Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 210 | 11η κατάθεση στο Χαρτοφυλάκιο Σταθερών Καταβολών

11η κατάθεση στο Χαρτοφυλάκιο Σταθερών Καταβολών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Με βάση το “σύστημα σταθερών καταβολών”, τοποθετούμε ένα σταθερό ποσό στο χαρτοφυλάκιό μας κάθε μήνα, ανεξάρτητα τη φάση της αγοράς. Στο παράδειγμα που χρησιμοπούμε στο “Χ&Α”, θεωρούμε ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε € 200 κάθεμήνα. Αν είμαστε “εντός” αγοράς, τότε αγοράζουμε ισόποσα τις τέσσερις συγκεκριμένες μετοχές που έχουμε επιλέξει από την αρχή. Αν βρισκόμαστε “εκτός” αγοράς, το κατατιθέμενο ποσό προστίθεται στα υπάρχοντα μετρητά. Το σύνολο των μετρητών θα τοποθετηθεί στην αγορά (σε τέσσερις μετοχές που θα επιλέξουμε τότε), μόλις δοθεί το “σήμα εισόδου”. Με αυτή τη διαδικασία, δημιουργούμε, με μικρά ποσά κάθε μήνα, ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο που εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της αγοράς και δημιουργεί υπεραξίες. Μέσα σε διάστημα μερικών ετών, το ποσό που συσσωρεύεται μπορεί να καταλήξει να είναι εξαιρετικά μεγάλο. Παράλληλα, δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος απώλειας (εκτός εάν υπάρξουν μικρές απώλειες στη φάση που ξεκινάει η λειτουργία του), αφού ο μηχανισμός του “απόλυτου συστήματος” παράγει έγκαιρα “σήμα εξόδου”, όταν υπάρξει κίνδυνος μακροχρόνιας πτώσης των τιμών των μετοχών.

 

Σημειώνουμε ότι, εάν υπάρξει “σήμα εξόδου” από το “απόλυτο σύστημα”, θα υπάρξει πλήρης ρευστοποίηση των μετοχικών θέσεων του χαρτοφυλακίου.
Το χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1/1/2019 και έκανε την πρώτη τοποθέτησή του στις 26/2/2019, ευθύς μόλις δόθηκε το “σήμα εισόδου”. Οι μέχρι σήμερα καταβολές φθάνουν στα 2.200 ευρώ, ενώ η υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέχρι την 4/11/2019, φθάνει στα 230,13 ευρώ.

Ημερομηνία Καταθέσεις (€) Αποτίμηση (€)
1/1/2019 200,00 200,00
1/2/2019 200,00 400,00
1/3/2019 200,00 620,47
1/4/2019 200,00 848,94
1/5/2019 200,00 1.071,90
1/6/2019 200,00 1.388,37
1/7/2019 200,00 1.611,85
1/8/2019 200,00 1.877,77
1/9/2019 200,00 1.948,36
1/10/2019 200,00 2.176,36
1/11/2019 200,00 2.432,10
(εισαγωγή γραμμής σε κάθε κατάθεση)
8/11/2019 2.200,00 2.381,23
Απόδοση: 8,24%
Σημείωση: Η απόδοση που εμφανίζεται, δε βασίζεται στη φιλοσοφία των "τοκαρίθμων", δηλαδή υπολογίζει ότι το σύνολο του ποσού κατατέθηκε στην αρχή της επένδυσης, ενώ στην πραγματικότητα, κάθε μήνα πραγματοποιείται μία κατάθεση 200 ευρώ.

 

Επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόθεση που διατυπώσαμε και στο χαρτοφυλάκιο της “εφ’ άπαξ καταβολής” (στις δύο προηγούμενες σελίδες), αν αντί της μετοχής ΦΡΛΚ είχαμε επιλέξει κάποια άλλη, στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις αποδόσεις των σεναρίων. Από αυτόν προκύπτει ότι, μόνον με τη μετοχή της ΜΠΕΛΑ θα είχαμε βελτιωμένη απόδοση κατά 0,57%.

Δείτε το Χαρτοφυλάκιο Σταθερών Μηνιαίων Καταβολών (εδώ) και το διάγραμμα της εξέλιξης τους Χαρτοφυλακίου (εδώ)

Σενάρια
Σημερινή Αποτίμηση
Διαφορά σε σχέση με το υφιστάμενο
Σύνδεσμος
8/11/2019
Υφιστάμενο: ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΦΡΛΚ 2.381,23 Χαρτοφυλάκιο
1. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΜΠΕΛΑ 2.407,86 1,12% ▲ Χαρτοφυλάκιο
2. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΤΕΝΕΡΓ 2.356,46 -1,04% ▼ Χαρτοφυλάκιο
3. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΣΑΡ 2.339,39 -1,76% ▼ Χαρτοφυλάκιο
4. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΒΙΟ 2.341,50 -1,67% ▼ Χαρτοφυλάκιο
5. Σενάριο ΑΛΦΑ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΑΡΑΙΓ 2.334,16 -1,98% ▼ Χαρτοφυλάκιο
Μέσος Όρος Αποτίμησης Σεναρίων 2.355,87 -1,06% ▼
Τα παραπάνω σενάρια βασίστηκαν στην υπόθεση ότι αντί της μετοχής της "Φουρλής", είχαμε αγοράσει κάποια άλλη. Τα χαρτοφυλάκια ενημερώνονται αυτόματα, σε καθημερινή βάση.

(Στον διαδραστικό πίνακα -δείτε εδώ- τα χαρτοφυλάκια ενημερώνονται καθημερινά με τις νέες τιμές και συνεπώς θα εμφανίζεται η συγκριτική εξέλιξή τους και στο μέλλον).

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text