Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Διαβάσαμε - Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η τόνωση της ανάπτυξης μέσα από την αύξηση των επενδύσεων, η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων, η σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η «συνετή δημοσιονομική πολιτική» μέσα σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον είναι τα κλειδιά για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα και να φτάσει σταδιακά στην επενδυτική βαθμίδα, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του επικεφαλής κρατικών αξιολογήσεων Δυτικής Ευρώπης του οίκου Fitch, Μισέλ Ναπολιτάνο. Ο Μισέλ Ναπολιτάνο αφήνει εμμέσως παράθυρο για αναβάθμιση στις αρχές του 2020, όταν ο Fitch θα επαναξιολογήσει την ελληνική οικονομία. (εδώ)

Η εξέλιξη των εσόδων περιορίζει τις δυνατότητες για ένα διευρυμένο «κοινωνικό μέρισμα», με την κυβέρνηση πλέον να εξετάζει νέα σενάρια που θα στοχεύουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μία ακόμα κατηγορία είναι και οι πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά και άνω, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά κάποιο όριο, ενδεχομένως τις 10.000-12.000 ευρώ. Επίσης, θα εξεταστεί να διανεμηθεί «έξτρα» επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους, οι οποίοι σημειώνεται ότι θα εισπράξουν συνολικά μέχρι το τέλος του έτους 68 εκατ. ευρώ. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μεγαλύτερο κατά 1,59 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κάτι που οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των δαπανών. (εδώ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 906 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 689 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και ελλείμματος 460 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.739 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.179 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.811 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018. (εδώ)

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η αξία της ελληνικής αγοράς τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ)  μπορεί να ανέλθει έως το 2023 στα επίπεδα των 7,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ένα δυναμικό σενάριο «Ανάπτυξης», από 5,7 δισ. ευρώ που είναι σήμερα. Όπως διαπιστώνει η μελέτη της Deloitte, η επίτευξη του δυναμικού σεναρίου «Ανάπτυξης» αφενός είναι ρεαλιστική και αφετέρου αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον του κλάδου. (εδώ)

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2019 για έξοδο από το ειδικό καθεστώς σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις, καθεστώς που ισχύει από το 2012. Η απόφαση της Επιτροπής για επάνοδο της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους (marketable risk countries) εκτιμάται ότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και θα έχει ευνοϊκές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία. (εδώ)

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρητική αλλαντοβιομηχανία Creta Farms ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα αρχίζει από σήμερα να παράγει και πάλι προϊόντα καθώς κατάφερε να προμηθευτεί τις απαραίτητες πρώτες ύλες.Η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης των 4 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται από μέρα σε μέρα, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή της εταιρείας σε κανονικούς ρυθμούς, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του νέου ιδιοκτήτη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. (εδώ)

Στο εννεάμηνο του 2019, για τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια, α ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 157%. Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε 0,116 ευρώ έναντι 0,029 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 24,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 28,7%. (εδώ)

Lamda Development προσδιόρισε τη περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στις 2/12, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ νωρίτερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εγκρίνει το ενημερωτικό της δελτίο.Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €53.021.014,50 διαιρούμενο σε έως 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098.(εδώ)

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής για το νέο ξενοδοχείο, το τρίτο για τον όμιλο ΛΑΜΨΑ στην περιοχή του Συντάγματος, μετά από μία επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ. Το Athens Capital Hotel – MGallery, θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες του μέχρι τον Απρίλιο του 2020 στο κτίριο όπου παλαιότερα στεγαζόταν το ιστορικό Ξενοδοχείο Kings’ Palace. (εδώ)

Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Eltrak CP Limited για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ, έναντι ανταλλάγματος 3,30 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ.  Όπως αναφέρει, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών η Eltrak CP και τα συντονισμένα πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 13 εκατ. μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 92,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. (εδώ)

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι τοποθετήσεις και τα πακέτα μετοχών στη μετοχή της ΕΥΔΑΠ εν όψει της μερικής ιδιωτικοποίησης και της νέας σύμβασης για το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο λήγει τον προσεχή Ιούνιο.Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/X.A. ενέκρινε την προσθήκη της μετοχής της ΕΥΔΑΠ στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι θέση στην ΕΥΔΑΠ έχει λάβει ένα αμερικανικό fund από τη Νέα Υόρκη, ύστερα από την απόκτηση πακέτου μετοχών. (εδώ)

Η θετική εικόνα της αγοράς οδηγεί τις τρεις από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων Tier II το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ήδη η Alpha Bank μίλησε για έκδοση ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, αλλά θεωρείται περίπου βέβαιο πως και οι άλλες δύο τράπεζες (Πειραιώς και Εθνική) θα προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις, για να επωφεληθούν από τα χαμηλά επιτόκια της αγοράς αλλά και για να δημιουργήσουν ένα μαξιλάρι κεφαλαίων. Το ύψος των εκδόσεων εκτιμάται πως δεν θα είναι χαμηλότερο των 500 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις δύο τράπεζες. (εδώ)

 

Ανοδικά κινείται το καταναλωτικό κλίμα στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον οργανισμό μελετών αγοράς GfK, εν μέσω ενισχυμένων προσδοκιών για την οικονομία και το εισόδημα. Όπως μεταδίδει το MarketWatch, ο δείκτης αναμένεται να αυξηθεί στις 9,7 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 9,6 τον Νοέμβριο.«Τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών συνέβαλαν σημαντικά στην αποφυγή ύφεσης στη Γερμανία το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε στέλεχος του GfK. (εδώ)

 

Οι ευρω-τράπεζες όπως αποκαλύπτεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εμφανίζουν εξαιρετικά αυξημένες καταθέσεις που υπερβαίνουν τα 10 τρισ. ευρω. Την ίδια στιγμή η ΕΚΤ από τις 12 Σεπτέμβρη και με πρωτοβουλία του Μάριο Ντράγκι, στην οποία είχε συμφωνήσει η διάδοχός του Λαγκάρντ, προχωρησε σε νέο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στις τραπεζες, τόσο με την αγορά τίτλων όσο και με την παροχή μηδενικού κόστους δανείων με σχεδόν "ανοικτό” χρονικό ορίζοντα.  Παραδόξως και η FED για πρώτη φορά σε τόσο άμεσο συντονισμό, επίσης προχώρησε σε πρόγραμμα παροχής ρευστότητας (σχεδόν χωρίς όρια), ενώ την ίδια στιγμή στο αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα καταγράφεται διαθέσιμη υπερπλεονάζουσα ρευστότητα της τάξης του 1,3 τρισ. δολ. (εδώ)

Το πράσινο φως έδωσε το ΔΝΤ στην Ιαπωνία για διοχέτευση περισσότερου χρήματος στην οικονομία, προκειμένου να ενισχυθούν η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Αναθεωρώντας για τρίτη φορά επί τα χείρω τις προβλέψεις του 2019 για την ιαπωνική οικονομία, το ΔΝΤ συνέστησε παράλληλα στην κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) να εφαρμόσει βιώσιμες πολιτικές, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει μακριά από τον στόχο του 2%. (εδώ)

Τα επιτόκια και ο πληθωρισμός στην Τουρκία οδεύουν προς τα επιθυμητά επίπεδα "παρόλες τις πιέσεις" και θα πέσουν σε μονοψήφια ποσοστά το 2020, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με το NTV, πως τούρκοι και αμερικανοί αξιωματούχοι θα καταβάλλουν προσπάθειες μέχρι τον Απρίλιο για τη διευθέτηση της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών που οφείλεται στην αγορά εκ μέρους της Τουρκίας ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400. (εδώ)

Η Κίνα και οι Η.Π.Α. «κατέληξαν σε συναίνεση για την κατάλληλη επίλυση σχετικών ζητημάτων» και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή στα υπόλοιπα σημεία για μια εμπορική συμφωνία «πρώτης φάσης» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης την Τρίτη το πρωί στο Πεκίνο, δήλωσε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στις μετοχές της Ασίας να σημειώσουν άνοδο την Τρίτη, ενώ δημιούργησε ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πτώση πάντως κατέγραψε το γιεν. (εδώ)

Υποχώρησε 6% το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, και διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών.Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 66,5 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο από το αναθεωρημένο ποσό των 70,5 δισ. δολαρίων τον προηγούμενο μήνα.Οι εισαγωγές ξένων αγαθών μειώθηκαν κατά 5 δισ. δολάρια στα 201,8 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 900 εκατ. δολάρια στα 135,3 δισ. δολάρια. (εδώ)

Ο «πυρετός» των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει κυριεύσει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές ανά τον κόσμο, από το Τόκιο μέχρι το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, ωθώντας τους δείκτες σε επίπεδα-ρεκόρ και δίνοντας στο ράλι των μετοχών νέα δυναμική. Αυτή η εβδομάδα ήδη «μετράει» συμφωνίες συνολικής αξίας 70 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Από τα deals της Δευτέρας ξεχωρίζει η εξαγορά, ύψους 26 δισ. δολαρίων της ΤD Ameritrade Holding από την Charles Schwab, δημιουργώντας έναν κολοσσό στον τομέα του asset management. Την ίδια ημέρα, o όμιλος πολυτελών ειδών LVMH ανακοίνωσε την εξαγορά της Tiffany έναντι 16,2 δισ. δολαρίων, ενώ η ελβετική φαρμακευτική Novartis συμφώνησε στην εξαγορά της αμερικανικής Medicines Co., σε ένα ακόμη deal πολλών δισ. δολαρίων για την ακρίβεια 9,7 δισ.Οι μεγα-συγχωνεύσεις εκτόξευσαν τον παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη MSCI World σε ιστορικά υψηλά. (εδώ)

Κέρδη άνω του 8% σημείωσαν οι μετοχές της Alibaba στο ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, την Τρίτη. Η μετοχή του κινεζικού κολοσσού στο ηλεκτρονικό εμπόριο έφτασε στα 190,45 δολάρια Χονγκ Κονγκ ή $24,33, ενώ η τιμή προσφοράς ήταν 176 δολάρια Χονγκ Κονγκ. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ήδη εισηγμένες στη Νέα Υόρκη, όπου η ΙΡΟ του 2014 χτύπησε ιστορικό υψηλό, αντλώντας 25 δισ. δολάρια. Η ΙΡΟ στο Χονγκ Κονγκ συγκέντρωσε περισσότερα από 11 δισ. δολάρια. (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text