Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 212 | Στην περίοδο 1988-2019, ο Γενικός Δείκτης δεν κάλυψε ούτε τις απώλειες του πληθωρισμού!

Στην περίοδο 1988-2019, ο Γενικός Δείκτης δεν κάλυψε ούτε τις απώλειες του πληθωρισμού!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Στην περίοδο 1988-2019, ο Γενικός Δείκτης δεν κάλυψε ούτε τις απώλειες του πληθωρισμού!

Ο παρών Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4 Ιανουαρίου 1988. Δηλαδή, αυτές τις μέρες έκλεισε 31 χρόνια λειτουργίας. Πρακτικά, λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγχρονης πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς της Αθήνας, η οποία περιλάμβανε μία μακρά περίοδο ανόδου, ένα εκπληκτικό ρεκόρ το Σεπτέμβριο του 1999 και μία καταστροφική δεκαετία.

Ποιά είναι η απόδοσή του όλα αυτά τα χρόνια; Ποιά είναι η απόδοση κάθε χρόνου. Και ακόμη περισσότερο, ποιά είναι η εξέλιξη της ετησιοποιημένης απόδοσης; Δηλαδή, ποιά ήταν η μέση απόδοση των μετοχών, σε όλο αυτό το διάστημα; Και πώς συγκρίνεται αυτή με τον πληθωρισμό της περιόδου; Είναι ερωτήματα που ίσως ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί, όμως παίζουν το ρόλο τους αφού μας δείχνουν την αποδοτικότητα της ελληνικής μετοχικής αγοράς, δείκτης που μπορεί να συγκριθεί με τους αντίστοιχους άλλων χρηματιστηριακών αγορών, για να εξαχθούν πολύτιμα συγκριτικά συμπεράσματα, που τελικά συσχετίζονται με την αποδοτικότητα των οικονομιών.


Οι στήλες του παρακείμενου πίνακα μας δείχνουν:

α) Τις τιμές του Γενικού Δείκτη στην αρχή και τέλος κάθε έτους από το 1988 έως την αρχή του 2020.

β) Τη μεταβολή του Γενικού Δείκτη σε κάθε έτος.

γ) Την απόδοση που θα είχε κάποιος με βάση την αρχή κάθε έτους έως σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε επενδύσει στην αρχή του 1988, μέχρι και την 2/1/2020 θα είχε συνολική απόδοση 237,7% (δεν υπολογίζονται τα μερίσματα). Αν είχε επενδύσει στην αρχή του 1995 θα είχε απόδοση 5,89% κ.ο.κ..

δ) Το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (Μ.Ε.Ρ.Α.) που υπολογίζεται από τη σωρευτική απόδοση κάθε έτους έως την 2/1/2020. Δηλαδή, αν κάποιος είχε αγοράσει τον Δείκτη (θεωρητική υπόθεση), ή ένα πακέτο μετοχών που κινείται όπως και ο Δείκτης, στην αρχή του 1988, σήμερα (2/1/2020) θα είχε σωρευτική απόδοση 237,68%. Η απόδοση αυτή έχει ΜΕΡΑ 3,88%. Δηλαδή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ΜΕΡΑ είναι το “επιτόκιο” με το οποίο τοκίζονταν κάθε χρόνο τα χρήματα του επενδυτή, μέχρι την 2/1/2020, για να έχει σήμερα σωρευτική απόδοση 237,68%. Αν η αγορά των μετοχών είχε γίνει, για παράδειγμα, το 2012, η σωρευτική απόδοση ήταν 35,22% και ο ΜΕΡΑ 3,84%. Επίσης, όπως διαπιστώνουμε, ο ΜΕΡΑ μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές (όταν η σωρευτική απόδοση είναι αρνητική).

Έτος Γενικός Δείκτης αρχής έτους Γενικός Δείκτης τέλους έτους Ετήσια Μεταβολή Απόδοση κάθε έτους έως σήμερα ΜΕΡΑ - Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθήνας (από το έτος βάσης)
1987 272,47
1988 272,47 279,65 237,68% 3,88%
1989 279,65 459,43 2,64% 229,01% 3,92%
1990 459,43 932,00 64,29% 100,27% 2,34%
1991 932,00 809,71 102,86% -1,28% -0,04%
1992 809,71 672,31 -13,12% 13,63% 0,46%
1993 672,31 958,66 -16,97% 36,86% 1,17%
1994 958,66 868,91 42,59% -4,02% -0,16%
1995 868,91 914,15 -9,36% 5,89% 0,23%
1996 914,15 933,48 5,21% 0,65% 0,03%
1997 933,48 1.479,63 2,11% -1,43% -0,06%
1998 1.479,63 2.737,55 58,51% -37,82% -2,14%
1999 2.737,55 5.535,09 85,02% -66,39% -5,06%
2000 5.535,09 3.389,00 102,19% -83,38% -8,58%
2001 3.389,00 2.591,56 -38,77% -72,85% -6,63%
2002 2.591,56 1.748,42 -23,53% -64,50% -5,59%
2003 1.748,42 2.263,58 -32,53% -47,38% -3,71%
2004 2.263,58 2.786,18 29,46% -59,35% -5,47%
2005 2.786,18 3.663,90 23,09% -66,98% -7,12%
2006 3.663,90 4.394,13 31,50% -74,89% -9,40%
2007 4.394,13 5.178,83 19,93% -79,06% -11,33%
2008 5.178,83 1.786,51 17,86% -82,23% -13,40%
2009 1.786,51 2.196,16 -65,50% -48,50% -5,85%
2010 2.196,16 1.413,94 22,93% -58,10% -8,33%
2011 1.413,94 680,42 -35,62% -34,93% -4,66%
2012 680,42 907,90 -51,88% 35,22% 3,84%
2013 907,90 1.162,68 33,43% 1,34% 0,19%
2014 1.162,68 826,18 28,06% -20,86% -3,82%
2015 826,18 631,35 -28,94% 11,37% 2,17%
2016 631,35 643,64 -23,58% 45,73% 9,86%
2017 643,64 802,37 1,95% 42,95% 12,63%
2018 802,37 613,30 24,66% 14,67% 7,07%
2019 613,30 916,67 -23,56% 50,02% 49,73%
2/1/2020 916,67 920,09 49,47% 0,37% 97,40%

 

Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης είναι ένας πολύ ενδιαφέρων δείκτης, επειδή μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τις αποδόσεις ανόμοιων πραγμάτων. Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Θεωρούμε ότι αγοράσαμε το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (δηλαδή “μετοχές”) στην αρχή του 1988. Στην περίπτωση αυτή, η μέση ετήσια απόδοσή μας (ΜΕΡΑ) στις αρχές του 2020 είναι 3,86%. Τον τρόπο που εξελίχθηκε η μέση ετήσια απόδοσή μας σ’ αυτά τα 31% χρόνια εμφανίζεται με τον μπλε δείκτη στο παρακείμενο γράφημα.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε, με τον ίδιο τρόπο το δείκτη του Πληθωρισμού, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (δείτε εδώ). Υπολογίζεται ότι ο ΜΕΡΑ του πληθωρισμού για την περίοδο 1988 - 2019, είναι 5,2%. Η καμπύλη που παράγεται είναι η κόκκινη στο παρακείμενο γράφημα.

Και τί μας λέει το γράφημα; Μας λέει ότι, κατά το διάστημα 1988 έως το τέλος του 2019, η μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού ήταν 5,2%, ενώ η μέση ετήσια  αύξηση του δείκτη του Χρηματιστηρίου ήταν 3,86%. Με άλλα λόγια, η πορεία του Χρηματιστηρίου ήταν τόσο υποτονική, ώστε δε μπόρεσε να καλύψει ούτε τον πληθωρισμό της περιόδου. Το διάγραμμα μας δείχνει ότι η μέση άνοδος των τιμών των μετοχών έπεσε κάτω από τη μέση άνοδο του πληθωρισμού, στο ξεκίνημα της κρίσης, στο έτος 2010.

Το συμπέρασμα αυτό είναι πολύ λυπηρό, αλλά και πολύ σημαντικό, αφού το φαινόμενο αυτό (ο δείκτης  να μην έχει καλύψει ούτε τον πληθωρισμό) μάλλον δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη αγορά του κόσμου.

 

Υπολογίζοντας τα στοιχεία ΜΕΡΑ του αμερικανικού δείκτη Dow Jones (δείτε εδώ) και του γερμανικού δείκτη DAX (δείτε εδώ) για το ίδιο χρονικό διάστημα (1988-2020), μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των μέσων ετησίων αποδόσεων των δεικτών αυτών, σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Αυτό εμφανίζεται στο διάγραμμα 2.

Τί μας λέει το διάγραμμα αυτό; Στην αρχή της περιόδου, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε δυναμικά και για το λόγο αυτό, ο ΜΕΡΑ του ελληνικού Χρηματιστηρίου δείχνει να κινείται σε πιο ψηλά επίπεδα Όμως, ο ΜΕΡΑ της Αθήνας σταδιακά υποχώρησε για να βρεθεί, στα τέλη του 2009 πιο κάτω από τον ΜΕΡΑ του Dow Jones και του Dax. Ο ΜΕΡΑ του γερμανικού δείκτη DAX, για το διάστημα 1988-2020  υπολογίζεται σε 8,4% (δηλαδή, ο DAX είναι σα να ανεβαίνει κατά 8,4% κάθε έτος) και του δείκτη Dow Jones σε 8,8%. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις των αποδόσεων των δύο ξένων δεικτών είναι μικρές, κάτι που συνήθως χαρακτηρίζει τις ώριμες χρηματιστηριακές αγορές.


Τα παραπάνω στοιχεία θα ενημερώνονται -με αυτόματο τρόπο- σε καθημερινή βάση και θα βρίσκονται στο ειδικό τμήμα των στατιστικών που θα κατασκευαστεί στο eurocapital.gr, έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ

.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text