Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 210 | Χρηματιστηριακή Ανάλυση: Ο δείκτης “Ανοδικών - Πτωτικών Μετοχών”

Χρηματιστηριακή Ανάλυση: Ο δείκτης “Ανοδικών - Πτωτικών Μετοχών”

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χρηματιστηριακή Ανάλυση: Ο δείκτης “Ανοδικών - Πτωτικών Μετοχών”

Ο δείκτης “Ανοδικών - Πτωτικών” μετοχών, είναι ένας δείκτης της Τεχνικής Ανάλυσης, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των “δεικτών εύρους”, οι οποίοι εξετάζουν τη συμμετοχή των μετοχών σε μία κίνηση της αγοράς, στοιχείο το οποίο δίνει ενδείξεις για την εγκυρότητα και την βιωσιμότητα της κίνησης αυτής.

 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του δείκτη “ανοδικών - πτωτικών”, ανάλογα με τη χρήση που κάποιος θέλει να κάνει. Όλες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των ανοδικών και των πτωτικών μετοχών κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης ή μίας μικρότερης χρονική περίοδο.

Κατ’ αρχάς, θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε εάν πρόκειται για δείκτη που ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία της Τεχνικής Ανάλυσης, αφού στην ουσία πρόκειται για έναν στατιστικό δείκτη που οδηγεί σε ορισμένα αντικειμενικά συμπεράσματα. Κατά δεύτερο, από τις παραλλαγές που υφίστανται, εμείς υπολογίζουμε την παραγόμενη καμπύλη με βάση τον τύπο: (Ανοδικές - Πτωτικές) / (Ανοδικές + Πτωτικές), σε ημερήσια βάση και προσθέτουμε το αποτέλεσμα της πράξης αυτή στον αριθμό της προηγούμενης μέρας, ο οποίος είναι επίσης το άθροισμα μίας σειράς ημερών. Εκτιμούμε ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη δίνει περισσότερο έγκυρα μακροχρόνια συμπεράσματα.

Ο δείκτης μας δείχνει στο κατά πόσο, η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά, συμμετέχει σε μία κίνηση όπως αυτή εμφανίζεται με βάση την εξέλιξη του χρηματιστηριακού δείκτη.

Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ ο Γενικός Δείκτης δείχνει να ανεβαίνει, στην ουσία, η πλειοψηφία των μετοχών υποχωρεί. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε χρηματιστήρια οι δείκτες των οποίων συντίθενται από μικρό αριθμό μετοχών μεγάλων εταιριών, όπως για παράδειγμα ο δείκτης Dow Jones με 30 μετοχές, ο δείκτης Dax με επίσης 30 μετοχές κλπ, οι οποίες συνιστούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας συντίθεται από 60 μετοχές και συνεπώς -μετά και τη δραματική μείωση του αριθμού των διαπραγματευόμενων εταιριών- δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αντιπροσώπευσης.

 

Συνεπώς, τί δείχνει ο δείκτης “ανοδικών - πτωτικών μετοχών” για όσους ασχολούμαστε με το ελληνικό Χρηματιστήριο;

Κατ’ αρχάς, μας δείχνει αν όντως σε μία κίνηση της αγοράς συμμετέχει μεγάλο ποσοστό των εισηγμένων μετοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην αγορά της Αθήνας είναι η περίοδος 2003 - 2007, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης είχε κινηθεί ιδιαίτερα ανοδικά, ο δείκτης Small Cap, ή της Παράλληλης Αγοράς (υπολογιζόταν καθημερινά μέχρι το Νοέμβριο του 2005) και άλλοι κλαδικοί δείκτες, υστερούσαν σημαντικά. Τότε, όπως μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα Νο 3, ο δείκτης “ανοδικών - πτωτικών” έδειχνε την ευρύτερη αδυναμία της αγοράς.

 

Κατά δεύτερο, μας δείχνει την τάση των μικροοικονομικών στοιχείων της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς -και κατά συνέπεια και της οικονομίας- και με τον τρόπο αυτόν επιβεβαιώνει την ορθότητα ή όχι της χρηματιστηριακής τάσης. Για παράδειγμα, όταν στη δεκαετία του 2000 ο δείκτης “ανοδικών - πτωτικών” υποχωρούσε έντονα (επειδή η πλειοψηφία των “μικρών” μετοχών υποχωρούσε) στην ουσία μας έδειχνε ότι κάτι αρνητικό συνέβαινε στα στοιχεία κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τις τράπεζες που στην ίδια περίοδο μέσα από “περίεργα προϊόντα” (συνθετικά παράγωγα, αθρόα δάνεια -που σήμερα “κοκκίνισαν”, κέρδη από θυγατρικές του εξωτερικού κλπ) παρήγαγαν εξαιρετικά κέρδη, που όμως στο τέλος αποδείχθηκαν “απατηλά”.

 

Η ορθότητα των ενδείξεων του δείκτη αποδείχθηκε και όταν μετά το Φεβρουάριο του 2016 (όταν ο ΓΔ είχε σημειώσει “χαμηλό” 27 ετών), ο δείκτης Α-D πήρε ανοδική κλίση, ενώ η άνοδος των τιμών άργησε πολύ να γίνει αντιληπτή από το ευρύτερο κοινό.

Ο δείκτης αυτός θα εμφανίζεται (έστω με μία μικρή δημοσίευση) σε κάθε τεύχος και θα σχολιάζεται. Παράλληλα, θα υπολογίζεται κάθε μέρα και θα ενημερώνεται αυτόματα στις σελίδες των συνδρομητών.

Στη διπλανή σελίδα, εμφανίζονται ορισμένα διαγράμματα. Τα διαγράμματα αυτά έχουν κατασκευαστεί με την ίδια κλίμακα στους άξονές τους, ώστε να είναι συγκρίσιμα.

Δείτε διαδραστικά, σε μορφή ιστοσελίδας, τα ετήσια διαγράμμα, τα διαγράμματα δεκαετιών και συγκεκριμένων περιόδων:

1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1989-σήμερα, 1989-1999, 2000-2009, 2010-2019, περίοδος 22/10/2009-σήμερα (δηλαδή την περίοδο της κρίσης), περίοδος 22/10/2009-9/2/2016 (δηλαδή κατά το διάστημα από την έναρξη της κρίσης έως και το χαμηλό του 2016) και περίοδος 9/2/2016 έως σήμερα (δηλαδή, την περίοδο του χαμηλού του 2016 έως και σήμερα).

 

Διάγραμμα 1: Declining line: 1989 - 2019

Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 1989 - 2019 (εδώ)

 

 

Διάγραμμα 2: Advancing - Declining line: 1989 - 1999
Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 1989 - 1999 (εδώ)

 

Διάγραμμα 3: Advancing - Declining line: 2000 - 2009
Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 2000 - 2009 (εδώ)

 

Διάγραμμα 4: Advancing - Declining line: 2010 - 2019
Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 2010 - 2019 (εδώ)

Διάγραμμα 5: Advancing - Declining line: 2009 - 2016
Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 2009 - 2016 (εδώ)

 

 

Διάγραμμα 6: Advancing - Declining line: 2016 - 2019
Δείτε το διάγραμμα Advancing - Declining line: 2016 - 2019 (εδώ)

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text