Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Τράπεζες: "Μαχαίρι" στα λειτουργικά έξοδα με κύριο μοχλό τις μειώσεις προσωπικού

Τράπεζες: "Μαχαίρι" στα λειτουργικά έξοδα με κύριο μοχλό τις μειώσεις προσωπικού

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τράπεζες: "Μαχαίρι" στα λειτουργικά έξοδα με κύριο μοχλό τις μειώσεις προσωπικού

Της Νένας Μαλλιάρα

"Μαχαίρι" στα λειτουργικά έξοδα βάζουν οι τράπεζες, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία για το εννεάμηνο του 2019, αλλά και από τις κινήσεις που προγραμματίζουν εφεξής. Κύριος μοχλός της μείωσης του κόστους είναι τα

έξοδα προσωπικού, καθώς οι τράπεζες μειώνουν δίκτυο καταστημάτων και προσωπικό μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, τα οποία θα συνεχιστούν και το 2020.

Η Alpha Bank

H Alpha Bank μείωσε περαιτέρω στο εννεάμηνο τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο κατά 2%, ή κατά 16,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η μείωση επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της μείωσης των δαπανών προσωπικού. Τα

λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 792,6 εκατ. ευρώ, με τον αντίστοιχο δείκτη εξόδων προς έσοδα να ανέρχεται σε 55,2%. Στην Ελλάδα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε

643,2 εκατ. ευρώ.

Το εννεάμηνο 2019, οι δαπάνες προσωπικού της Alpha Bank μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 338,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του προσωπικού. Το προσωπικό μειώθηκε από 11.358

εργαζόμενους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σε 11.251 εργαζόμενους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 (-0,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το

2018.

Τον Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Ελλάδα, μέσω του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 830 υπάλληλοι. Το

εκτιμώμενο όφελος για την Τράπεζα υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, το Δίκτυο του Ομίλου της Alpha Bank  αριθμούσε 600 καταστήματα έναντι 643 καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα μείωσε επίσης τα γενικά διοικητικά έξοδα κατά 9,6% σε ετήσια βάση, στα 346,9 εκατ. ευρώ.

Ο μετασχηματισμός λειτουργικού μοντέλου στον οποίο θα προχωρήσει η Alpha Bank με ορίζοντα το 2022 έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους. Στόχος είναι οι επαναλαμβανόμενες

λειτουργικές δαπάνες να μειωθούν περισσότερο από 10% μέχρι το 2022 και να διαμορφωθούν σε περίπου 960 εκατ. ευρώ από 1,1 δις. ευρώ το 2018.

Στην Ελλάδα, η Τράπεζα στοχεύει στη μείωση του κόστους μέσα από μια καθορισμένη δέσμη ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση εξόδων, την αποδοτικότητα διαδικασιών και μηχανογραφικών συστημάτων,

τη διαχείριση του όγκου εργασιών, τη μεταφορά συναλλαγών σε αποδοτικότερα κανάλια και τη στοχευμένη ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Παράλληλα, η ανάθεση της διαχείρισης των NPEs σε τρίτους αναμένεται να

συμβάλει στη μείωση των σχετικών δαπανών μετά το τρίτο έτος λειτουργίας, βάσει της αυξημένης αποδοτικότητας και της μείωσης των όγκων υπό διαχείριση.

Η Εθνική Τράπεζα

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Τράπεζας υποχώρησαν στο εννεάμηνο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, στα 592 εκατ. ευρώ. Η μείωση  αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού κατά 8,4% σε ετήσια βάση, σε 371

εκατ. ευρώ.

Η περιστολή των δαπανών προσωπικού σε ετήσια βάση,  ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη τρέχουσα συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 700 εργαζόμενους από την αρχή

του έτους.

To προσωπικό της Τράπεζας στην Ελλάδα έχει μειωθεί σε 8.600 εργαζόμενους και συνολικά σε 9.700 εργαζόμενους για τον Όμιλο.

Το δίκτυο αριθμούσε το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους 397 καταστήματα που έχουν υποχωρήσει στα 391 τον Νοέμβριο, από 438 καταστήματα το α΄ τρίμηνο 2019. Από τα τέλη 2018 (461 καταστήματα), το δίκτυο της ΕΤΕ στην Ελλάδα

έχει μειωθεί κατά 70 καταστήματα.

α γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2019.

Η Eurobank

Οι λειτουργικές δαπάνες της Eurobank, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 2% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.

Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 5,7%, από 364 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2018 σε 353 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2019. Στην ίδια περίοδο, τα διοικητικά έξοδα μειώθηκαν από τα 242 στα 213 εκατ. ευρώ.

Το προσωπικό στην Ελλάδα μειώθηκε στα 8.643 άτομα από 8.791 το β΄ τρίμηνο 2018 και σε επίπεδο Ομίλου στα 13.595 άτομα από 13.762.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο 2019 σε 53,4% για την Ελλάδα και 44,4% για το εξωτερικό (σε επίπεδο Ομίλου 50,8%).

Η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι θα επέλθει περαιτέρω μείωση 1% στα λειτουργικά έξοδα το 2020. Μέσω της εθελουσίας εξόδου θα αποχωρήσουν φέτος 400 εργαζόμενοι. Θα ακολουθήσει και νέα εθελουσία το 2020 με στόχο την

αποχώρηση 350 – 400 ατόμων, καθώς και μείωση καταστημάτων από 350 σε 325.

Πηγή: www.capital.gr

 

 

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text