Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 212 | Η παραλλαγή "Υψηλού - Χαμηλού 20 ημερών" στο "απόλυτο σύστημα συναλλαγών"

Η παραλλαγή "Υψηλού - Χαμηλού 20 ημερών" στο "απόλυτο σύστημα συναλλαγών"

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η παραλλαγή "Υψηλού - Χαμηλού 20 ημερών" στο "απόλυτο σύστημα συναλλαγών"

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών” είναι ένα σύστημα διαχείρισης μακροχρόνιων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, το οποίο βασίζεται στην κίνηση του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200). Η βασική παραδοχή του συστήματος είναι ότι, οι τομές της καμπύλης του ΚΜΟ-200 από την καμπύλη τιμών του δείκτη ή της μετοχής, ανάλογα με την κίνηση των καμπυλών, παράγουν “σήματα” αγοράς ή πώλησης. Μία απεικόνιση της κίνησης των καμπυλών μας δίνει το παρακάτω διάγραμμα της πορείας του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2008 - 2020. Με βάση το σύστημα, θεωρούμε ότι κάποιος αγοράζει όταν η καμπύλη του ΚΜΟ-200 τέμνεται από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη από κάτω προς τα πάνω και πουλά, όταν τέμνεται από πάνω προς τα κάτω.

Με σκοπό να γίνει το σύστημα του ΚΜΟ-200 περισσότερο αξιόπιστο, ώστε να παράγει λιγότερες πράξεις και με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας, αναπτύχθηκαν διάφορες παραλλαγές του συστήματος, τις οποίες παρουσίασε ο Γιάννης Σιάτρας στο βιβλίο του “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών”.

 

Η πλέον επιτυχημένη παραλλαγή είναι αυτή που συνδυάζει σήματα πράξεων από τον ΚΜΟ-200 και από τα σημεία “Υψηλό 20 ημερών” (Υ20) και “Χαμηλό 20 ημερών” (Χ20).

 

Ο συνδυασμός του σχηματισμού “νέου υψηλού 20 ημερών” (Υ20) και “νέου χαμηλού 20 ημερών” (Χ20) με τον ΚΜΟ 200 ημερών για την παραγωγή σημάτων αγοράς και πώλησης, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων. Γίνεται με στόχο το παραγόμενο σήμα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό αφού αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την καμπύλη του ΚΜΟ-200, όσο και από το σχηματισμό ενός Υ20 (στην περίπτωση του σήματος αγοράς), ή ενός Χ20 (στην περίπτωση του σήματος πώλησης). Νέο “υψηλό 20 ημερών” (Υ20) σχηματίζεται την ημέρα κατά την οποία η τιμή είναι η υψηλότερη των κάθε φορά τελευταίων 20 ημερών (χρηματιστηριακών συνεδριάσεων). Με την ίδια λογική, νέο “χαμηλό 20 ημερών” σχηματίζεται την ημέρα κατά την οποία η τιμή είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 20 συνεδριάσεων.

Στη μεθοδολογία της Τεχνικής Ανάλυσης, ο σχηματισμός ενός Υ20 σημαίνει ότι η ανοδική τάση της μετοχής (ή της ευρύτερης αγοράς εφ' όσον πρόκειται για δείκτη) είναι ισχυρή, ένα φαινόμενο που θα προσελκύσει το βραχυχρόνιο κερδοσκοπικό χρήμα να εισέλθει στην αγορά, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή ακόμη υψηλότερα. Αντίθετα, ο σχηματισμός ενός Χ20 ημερών σημαίνει ότι η πτωτική τάση της μετοχής (ή του δείκτη) είναι ισχυρή κάτι που μπορεί να οδηγήσει την τιμή ακόμη χαμηλότερα. Το φαινόμενο αυτό προτρέπει σε πωλήσεις, ιδιαίτερα από το βραχυχρόνιο κερδοσκοπικό χρήμα, το οποίο άλλωστε έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα (ταχύτατες είσοδοι και έξοδοι από την αγορά).

Στην ουσία πρόκειται για έναν συνδυασμό του συστήματος του ΚΜΟ-200 και του συστήματος του “Στροφέα”, όπως η χρήση Υ20 και Χ20 για τη δημιουργία σημάτων αγοραπωλησιών καθιερώθηκε να ονομάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία, από τον κ. Δημήτρη Δημόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που το παρουσίασε στην Ελλάδα, στο βιβλίο του “Το σύστημα του Στροφέα”.

Τα βασικά στοιχεία που συμμετέχουν σ' αυτό το σύστημα είναι: α) η τιμή της μετοχής ή του δείκτη και β) ο ΚΜΟ 200 ημερών της τιμής. Για να υπάρξει σήμα αγορών, θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις:
α) Η καμπύλη της τιμής να έχει διασπάσει ανοδικά (από κάτω προς τα πάνω) την καμπύλη του ΚΜΟ-200 (αριθμητικά, αυτό σημαίνει, η τιμή να είναι υψηλότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200).
β) Να υπάρξει Υ20 ημερών στην τιμή της μετοχής ή του δείκτη.
Δεν έχει σημασία ποιό από τα δύο παραπάνω θα εμφανιστεί πρώτο. Η αγορά θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα που θα ισχύουν και οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις.

Για να υπάρξει σήμα πωλήσεων, θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις:
α) η καμπύλη της τιμής να έχει διασπάει πτωτικά (από πάνω προς τα κάτω) την καμπύλη του ΚΜΟ-200 (αριθμητικά, αυτό σημαίνει, η τιμή να είναι χαμηλότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200).
β) Να υπάρξει Χ20 ημερών στην τιμή της μετοχής ή του δείκτη.
Όπως και στην περίπτωση του σήματος αγοράς, δεν έχει σημασία ποιό από τα δύο παραπάνω θα εμφανιστεί πρώτο. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα που θα ισχύουν και οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις.

Στο βιβλίο  “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών”, ο συνδυασμός των Υ20 και Χ20 σε ένα σύστημα συναλλαγών, συμβολίζεται ως “ΥΧ20”. Το συνδυασμό του συστήματος ΚΜΟ-200 και του ΥΧ20, θα ονομάζουμε ως “σύστημα ΚΜΟ-200 με ΥΧ20” και θα θεωρείται ως μία “παραλλαγή” του συστήματος του “απλού” ΚΜΟ-200.
Ο λόγος που, στο συγκεκριμένο βιβλίο,  χρησιμοποιούνται οι έννοιες των Υ20 και Χ20 σε ένα σύστημα που ως βάση του έχει τον ΚΜΟ-200 είναι για να μειωθούν οι περιπτώσεις των λανθασμένων βραχυχρόνιων (ολίγων ημερών) αγορών και πωλήσεων, που όπως είδαμε είναι στο σύνολό τους ζημιογόνα. Με τον τρόπο αυτόν, το μεν σύστημα παράγει λιγότερες πράξεις και παράλληλα αυξάνει σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας των πράξεων.

Δείτε τα σήματα των πράξεων του συστήματος και την εφαρμογή τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, για την περίοδο 1995 – 2020:

Πίνακας 1: Σύστημα Πράξεων ΚΜΟ-200 με βάση το σχηματισμό “ΥΧ20” στον Γ.Δ. του Χ.Α.


Ημερομηνία Αγοράς Τιμή ΓΔ κατά την αγορά Ημερομηνία Πώλησης Τιμή ΓΔ κατά την πώληση Μεταβολή ΓΔ Εξέλιξη Κεφαλαίου € 100 Συνολική Απόδοση από έναρξη Χρόνος Παραμονής (έτη) Ετησιοποιημένη Απόδοση από έναρξη Περίοδος Επένδυσης από έναρξη (σε έτη)


100,01 19/10/1995 938,26 20/11/1995 876,17 -6,6% 93,4 -6,6% 0,09 -54,20% 0,09
2 4/12/1995 911,47 23/4/1996 933,00 2,4% 95,6 -4,4% 0,39 -8,43% 0,51
3 23/8/1996 941,00 16/10/1996 938,00 -0,3% 95,3 -4,7% 0,15 -4,74% 0,99
4 19/12/1996 944,00 31/10/1997 1.489,00 57,7% 150,3 50,3% 0,87 22,16% 2,04
5 3/12/1997 1.543,59 29/12/1997 1.451,16 -6,0% 141,3 41,3% 0,07 17,04% 2,20
6 16/3/1998 1.650,00 21/9/1998 2.081,96 26,2% 178,3 78,3% 0,52 21,85% 2,93
7 2/11/1998 2.289,60 28/2/2000 5.034,55 119,9% 392,0 292,0% 1,32 36,76% 4,36
8 4/6/2003 1.839,69 26/7/2004 2.311,53 25,6% 492,6 392,6% 1,15 19,93% 8,78
9 21/9/2004 2.366,41 22/5/2006 3.649,02 54,2% 759,5 659,5% 1,67 21,09% 10,60
10 2/8/2006 3.794,39 10/8/2007 4.635,17 22,2% 927,9 827,9% 1,02 20,75% 11,82
11 31/8/2007 4.912,53 21/11/2007 4.818,26 -1,9% 910,0 810,0% 0,22 20,02% 12,10
12 12/12/2007 5.212,16 11/1/2008 4.858,35 -6,8% 848,3 748,3% 0,08 19,09% 12,24
13 19/5/2009 2.253,73 26/11/2009 2.225,32 -1,3% 837,6 737,6% 0,52 16,25% 14,12
14 8/1/2010 2.327,57 18/1/2010 2.090,29 -10,2% 752,2 652,2% 0,03 15,20% 14,26
15 26/1/2011 1.567,83 8/3/2011 1.525,50 -2,7% 731,9 631,9% 0,11 13,80% 15,39
16 5/9/2012 675,07 12/6/2013 867,08 28,4% 940,1 840,1% 0,77 13,53% 17,66
17 5/8/2013 917,75 15/5/2014 1.123,62 22,4% 1.150,9 1050,9% 0,78 14,05% 18,58
18 2/6/2014 1.245,15 8/7/2014 1.193,30 -4,2% 1.103,0 1003,0% 0,10 13,67% 18,73
19 5/10/2016 629,29 13/6/2016 594,58 -5,5% 1.042,2 942,2% 0,09 12,01% 20,67
20 31/8/2016 577,39 12/9/2016 557,25 -3,5% 1.005,8 905,8% 0,03 11,67% 20,92
21 4/10/2016 579,18 23/10/2017 734,52 26,8% 1.275,6 1175,6% 1,05 12,25% 22,03
22 1/11/2017 767,07 10/11/2017 734,12 -4,3% 1.220,8 1120,8% 0,02 12,00% 22,08
23 14/12/2017 767,57 5/3/2018 794,51 3,5% 1.263,6 1163,6% 0,22 11,99% 22,39
24 17/4/2018 836,94 16/5/2018 787,90 -5,9% 1.189,6 1089,6% 0,08 11,59% 22,59
25 26/2/2019 692,84 7/1/2020 924,69 33,5% 1.587,7 1487,7% 0,86 12,08% 24,24
Γενικός Δείκτης

7/1/2020 924,69


11,35 10,76% 24,24
Γ.Δ. την 19/10/1995938,26Γ.Δ. την 7/1/2020924,69Συνολική απόδοση συστήματος από έναρξη

1487,7%Απόδοση ΓΔ από έναρξη

-1,4%Ετησιοποιημένη απόδοση συστήματος από έναρξη

10,76%Ετησιοποιημένη απόδοση ΓΔ από έναρξη

-0,06%Αριθμός Πράξεων

25Κερδοφόρες Πράξεις

12Ποσοστό επιτυχίας πράξεων

48,0%Πράξεις ανά έτος

1,03Συνεχόμενες κερδοφόρες πράξεις

5Συνεχόμενες ζημιογόνες πράξεις

5Μεγαλύτερο κέρδος

119,9%Μεγαλύτερη ζημιά

-10,2%Χρόνος παραμονής εντός αγοράς (έτη)

11,35Ποσοστό επί του συνολικού χρόνου

46,8%Μεγαλύτερο διάστημα παραμονής (έτη)

1,67

Επεξήγηση: Θεωρούμε ότι αγοράζουμε και πουλάμε στα σημεία τομής των καμπυλών του ΓΔ και του ΚΜΟ-200. Αυτά προσδιορίζονται από την “Ημερομηνία Αγοράς” και την “Ημερομηνία Πώλησης”. Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 1995 έως τις αρχές του 2020, το σύστημα παρήγαγε 25 πράξεις.

 

Το σύστημα λειτούργησε ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Κατ' αρχάς πέτυχε το κυρίως ζητούμενο και μείωσε σημαντικά το σύνολο των πράξεων σε σχέση με το σύστημα του “απλού” ΚΜΟ-200, σε μόλις 25 (έναντι 55 του συστήματος του “απλού ΚΜΟ-200”) σε διάστημα 24 ετών και 3 μηνών, δηλαδή περίπου μία πράξη κάθε χρόνο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Το κυριότερο όμως στοιχείο είναι ότι η απόδοσή του έφθασε στο 1479,8%, ενώ, στο ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε απώλειες -1,9%.
Το ποσοστό επιτυχίας των πράξεων (θετικές πράξεις προς το σύνολο των πράξεων) έφθασε στο 48%, ποσοστό που είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό για συστήματα συναλλαγών. Οι ζημιές που προκάλεσαν οι 13 ζημιογόνες πράξεις κυμάνθηκαν από 0,3% έως 10,2%. Ο μέσος όρος των ζημιών στις πράξεις αυτές φθάνει στο -4,5%.
Αντίθετα, τα κέρδη που επιτεύχθηκαν μέσα από τις κερδοφόρες πράξεις, κυμάνθηκαν από 2,4% έως 119,9%. Ο μέσος όρος των κερδών στις πράξεις αυτές φθάνει στο 35,2%. Η διαφορά αυτή μεταξύ του πιθανού κέρδους και της πιθανής ζημιάς, είναι που κάνει το σύστημα του “ΥΧ20” εξαιρετικά κερδοφόρο.
Σ’ αυτό το διάστημα των 24 ετών και 3 μηνών, το σύστημα μας διατήρηση “εντός αγοράς” για το 46,8% του χρόνου, δηλαδή για διάστημα 11,35 ετών.

 

Η απόδοση στα επόμενα έτη

Στο παραπάνω παράδειγμα, θεωρούμε ότι η έναρξη εφαρμογής του συστήματος έγινε τον Οκτώβριο του 1995. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιές ήταν οι επιδόσεις του συστήματος στην περίπτωση που κάποιος αποφάσιζε να το εφαρμόσει από κάποιο άλλο χρονικό σημείο. Θεωρώντας ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε έτους, τα αποτελέσματα των αποδόσεων εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.


Πίνακας 2: Κατ’ έτος αποδόσεις του συστήματος “ΚΜΟ-200, ΥΧ20” στην περίοδο 1995-2019

 

Έτος 1η πράξη Γενικός Δείκτης Απόδοση ΓΔ από έναρξη Ετησιοποιημένη απόδοση ΓΔ από έναρξη Συνολική απόδοση συστήματος από έναρξη Ετησιοποιημένη απόδοση συστήματος από έναρξη Αριθμός Πράξεων Κερδοφόρες Πράξεις % Κερδοφόρων
1995 19/10/1995 938,26 -1,4% -0,06% 1487,7% 10,76% 25 12 48,0%
1996 2/1/1996 903,68 2,3% 0,10% 1614,8% 12,55% 24 12 50,0%
1997 2/1/1997 954,54 -3,1% -0,14% 1547,9% 12,94% 22 11 50,0%
1998 16/3/1998 1.650,00 -44,0% -2,59% 1023,7% 11,61% 20 10 50,0%
1999 4/1/1999 2.921,28 -68,3% -5,32% 598,0% 9,68% 19 9 47,4%
2000 3/1/2000 5.794,00 -84,0% -8,75% 251,9% 6,48% 19 8 42,1%
2001 4/6/2003 1.839,69 -49,7% -3,55% 305,0% 7,63% 18 8 44,4%
2002 4/6/2003 1.839,69 -49,7% -3,74% 305,0% 8,07% 18 8 44,4%
2003 4/6/2003 1.839,69 -49,7% -3,96% 305,0% 8,56% 18 8 44,4%
2004 2/1/2004 2.346,19 -60,6% -5,64% 217,6% 7,48% 18 7 38,9%
2005 3/1/2005 2.824,67 -67,3% -7,16% 170,0% 6,84% 17 7 41,2%
2006 2/1/2006 3.663,31 -74,8% -9,35% 108,2% 5,37% 17 6 35,3%
2007 2/1/2007 4.466,62 -79,3% -11,39% 77,6% 4,51% 16 6 37,5%
2008 2/1/2008 5.207,44 -82,2% -13,39% 74,6% 4,74% 14 5 35,7%
2009 19/5/2009 2.253,73 -59,0% -7,76% 108,2% 5,85% 13 5 38,5%
2010 8/1/2010 2.327,57 -60,3% -8,80% 89,6% 6,59% 12 5 41,7%
2011 26/1/2011 1.567,83 -41,0% -5,68% 111,1% 8,63% 11 5 45,5%
2012 5/9/2012 675,07 37,0% 4,00% 116,9% 10,13% 10 5 50,0%
2013 1/2/2013 941,26 -1,8% -0,25% 55,6% 6,50% 10 4 40,0%
2014 2/1/2014 1.204,96 -23,3% -4,30% 28,6% 4,27% 9 3 33,3%
2015 5/10/2016 629,29 46,9% 7,97% 43,9% 7,53% 7 3 42,9%
2016 5/10/2016 629,29 46,9% 10,05% 43,9% 9,49% 7 3 42,9%
2017 2/1/2017 646,61 43,0% 12,59% 41,4% 12,17% 5 3 60,0%
2018 14/12/2017 767,57 20,5% 9,68% 30,1% 13,92% 3 2 66,7%
2019 26/2/2019 692,84 33,5% 32,84% 33,5% 32,84% 1 1 100,0%

 

 

Από τον πίνακα αυτόν, παρατηρούμε τα παρακάτω:

1) Ο αριθμός των πράξεων εξακολουθεί να παραμένει χαμηλός (η μακροχρόνια τάση είναι περίπου 1 έως 1,3 πράξεις ανά έτος).
2) Το ποσοστό επιτυχίας των πράξεων είναι -για τα δεδομένα των συστημάτων συναλλαγών- υψηλό.
3) Ανεξάρτητα του πότε κάποιος ξεκίνησε τη χρήση του συστήματος, η απόδοσή του είναι θετική, παρά το ότι, σε πολλές περιπτώσεις και για το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη υπήρξε καταστροφική. Το σύστημα ουδέποτε προκάλεσε ζημιές!
4) Σε όλες τις περιπτώσεις, η απόδοση του συστήματος είναι ασύγκριτα υψηλότερη της απόδοσης του Γενικού Δείκτη. Εξαίρεση αποτελούν τα έτη 2014-2015 όπου η απόδοση του ΓΔ είναι ελαφρά ανώτερη αυτής του συστήματος.


Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι, οι εξαιρετικές αποδόσεις είναι ένα μόνον ωφέλημα από τη χρήση του “απόλυτου συστήματος” κατά τη διαχείριση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Άλλα επίσης σημαντικά -ή ακόμη και πιο σημαντικά- ωφελήματα είναι:
α) Η εξάλειψη της αβεβαιότητας ως προς την ενέργεια που θα πρέπει να κάνει ο επενδυτής σε στιγμές κρίσιμων αποφάσεων -το σύστημα, οδηγεί αυτόματα στη λήψη απόφασης.
β) Η μείωση του χρόνου που πρέπει να δαπανά κάποιος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. γ) Η ευκολία στη λειτουργία του επιτρέπει τη χρήση του από άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις.


Περισσότερα στοιχεία για το σύστημα, αλλά και τις επιδόσεις άλλων παραλλαγών του, μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο ““Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών” (δείτε εδώ).

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι, τα συστήματα συναλλαγών εμφανίζεται πρέπει να εφαρμόζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφού ο μηχανισμός για τη δημιουργία των υψηλότατων αποδόσεων βασίζεται στη φιλοσοφία της “επανεπένδυσης”. Δηλαδή, καθώς τα κέρδη μίας χρονιάς προστίθενται στο κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου, κάθε χρόνο δημιουργείται μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση και συνεπώς, το ίδιο ποσοστιαίο κέρδος σημαίνει πολύ μεγαλύτερα χρηματικά κέρδη για το χαρτοφυλάκιο.

Η λειτουργία του “απόλυτου συστήματος” παρακολουθείται σε καθημερινή βάση, από ειδικές συνδρομητικές σελίδες του eurocapital.gr (δείτε εδώ).

 

Προς όσους δυσπιστούν στη χρήση συστημάτων συναλλαγών που βασίζονται σε δείκτες Τεχνικής Ανάλυσης, πρέπει να αναφέρουμε το εξής: Δείκτες όπως ο ΚΜΟ-200 χρησιμοποιούνται σε μία σειρά επιστημών και επιστημονικών εφαρμογών, για να προσδιορίσουν την τάση μίας εξέλιξης. Έχουν μελετηθεί και η επιστημονική τους αξία έχει τεκμηριωθεί. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το “απόλυτο σύστημα” δεν είναι τεχνικός αναλυτής και κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της ενασχόλησής του με το χώρο του χρηματιστηρίου, δεν υπήρξε υποστηρικτής της Τεχνικής Ανάλυσης. Όμως, αντιλήφθηκε τη σημασία των δεικτών αυτών και κυρίως, την ψυχολογική σημασία τους.
Και εδώ έγκειται και η σημασία της χρήσης ενός συστήματος συναλλαγών: Βοηθάει στην οπτική απεικόνιση καταστάσεων στην αγορά. Και κυρίως, βοηθάει το ξεπέρασμα της αβεβαιότητας και των δισταγμών κατά τη διάρκεια  των “κρίσιμων στιγμών” οπότε και θα πρέπει να ληφθεί μία επενδυτική απόφαση.

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία αποδόσεων από το σύνολο των παραλλαγών του “απόλυτου συστήματος” που παρακολουθούνται από το eurocapital.gr. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ανάμεσα από τις παρακολουθούμενες παραλλαγές, το σύστημα “ΚΜΟ-200, ΥΧ20” πετυχαίνει τον καλύτερο συνδυασμό αριθμού πράξεων και απόδοσης.

 

Πίνακας 3:
Συγκεντρωτικά στοιχεία αποδόσεων "απολύτου συστήματος συναλλαγών" - Σύνολο Παραλλαγών

Συγκεντρωτικά στοιχεία αποδόσεων "απολύτου συστήματος συναλλαγών" - Σύνολο Παραλλαγών
Γενικός Δείκτης

2/1/2020 930,71
Απλός ΚΜΟ-200 ΚΜΟ200-Φ1 ΚΜΟ200-Φ2 ΚΜΟ200-ΕΞ3 ΚΜΟ200-ΕΞ5 ΚΜΟ200-ΥΧ20
Απόδοση συστήματος από έναρξη (Οκτ. 1995) 1262,7% 1506,3% 772,2% 812,0% 943,0% 1498,0%
Απόδοση ΓΔ από έναρξη -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%
Ετησιοποιημένη απόδοση συστήματος από έναρξη 11,4% 12,1% 9,4% 9,6% 10,2% 12,1%
Ετησιοποιημένη απόδοση ΓΔ από έναρξη 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Αριθμός Πράξεων (από Οκτ. 1995) 55 34 28 13 11 25
Κερδοφόρες Πράξεις 16 13 11 6 6 12
Ποσοστό επιτυχίας πράξεων 29,1% 38,2% 39,3% 46,2% 54,5% 48,0%
Πράξεις ανά έτος 2,27 1,40 1,16 0,54 0,45 1,03
Συνεχόμενες κερδοφόρες πράξεις 3 2 2 3 3 5
Συνεχόμενες ζημιογόνες πράξεις 8 4 4 4 2 5
Μεγαλύτερο κέρδος 119,9% 120,0% 120,2% 127,0% 131,9% 119,9%
Μεγαλύτερη ζημιά -12,1% -8,8% -12,8% -21,3% -18,4% -10,2%
Χρόνος παραμονής εντός αγοράς (έτη) 11,49 11,50 11,53 12,4 12,3 11,35
Ποσοστό επί του συνολικού χρόνου 47,4% 47,5% 47,6% 51,1% 50,9% 46,8%
Μεγαλύτερο διάστημα παραμονής (έτη) 1,62 1,64 1,66 4,53 4,53 1,67
Σημερινή κατάσταση του δείκτη Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός
Ημερομηνία τελευταίου σήματος πράξης 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 15/04/2019 16/04/2019 26/02/2019
Τιμή ΓΔ κατά το τελευταίο σήμα 692,84 695,24 707,51 773,51 775,78 692,84
Διαφορά ΓΔ από τελευταία πράξη 34,3% 33,9% 31,5% 20,3% 20,0% 34,3%

 

Από τον πίνακα των συγκεντρωτικών στοιχείων των αποδόσεων των παραλλαγών του “απόλυτου συστήματος” προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον αριθμό των πράξεων που παράγει η κάθε παραλλαγή, στον ποσοστό επιτυχίας των πράξεων και στις  αποδόσεις τους.

Οι διαφορές έχουν να κάνουν με την κατασκευή της κάθε παραλλαγής. Άλλες παραλλαγές αντιδρούν πιο άμεσα και άλλες με καθυστέρηση. Οι πιο “άμεσες” παραλλαγές, αντιδρούν με ταχύτητα σε μία κίνηση του δείκτη ή της μετοχής. Έτσι όμως, συχνά υποπίπτουν σε λάθη, αφού οι τάσεις στηνα αγορά συχνά αντιστρέφονται γρήγορα. Οι πιο άμεσες πραγματοποιούν περισσότερες πράξεις. Γι’ αυτό και έχουν μικρότερο ποσοστό επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά όμως, σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η γρήγορη αντίδραση και στις περιπτώσεις αυτές, οι πιο “άμεσες” παραλλαγές, έχουν πλεονέκτημα.

Δε διαφωνούμε με τη σταθερή χρήση μίας και μόνον παραλλαγής, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του απόλυτου συστήματος παραμένουν: δεν θα προκύψουν ζημιές, ενώ η διαχείριση  του χαρτοφυλακίου και η “πλοήγηση” μέσα στη χρηματιστηριακή αγορά θα είναι εύκολη και σαφής. Όμως, ίσως δε θα μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις.

 

Ο χρήστης του συστήματος, θα πρέπει να κατανοήσει απόλυτα και να εξοικειωθεί με τη λειτουργία της κάθε παραλλαγής, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη στην κάθε περίπτωση πράξης.

 

Για παράδειγμα, αν η αγορά ανεβαίνει για ένα διάστημα 18 μηνών ή δύο ετών, έχει δημιουργήσει κέρδη πάνω από 50% και στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί και ξαφνικά ο “απλός” ΚΜΟ-200 παράγει “σήμα εξόδου”, είναι άσκοπο να περιμένει κάποιος έναν από τους δύο “εξομαλυντές” να δώσει επίσης σήμα εξόδου. Θα έχει χαθεί αρκετός χρόνος και απόδοση. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πιο “γρήγορο” σήμα για να βγει και να περισώσει τα κέρδη του. Αντίθετα, όταν ο δείκτης εισέρχεται σε μία περίοδο “στασιμότητας” (πλευρική κίνηση της αγοράς) τότε οι “άμεσοι” δείκτες παράγουν διαρκή σήματα που στην πλειοψηφία τους είναι λανθασμένα και που τελικά προκαλούν ζημιές και απογοητεύουν τον επενδυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται μία πιο “αργή” παραλλαγή, όπως είναι οι “εξομαλυντές”. Γενικά, απαιτείται αντίληψη του επενδυτή για τη φάση που, κάθε φορά, διανύει η αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος της επιμονής μας στη στατιστική παρακολούθηση και στην προσπάθειά μας να εκτιμήσουμε την κίνηση των τιμών (δεικτών ή μετοχών) μέσα στο χώρο και το χρόνο, τις οποίες βεβαίως, κάθε φορά, μεταφέρουμε στο ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ ή στις σελίδες του eurocapital.gr.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: