Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 211 | Εταιρικές πράξεις Νοεμβρίου 2019

Εταιρικές πράξεις Νοεμβρίου 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές πράξεις Νοεμβρίου 2019

Νοέμβριος 2019

Εταιρικές Πράξεις

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2019, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

“YALCO Α.Ε”: Μετατροπή (ΚΑ) σε (ΚΟ) μετοχές. Aπό 29/11/2019, οι 13.191.620 (ΚΑ) μετοχές της εταιρίας, μετατρέπονται σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές, όντας σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 13.191.620 (ΚO) μετοχές. (εδώ)

“BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π”: Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος. Από 28/11/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 11.921.531 δικαιώματα (ΜΠΡΙΚΔ) της εταιρίας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 28/11/2019 έως και 9/12/2019, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,1200. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 28/11/2019 έως και 12/12/2019. (εδώ)

“LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε”: Αποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Από 27/11/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 97.014.940 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €6,70. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 2/12/2019 έως και 16/12/2019 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 2/12/2019 έως και 11/12/2019.(εδώ)

“BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.”: Αλλαγή Ορίων Διακύμανσης. Από 25/11/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 23.843.062 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €2,10. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 28/11/2019 έως και 12/12/2019 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 28/11/2019 έως και 9/12/2019. (εδώ)

“ΙΑΣΩ Α.Ε.”: Χρηματικές Διανομές. Από 25/11/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα ποσού €0,02 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,018 ανά μετοχή). (εδώ)

“BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π”: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Από 12/11/2019, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €2,10 (από €2,33) ανά μετοχή. (εδώ)

“ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.”: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Από 11/11/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 500 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας , οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των μη εισηγμένων εταιριών ««ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 245.497.664 (ΚΟ) μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,31. (εδώ)

“JUMBO Α.Ε.Ε.”: Χρηματικές Διανομές. Από 11/11/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,28 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό:€0,2520 ανά μετοχή). (εδώ)

“ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.”: Μεταβολή τύπου μετοχών από (ΚΑ) σε (ΚΟ) μετοχές. Aπό 8/11/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες 375.241.586 (ΚO) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων (ΚΑ) μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 375.241.586 (ΚO) μετοχές. (εδώ)

“ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.”: Έναρξη Διαπραγμάτευσης. Από 6/11/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ: «ΠΡΟΝΤΕΑ» (από «ΠΑΝΓΑΙΑ»). (εδώ)

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text