ποσοστά αθέτησης παραμένουν πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους επίπεδα, ενώ τα επιτόκια στην Ευρωζώνη δεν έχουν αυξηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η κατάσταση αυτή δεν αναμένουμε να μεταβληθεί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είναι τόσο χαμηλές, η επένδυση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών πιστώσεων θα μπορούσε να προσφέρει στους επενδυτές του ευρώ ένα σχετικά ελκυστικό επίπεδο εισοδήματος σε σύγκριση με τις χαμηλές ή αρνητικές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων τελικά θα είναι αργή και σταδιακή. Πέραν των επιτοκίων, η εγχώρια ζήτηση, καθώς και η καταναλωτική και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη διατηρούν επίσης τον δυναμισμό τους στην Ευρωζώνη. Έτσι, αν και η ανάπτυξη επιβραδύνεται στη συγκεκριμένη περιφέρεια, είναι απίθανο η Ευρωζώνη συνολικά να εισέλθει σε ύφεση.

2 Μετά την εφαρμογή των κανονισμών της οδηγίας MiFID II, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2018 με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, οι επενδυτές δεν είναι πλέον σε θέση να αποκτήσουν ορισμένα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εμείς αγοράζουμε απευθείας, όπως ορισμένες εκδόσεις μειωμένης εξασφάλισης. Οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι συνήθως ενσωματώνονται σε προϊόντα σταθερής λήξης, μπορούν να προσφέρουν ένα πρόσθετο επίπεδο διασποράς, με προσεκτική επιλογή πιστωτικών τίτλων και ενεργή παρακολούθηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου.

3 Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος σταθερής λήξης μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να είναι ελκυστικά. Περιλαμβάνουν την παροχή ενός τακτικού τοκομεριδίου, μια προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, ημερήσια ρευστότητα, αυξημένη διασπορά και χαμηλότερο κίνδυνο αθέτησης σε σύγκριση με μια επένδυση σε ένα συγκεκριμένο ομόλογο. Τα προϊόντα αυτά επίσης χαρακτηρίζονται από έναν μεγαλύτερο βαθμό προβλεψιμότητας σε ό,τι αφορά την αναμενόμενη απόδοσή τους, προσφέροντας μια λύση σε όσους επιζητούν ένα σταθερό και τακτικό εισόδημα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης επενδυτικής περιόδου. Επίσης, το περιθώριο μικρότερης λήξης που προσφέρουν τα προϊόντα αγοράς και διακράτησης, το οποίο μπορεί να φτάσει τα μερικά χρόνια, συνήθως παρέχει καλύτερη διασπορά πιο μακροπρόθεσμα σε σχέση με μεμονωμένα εταιρικά ομόλογα. Αυτό φυσικά ισχύει εφόσον ο επενδυτής προτίθεται να διακρατήσει την επένδυσή του στο αμοιβαίο κεφάλαιο έως τη λήξη της. Συνοψίζοντας, τα οφέλη μιας επένδυσης σε ένα ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερής λήξης είναι πολυδιάστατα. Όπως συμβαίνει σε κάθε επένδυση, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αξία των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, ενώ υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται επίσης να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.

Η Franklin Templeton

Η Franklin Resources, Inc. είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων που λειτουργεί με την επωνυμία Franklin Templeton Investments. Η Franklin Templeton Investments προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης διεθνών και εγχώριων επενδύσεων σε ιδιώτες, θεσμικούς και κρατικούς πελάτες, σε πάνω από 150 χώρες. Με γραφεία σε 35 χώρες, η εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια, διαθέτει επενδυτική εμπειρία άνω των 65 ετών, ενώ το υπό διαχείριση ενεργητικό της ανερχόταν στα 692,6 δισ. δολ. ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Πηγή: www.naftemporiki.gr


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text