Αρχική | Ειδήσεις | Φοροδιαφυγή - Διαφθορά | Πρόστιμα σε 200.000 μισθωτούς-συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά!

Πρόστιμα σε 200.000 μισθωτούς-συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πρόστιμα σε 200.000 μισθωτούς-συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά!

Χριστουγεννιάτικους… μποναμάδες σε 200.000 μισθωτούς και συνταξιούχους αποστέλλει με επείγουσες διαδικασίες η Εφορία, για αμοιβές που δεν δήλωσαν το έτος 2013 και πιάστηκαν από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ!

Στους συγκεκριμένους φορολογούμενους, επιβάλλονται πρόστιμα για τη μη δήλωση των αμοιβών, καταλογίζεται ο αναλογών φόρος εισοδήματος και ταυτόχρονα καταλογίζονται και προσαυξήσεις, πέντε ετών.

Πρόκειται για μισθωτούς οι οποίοι έλαβαν με καθυστέρηση αμοιβές για προηγούμενα οικονομικά έτη, εντός του 2013, λόγω οικονομικής αδυναμίας των επιχειρήσεων που εργάζονταν ή μισθωτούς και συνταξιούχους, που έλαβαν αναδρομικές αμοιβές, με βάση δικαστικές αποφάσεις.

Κάποιοι εξ αυτών, δεν τις δήλωσαν και αποδείχτηκε ότι ήταν πολλοί, περίπου 200.000.

Με κατ΄ επείγον έγγραφό της, η ΑΑΔΕ ζητεί από τις ΔΟΥ όλης της χώρας να βεβαιώσουν σε βάρος των συγκεκριμένων φορολογουμένων, τους φόρους και τα πρόστιμα που αναλογούν, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να προλάβουν την παραγραφή.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μην παραγραφούν οι υποθέσεις αυτές και γι΄ αυτό έδωσε επείγοντα χαρακτήρα στην υπόθεση, καθώς, για όσους φορολογούμενους δεν εκδοθεί «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου», μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, η υπόθεση παραγράφεται, ο φορολογούμενος γλιτώνει πρόστιμα και προσαυξήσεις και το Κράτος χάνει έσοδα.

Όμως και η ίδια η ΑΑΔΕ παραδέχεται ότι καθυστέρησε στη διασταύρωση των συγκεκριμένων εισοδημάτων και ζητεί από τους εφοριακούς να ελέγξουν κατά προτεραιότητα, εκείνους με τα υψηλότερα ποσά  αναδρομικών.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι εφοριακοί υπάλληλοι, πρόκειται για 200.000 περιπτώσεις και οι υποθέσεις που έχει παραλάβει κάθε Εφορία ανέρχονται σε 4.000 και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προλάβουν να διεκπεραιωθούν όλες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στις ελάχιστες εργάσιμες ημέρες που απομένουν μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ κατηγορεί την ΑΑΔΕ, ότι, θυμήθηκε τον κίνδυνο παραγραφής των συγκεκριμένων υποθέσεων μόλις στις 18 Δεκεμβρίου και όχι νωρίτερα όταν θα υπήρχε χρόνος για την έκδοση και αποστολή των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ολόκληρο το έγγραφο της ΑΑΔΕ

ΘΕΜΑ: Περί της έκδοσης πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση

Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών - συντάξεων τα οποία υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι φορείς που τις κατέβαλλαν, πλήθος φορολογούμενων αν και εισέπραξαν το

έτος 2013 αναδρομικά μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, δεν υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις ως όφειλαν, αφού ο φορολογούμενος υπέχει αυτοτελή και διακριτή υποχρέωση δήλωσής τους, και τα εισοδήματα αυτά δεν περιελήφθησαν ούτε στη δήλωση του οικονομικού έτους 2014 ούτε σε κάποια τροποποιητική δήλωση.

Μετά από τον εντοπισμό αυτών των περιπτώσεων και εν όψη της επικείμενης παραγραφής της χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014), παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματος από τις Δ.Ο.Υ., το οποίο κρίνεται ως εξαιρετικά επείγον και για το λόγο αυτό ζητείται η άμεση συνδρομή και ανταπόκριση των υπηρεσιών:

1. Η ΓΔΗΛΕΔ θα αποστείλει στις Δ.Ο.Υ. καταστάσεις με τους ΑΦΜ των φορολογούμενων που με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών φέρονται να εισέπραξαν αναδρομικά το έτος 2013 και αφορούν τις χρήσεις 2001 έως 2012.

Ειδικότερα θα υπάρχουν οι ενδείξεις:

α. Αν η δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) έχει εκκαθαρισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και β. Αν έχει εκκαθαρισθεί δήλωση (αρχική ή τροποποιητική ) μετά την 1/4/2014 έως τις 15/12/2019

2. Για τις τυχόν περιπτώσεις που οι δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές)έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους αλλά δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί από τις ΔΟΎ, απαιτείται η άμεση εκκαθάρισή τους εκδίδοντας κατά περίπτωση την αντίστοιχη πράξη προσδιορισμού του φόρου.

3. Όταν οι Δ.Ο.Υ. διαπιστώσουν ότι φορολογούμενοι με τους πιο πάνω ΑΦΜ δεν έχουν πράγματι υποβάλλει δήλωση που περιλαμβάνει τα εισπραχθέντα αναδρομικά, προχωρούν σε έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου με οίκοθεν υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2013 (οικονομικό 2014), με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), σύμφωνα τις οποίες πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται και με βάση κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση τέτοια στοιχεία είναι τα ποσά που αναφέρονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, που οι υπόχρεοι φορείς (εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ) έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 72 του ΚΦΔ. για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014 ανεξαρτήτως την χρήση που αφορούν, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Κατά την εκκαθάριση των εν λόγω δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου, εκπίπτουν οι φόροι που παρακρατήθηκαν κατά την καταβολή των αναδρομικών, καθώς τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση το 2014.

4. Λόγω του μεγάλου πλήθους των ΑΦΜ που θα αποσταλούν και της δυσκολίας διαχείρισής του μέχρι την καταλυτική προθεσμία της 31.12.2019 η εκκαθάριση θα πρέπει να ξεκινήσει από τα μεγάλα ποσά που εισπράχθηκαν και δεν δηλώθηκαν.

5. Για κάθε πράξη προσδιορισμού φόρου εκδίδεται και πράξη επιβολής προστίμου, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 18 και 19 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση.

6. Οι πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων κοινοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίησή της, κοινοποιείται με απλό ταχυδρομείο. Οι πράξεις θα αναγράφουν: «Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι το 2013 λάβατε αναδρομικά μισθών/ συντάξεων με βάση την βεβαίωση αποδοχών και συντάξεων που απέστειλε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας ο αρμόδιος φορέας που τα κατέβαλε, ποσού … τα οποία όμως δεν περιλήφθηκαν ούτε στη δήλωση του οικονομικού έτους 2014, ούτε σε κάποια τροποποιητική δήλωση.»

7. Για τα εισοδήματα του 2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. δ' του άρθ. 45 του ν. 2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή Συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Επομένως μένει να φορολογηθεί ποσοστό 80% επί των αναδρομικών που εισπράχθηκαν κατά το 2013 και αφορούν προηγούμενα έτη, ενώ το 20% αναγράφεται στους κωδικούς 781- 782 και όχι στους

κωδικούς 659-660, καθώς για το ποσό αυτό, που δεν θεωρείται εισόδημα, δεν οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

8. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί ούτε αρχική δήλωση από συγκεκριμένους φορολογούμενους, οπότε υποβάλλονται οίκοθεν αρχικές δηλώσεις που περιλαμβάνουν τις εν λόγω αναδρομικές αποδοχές.

9. Κατά της πράξης προσδιορισμού του φόρου και της επιβολής προστίμου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα(30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή: www.sofokleousin.gr

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text