Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 210 | Χαρτοφυλάκιο απόλυτου συστήματος: Απόδοση 28,3% σε διάστημα 8 μηνών

Χαρτοφυλάκιο απόλυτου συστήματος: Απόδοση 28,3% σε διάστημα 8 μηνών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Παρά το αρνητικό ξεκίνημα της χρηματιστηριακής αγοράς στις αρχές του Οκτωβρίου, η βελτίωση του κλίματος στη συνέχεια, οδήγησε το Χαρτοφυλάκιό μας, για το σύνολο του μήνα, σε κέρδη 2,92%, έναντι κερδών του Γενικού Δείκτη κατά 1,63%.

Το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών” τοποθετήθηκε στην αγορά στις 26/2/2019, ευθύς μόλις το σύστημα έδωσε σήμα εισόδου. Από την ημερομηνία εκείνη, έως και την 4/11/2019, η απόδοσή του φθάνει στο 28,3%, έναντι απόδοσης 26,9%,για το ίδιο διάστημα, του Γενικού Δείκτη.

Με την επίδοση του χαρτοφυλακίο, φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του “απόλυτου συστήματος”, αλλά και η ικανότητά του να οδηγεί σε υψηλά κέρδη, επενδυτές κάθε επιπέδου. Η απόδοση του 28,3% επιτεύχθηκε:

 • Μετά από το “σήμα εισόδου” του συστήματος. Το σήμα δόθηκε έγκαιρα, σε μία χρονική στιγμή που οι περισσότεροι αμφισβητούσαν την ύπαρξη μίας ανοδικής αγοράς. Έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξη των δεικτών, είμασταν έτοιμοι για το επικείμενο σήμα εισόδου, είχαμε κάνει τις επιλογές μας και είχαμε προετοιμαστεί για την είσοδο.
 • Με μία μόνο πράξη αγοράς (γενικά το “απόλυτο σύστημα” παράγει ελάχιστες πράξεις).
 • Χωρίς το άγχος του “αγόρασε - πούλησε” σε κάθε διακύμανση του Γενικού Δείκτη, κάτι που συνήθως οδηγεί σε λανθασμένες κινήσεις, μικρότερες αποδόσεις και υψηλά έξοδα προμηθειών.
 • Χωρίς μεγάλη παρακολούθηση της αγοράς.
 • Χωρίς δαπάνη χρόνου.
 • Χωρίς να απαιτούνται, από τον επενδυτή, ιδιαίτερες γνώσεις ή “πληροφορίες”.
 • Χωρίς ρίσκο.
 • Με επιβεβαιωμένα κέρδη, αφού ακόμη και αν στο επόμενο διάστημα “καταρρεύσει” η αγορά, το απόλυτο σύστημα θα μας δώσει έγκαιρα “σήμα εξόδου”. Βεβαίως, η παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας του Γενικού Δείκτη και του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200), θα μας προετοίμαζε και πρακτικά, αλλά και ψυχολογικά για την έξοδό μας.
 • Χωρίς ποτέ -κατά το διάστημα αυτό- να βρεθούμε με αρνητική αποτίμηση.

Όμως, το πιο σημαντικό για έναν επενδυτή του Χρηματιστηρίου, είναι η έγκαιρη έξοδος. Γνωρίζουμε, αφού έτσι είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί, ότι το “απόλυτο σύστημα” θα μας δώσει έγκαιρα το σήμα εξόδου, ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι, η πράξη που “άνοιξε” στις 26/2/2019, θα είναι θετική και θα δώσει κέρδος.

 

Σημειώνεται ότι, η τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών που παρακολουθούμε και υπολογίζουμε καθημερινά, στις 4/11/2019 βρισκόταν στις 788,57 μονάδες (και ανερχόταν με ρυθμό 1,25 μονάδες την ημέρα), ενώ η απόστασή της από το Γενικό Δείκτη είναι 10,31%. Δηλαδή, στη θεωρητική περίπτωση που ένα “σήμα εξόδου” δινόταν εκείνη την ημέρα, το χαρτοφυλάκιό μας θα είχε πετύχει κέρδος 13,2%. Βεβαίως, αυτό είναι το ελάχιστο κέρδος που θα μπορούσε να πετύχει, αφού είναι βέβαιο ότι, όταν θα υπάρξει το σήμα εξόδου, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται αρκετά ψηλότερα.

 

Αυτά όμως είναι τα κέρδη από μία μόνον πράξη, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Καθώς, μέσα στο χρόνο, το σύστημα παράγει έγκαιρα “σήματα εισόδου” και “σήματα εξόδου”, ανάλογα με τις διακυμάνσεις του Γενικού Δείκτη (οι οποίες είναι εγγενές χαρακτηριστικό μιας χρηματιστηριακής αγοράς), το χαρτοφυλάκιο κάθε φορά εισέρχεται με μεγαλύτερο κεφάλαιο (λόγω των προηγούμενων κερδών) και έτσι τα κάθε φορά κέρδη δημιουργούν μία εντυπωσιακή απόδοση σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.

Τα μόνα στοιχεία που απαιτεί το σύστημα είναι η εμπιστοσύνη στη λειτουργία του, η υπομονή και η απόλυτη πειθαρχία στα σήματά του.

Στο παρελθόν, είχαμε εκφράσει αμφισβητήσεις εάν τελικά ήταν ορθό που συμπεριλάβαμε τη μετοχή της “Fourlis Συμμετοχών” (ΦΡΛΚ) στο χαρτοφυλάκιό μας, σε μία περίοδο που -λόγω της εμπορικής φύσης της εταιρίας- τα θεμελιώδη της δεν είναι “ιδανικά”. Για το λόγο αυτό, θελήσαμε να δούμε τί θα είχε συμβεί εάν αντί της “Fourlis Συμμετοχών”, είχαμε συμπεριλάβει κάποια άλλη μετοχή. Έτσι, εξετάσαμε 5 ακόμη σενάρια, όπου στη θέση της ΦΡΛΚ, έχουμε τοποθετήσει κάποια από τις παρακάτω μετοχές: Jumbo (ΜΠΕΛΑ), ΤΕΝΕΡΓΑ (ΤΕΝΕΡΓ), Σαράντης (ΣΑΡ), Viohalco (ΒΙΟ) και Αεροπορία Αιγαίου (ΑΡΑΙΓ).

Τα αποτελέσματα των “σεναρίων” εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και δείχνουν ότι, μόνον στην περίπτωση που αντί της ΦΡΛΚ, είχαμε συμπεριλάβει τη μετοχή της ΜΠΕΛΑ, η απόδοσή μας θα ήταν κατά 0,42% μεγαλύτερη, ενώ αν είχαμε συμπεριλάβει τη μετοχή της Viohalco, θα ήταν μεγαλύτερη κατά 0,33%. Στις άλλες δύο περιπτώσεις η απόδοσή μας θα ήταν μικρότερη. Με βάση τα στοιχεία της 4/11/2019, στο μέσο όρο της αποτίμησης όλων των σεναρίων προκύπτει μικρότερη απόδοση κατά 0,95%. Δείτε τον παρακάτω πίνακα (στα links) εμφανίζεται η πλήρης κίνηση των χαρτοφυλακίων. Δείτε το σχετικό πίνακα:

Σενάρια
Σημερινή Αποτίμηση
Διαφορά σε σχέση με το υφιστάμενο
Σύνδεσμος
7/11/2019
Υφιστάμενο: ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΦΡΛΚ 12.726,72 Χαρτοφυλάκιο
1. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΜΠΕΛΑ 12.831,44 0,82% ▲ Χαρτοφυλάκιο
2. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΤΕΝΕΡΓ 12.478,67 -1,95% ▼ Χαρτοφυλάκιο
3. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΣΑΡ 12.502,52 -1,76% ▼ Χαρτοφυλάκιο
4. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΒΙΟ 12.721,98 -0,04% ▼ Χαρτοφυλάκιο
5 Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΑΡΑΙΓ 12.420,69 -2,40% ▼ Χαρτοφυλάκιο
Μέσος Όρος Αποτίμησης Σεναρίων 12.591,06 -1,07% ▼
Τα παραπάνω σενάρια βασίστηκαν στην υπόθεση ότι αντί της μετοχής της "Φουρλής", είχαμε αγοράσει κάποια άλλη. Τα χαρτοφυλάκια ενημερώνονται αυτόματα, σε καθημερινή βάση.

(Στον διαδραστικό πίνακα -δείτε εδώ- τα χαρτοφυλάκια ενημερώνονται καθημερινά με τις νέες τιμές και συνεπώς θα εμφανίζεται η συγκριτική εξέλιξή τους και στο μέλλον).

Μηνιαία αποτίμηση χαρτοφυλακίου "απόλυτου συστήματος"
Τέλος μήνα Τιμή Γενικού Δείκτη ανά μήνα Μεταβολή ΓΔ ανά μήνα Χαρτοφ. "Απόλυτου Συστήματος" ανά μήνα Μεταβολή αποτίμησης χαρτοφυλακίου ανά μήνα
26/2/2019 692,84 10.000,00
28/2/2019 707,51 2,12% 10.417,94 4,18%
29/3/2019 721,37 1,96% 10.586,47 1,62%
30/4/2019 773,24 7,19% 11.396,37 7,65%
31/5/2019 830,24 7,37% 12.032,57 5,58%
28/6/2019 868,48 4,61% 12.510,32 3,97%
31/7/2019 899,93 3,62% 13.281,53 6,16%
30/8/2019 868,10 -3,54% 12.356,68 -6,96%
30/9/2019 868,42 0,04% 12.469,15 0,91%
31/10/2019 882,57 1,63% 12.833,62 2,92%
4/11/2019 879,25 -0,38% 12.830,10 -0,03%
Σύνολο περιόδου 26,91% 28,30%
Περίοδος 170 συνεδριάσεων (26/2/2019 - 4/11/2019)

Καθ’ όσον ακολουθεί την εξέλιξη της αγοράς, η πορεία και η απόδοση του χαρτοφυλακίου μας είναι ικανοποιητική. Παράλληλα, καθ’ όσον εκτιμούμε ότι η πορεία της αγοράς θα συνεχίσει να είναι ανοδική, στο επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί ακόμη καλύτερα. Το γεγονός ότι ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών απέχει παραπάνω από 10% σε σχέση με το Γενικό Δείκτη, μας διαβεβαιώνει ότι, ακόμη και σε μία μέτρια διόρθωση της αγοράς, το σύστημα θα μας κρατήσει “εντός αγοράς”. Τέλος, έχοντας δοκιμάσει διάφορα εναλλακτικά σενάρια με άλλες μετοχές, καταλήγουμε στο να διατηρήσουμε τη μετοχή της “Φουρλής” στο χαρτοφυλάκιό μας και κατά το προσεχές διάστημα.

Δείτε την πορεία των 4 μετοχών του Χαρτοφυλακίου (εδώ) – Δείτε την εβδομαδιαία σύγκριση του Χαρτοφυλακίου με τον ΓΔ (εδώ) – Δείτε τις διακυμάνσεις των μετοχών του χαρτοφυλακίου (εδώ) – Δείτε το “ημερολόγιο” του “απόλυτου συστήματος” (εδώ)

Δείτε τι είναι το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών (εδώ) - Πώς λειτουργεί ένα χαρτοφυλάκιο με βάση το "απόλυτο σύστημα"; - Προμηθευτείτε το βιβλίο “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών” (εδώ).

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text