Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 211 | Η επανάσταση των μικρών μετοχών

Η επανάσταση των μικρών μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η επανάσταση των μικρών μετοχών

Η ...επανάσταση των “μικρών” μετοχών!

Μετά από αρκετούς μήνες, οι μετοχές της “μικρής” κεφαλαιοποίησης, πήραν και πάλι τη σημαία της ανόδου στη χρηματιστηριακή αγορά. Η κίνηση αυτή δεν αποτυπώθηκε στους δείκτες (γνωρίζουμε ότι, λόγω της μείωσης του αριθμού των διαπραγματευόμενων μετοχών, η λειτουργία τους είναι προβληματική), πλην όμως αποτυπώθηκε στα στατιστικά της κίνησης των μετοχών και -κυρίως- σε όσους παρακολουθούν την αγορά από κοντά και σε καθημερινή βάση.

Πριν προχωρήσουμε στα στατιστικά, πρέπει να εξηγήσουμε, γενικά, τί σημαίνει η άνοδος της μικρής κεφαλαιοποίησης σε μία αγορά. Σημαίνει ότι, μειώνεται η αίσθηση του ρίσκου, ή διαφορετικά, οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλότερο ρίσκο. Το φαινόμενο της ανόδου των μετοχών αυτών παρατηρείται σε δύο κυρίως φάσεις: στην έναρξη μίας ανοδικής κίνησης και στην κορύφωσή της. Θυμόμαστε ότι, η άνοδος των μετοχών της μικρής κεφαλαιοποίησης, κατά το 2017 και το 2018 προηγήθηκε της ανόδου των μετοχών της “μεγάλης” κεφαλαιοποίησης και έδειξε -έγκαιρα- ότι κάτι αλλάζει στη χρηματιστηριακή αγορά -κάτι που είχαμε επισημάνει από την πρώτη μέρα της επανέκδοσης του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, το Μάιο του 2018.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι, η “κίνηση ανόδου” των μετοχών της μικρής κεφαλαιοποίησης, σημειώθηκε κυρίως κατά το β' δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, καθώς φαινόταν ότι ο Γενικός Δείκτης θα ξεπερνούσε τις 900 μονάδες ή καλύτερα, καθώς γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι, η κίνηση της αγοράς στους επόμενους μήνες θα είναι ανοδική.

Γιατί όμως προηγούνται της γενικότερης ανόδου; Αυτό συμβαίνει, ιδίως στην Ελλάδα αυτών των ετών της εξόδου της χώρας από την κρίση, επειδή, για να κινηθούν ανοδικά και να αλλάξουν επίπεδο οι μετοχές αυτές, δεν απαιτούνται πολλά κεφάλαια. Όλοι γνωρίζουμε ότι, σε μία “τραυματισμένη” χρηματιστηριακή αγορά, όπως είναι η ελληνική, η οποία μάλιστα είναι -τουλάχιστον ακόμη- “απαγορευμένη” στους ξένους θεσμικούς (οι περισσότεροι θεσμικοί δεν επενδύουν σε χώρες των οποίων η διαβάθμιση του αξιόχρεου δεν είναι σε “επενδυτική βαθμίδα”). Έτσι, δεν υπάρχει ο απαραίτητος όγκος κεφαλαίων που θα οδηγήσει την ευρύτερη αγορά ανοδικά. Όμως, υπάρχει το “εγχώριο” κεφάλαιο, το οποίο έστω και σε μικρές ποσότητες, σε κάποιο μέρος του τοποθετείται στις μετοχές των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης, ελπίζοντας ότι, η σταδιακή επαναφορά των τιμών σε κανονικά επίπεδα -τουλάχιστον για πολλές μετοχές- θα οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. Άλλωστε, οι περισσότερες απ' αυτές τις “μικρές” εταιρίες είχαν κτυπηθεί άσχημα από την κρίση και οι μετοχές τους είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Η άνοδος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είχε ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 2016 και κινήθηκε σε “κύματα”. Την περίοδο αυτή, η οποία είναι χαρακτηριστική λόγω της εμφανούς βελτίωσης της ψυχολογίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη ένα “κύμα ανόδου” των “μικρών” μετοχών, που θα ακολουθηθεί και από την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση.

Ας δούμε τα στατιστικά. Προσπαθήσαμε να τα τοποθετήσουμε σε έναν πίνακα, για πιο εύκολη ανάγνωση.

Αναλυτική μεταβολή τιμών μετοχών "μικρής" και "μεσαίας και μεγάλης" κεφαλαιοποίησης
"Μικρή" Κεφαλαιοποίηση (κάτω των 30 εκατ.)
Περίοδος 31/12/2018 - 30/11/2019 Περίοδος 31/10/2019 - 30/11/2019
Αριθμός μετοχών Μ.Ο. απόδοσης Διακύμανση απόδοσης Αριθμός μετοχών Μ.Ο. απόδοσης Διακύμανση απόδοσης
Απώλειες 15 -24,3% -1,2% έως -71,6% 33 -10,4% -0,4% έως -42,8%
Σταθερές 2 0,0% - 13 0,0% -
Κέρδη 69 81,5% 0,9% έως 535,4% 40 15,9% 0,3% έως 70,6%
Σύνολο 86 61,1% -71,6% έως 535,4% 86 3,4% -42,8% έως 70,6%
Μεσαία - Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση (άνω των 30 εκατ.)
Περίοδος 31/12/2018 - 30/11/2019 Περίοδος 31/10/2019 - 30/11/2019
Αριθμός μετοχών Μ.Ο. απόδοσης Διακύμανση απόδοσης Αριθμός μετοχών Μ.Ο. απόδοσης Διακύμανση απόδοσης
Απώλειες 6 -5,5% -1,2% έως -10,9% 29 -4,0% -0,1% έως -12,4%
Σταθερές 0 0,0% - 4 0,0% -
Κέρδη 66 54,5% 1,1% έως 283,5% 39 4,1% 0,3% έως 14,5%
Σύνολο 72 49,8% -10,9% έως 283,5% 72 0,6% -12,4% έως +14,5%
Σύνολο Αγοράς 158 56,0% -71,6% ώς 535,4% 158 2,10% -42,8% έως 70,6%

Διαχωρίσαμε τις εταιρίες με βάση την κεφαλαιοποίησή τους. Θεωρήσαμε ότι οι εταιρίες με κεφαλαιοποίηση κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, στις 31/10/2019, είναι εταιρίες χαμηλής (“μικρής”) κεφαλαιοποίησης. Και οι εταιρίες πάνω από αυτό το ποσό, ανήκουν στη μεσαία και τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Δε λάβαμε υπ' όψη τις μετοχές που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Βεβαίως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, τα παραπάνω στατιστικά βασίζονται σε αριθμητικούς μέσους όρους και δεν έχουν σταθμιστεί με τους όγκους συναλλαγών. Συνεπώς, οι εμφανιζόμενες μεταβολές δε συνδυάζονται από μεγάλους όγκους συναλλαγών. Όμως, έτσι γίνεται πάντα. Οι “μικρές” μετοχές κινούνται με χαμηλότερους όγκους.

Στις 31/10/2019, υπήρχαν 86 εταιρίες που ανήκαν στη χαμηλή κεφαλαιοποιήση και 72 στη μεσαία και τη μεγάλη.

Κατά το διάστημα του Νοεμβρίου (31/10/2019 έως και 30/11/2019), από τις 86 μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, οι 33 σημείωσαν απώλειες από -0,4% έως -42,8%. Σημειώνουμε ότι, από τις μετοχές που υποχώρησαν, πολλές βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης ή έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο μέσος όρος απωλειών από τις μετοχές που υποχώρησαν ήταν -10,4%.

Δεκατρείς (13) μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Και 40 μετοχές, σημείωσαν άνοδο από 0,3% έως 70,6%. Ο μέσος όρος ανόδου των μετοχών που σημείωσαν άνοδο ήταν 15,9%.

Στον πίνακα, εμφανίζονται οι αντίστοιχες επιδόσεις των μετοχών μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Από τις 72 της κατηγορίας, στο μήνα Νοέμβριο, 29 υποχώρησαν, 4 παρέμειναν σταθερές και 39 σημείωσαν άνοδο. Ο μέσος όρος ανόδου των μετοχών που ανέβηκαν, έφθασε στο 4,1%. Η διαφορά σε σχέση με τις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου κατά το Νοέμβριο σημείωσε άνοδο μόλις 2,1%.

Στον πίνακα εμφανίζονται και οι επιδόσεις των μετοχών, ανά κατηγορία κεφαλαιοποίησης και για το διάστημα από την αρχή του έτους έως και την 30/11/2019. Και στο διάστημα αυτό, η υπεροχή των μετοχών της χαμηλής κεφαλαιοποίησης είναι εμφανής, αφού κατά μέσο όρο σημειώνουν άνοδο κατά 61,1%, ενώ οι μετοχές της μεσαίας και της υψηλής κεφαλαιοποίησης, σημειώνον άνοδο κατά 49,8%. Στο διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου σημειώνει άνοδο κατά 47,0%.

Συμπερασματικά, ο μήνας Νοέμβριος ήταν ένας πολύ καλός μήνας για τις μετοχές και ιδίως για τις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης. Και συνεχίστηκε το ίδιο καλός και κατά τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν είναι τυχαίο και εκτιμούμε ότι αυτό το νέο “κύμα” ανόδου των μετοχών αυτών, προοιωνίζεται ένα πολύ καλό μέλλον για το σύνολο της αγοράς.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text