Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 211 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Η μείωση των “κόκκινων δανείων” επιδρά θετικά στην κερδοφορία των τραπεζών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Η μείωση των “κόκκινων δανείων” επιδρά θετικά στην κερδοφορία των τραπεζών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Η μείωση των “κόκκινων δανείων” επιδρά θετικά στην κερδοφορία των τραπεζών

Ο σταδιακός περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να έχει ευεργετική επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών, αλλά και στο σύνολο της οικονομίας, εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύτηκε στις 6/12/2019 (δείτε την έκθεση).

Με βάση τα όσα αναφέρει η ΤτΕ, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών κατά την τελευταία πενταετία, όπως εκφράζεται με το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) διαμορφώθηκε στο α΄ εξάμηνο 2019 σε 2,89%, σημαντικά χαμηλότερη του μέσου ευρωπαϊκού όρου (7%). Σημειώνεται ότι ο δείκτης RoE για τις ελληνικές τράπεζες κινείται σε αρνητικό έδαφος (ή περί του μηδενός) για τις περισσότερες τριμηνιαίες παρατηρήσεις από το 2015 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μελέτης της ΤτΕ, μία μείωση του υπολοίπου των ΜΕΔ από 1% έως 10%, θα βελτίωνε τα καθαρά κέρδη προ προβλέψεων και φόρων (Pre Provision Income) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αθροιστικά από 1,1% έως 11,2%. Παρατηρείται δηλαδή μία σχεδόν ισόποση επίδραση στην κερδοφορία από την ποσοστιαία μείωση των ΜΕΔ.

Αντίστοιχα, ο δείκτης RoAA (αποδοτικότητα μέσου ενεργητικού) θα βελτιωνόταν από 1,8 έως 17,5 μονάδες βάσης σε επίπεδο τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Συμπληρωματικά διαπιστώνεται ότι για τις τέσσερις τράπεζες χωριστά, η βελτίωση της κερδοφορίας (σε όρους καθαρών κερδών προ προβλέψεων και φόρων και RoAA) κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 14,1% και από 1,2 έως 20,9 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η πώληση του 1% έως 10%, των ΜΕΔ απελευθερώνει κεφάλαια μέσω της ελάφρυνσης των στοιχείων του σταθμισμένου ενεργητικού (RWΑs) αξίας από 0,51 δισ. ευρώ έως 5,2 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω εκτιμήσεις γίνονται με στοιχεία εξαμήνου 2019 για το σύνολο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τη διενέργεια προσομοιώσεων.

Επιπλέον, η παραδοχή ότι μια ποσοστιαία μείωση των ΜΕΔ ακολουθείται από μια ισόποση αύξηση των χορηγούμενων δανείων, μεταφράζεται σε αύξηση των χορηγούμενων δανείων από 0,78 δισ. ευρώ έως 7,8 δισ. ευρώ, ήτοι μια αύξηση από 0,4% έως 4% αντίστοιχα. Βεβαίως, αυτό με τη σειρά του, συνεπάγεται οφέλη για το σύνολο της οικονομίας, τα οποία, μέσα στο χρόνο, έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα.

Όπως διαπιστώνει η ΤτΕ στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η συσσώρευση ενός υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των τραπεζών έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την αξιοπιστία και βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος όσο και για την ίδια τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, συνιστά συστημικό κίνδυνο και τροχοπέδη για την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επιδράσεις εμφανίζονται σε διάφορους τομείς λειτουργίας τους, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα επηρεάζονται από: (α) τις αυξημένες προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναγκάζονται να εγγράψουν στους ισολογισμούς τους,  (β) την αύξηση των διοικητικών εξόδων για τη διαχείριση του αποθέματος ΜΕΔ, (γ) την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης που ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος επιφέρει, (δ) την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και (ε) τη μείωση των εσόδων από τόκους δανείων.

Συνεπώς, επηρεάζεται αρνητικά η κερδοφορία τους, η οποία λογίζεται ως βασικός δείκτης της υγιούς λειτουργίας μιας τράπεζας, καθώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα απορρόφησης ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text