Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 212 | Χρηματιστήριο της Αθήνας: Η εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Χρηματιστήριο της Αθήνας: Η εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χρηματιστήριο της Αθήνας: Η εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Η μόνη αξιόλογη και εκμεταλλεύσιμη εποχικότητα που υπάρχει στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι κατά τη γνώμη μας η ανοδική εποχικότητα του πρώτου διμήνου του έτους. Στο άρθρο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στατιστικά ότι υπάρχει πράγματι εποχικότητα στο αναφερόμενο διάστημα, θα επισημάνουμε ειδικά τις περιπτώσεις που ένας μήνας μετακυλύει με μεγάλες πιθανότητες την τάση του στον επόμενο και τέλος, θα προτείνουμε μερικά απλά συστήματα συναλλαγών που εκμεταλλεύονται τις εν λόγω συστηματικές τάσεις.

Ανατρέξαμε στα ημερήσια γραφήματα του Γενικού Δείκτη της 33ετούς περιόδου 1/12/1986 – 1/4/2019 για να βρούμε τυχόν επαναληπτικότητες (συστηματικές κινήσεις) της καμπύλης του ΓΔ κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου κάθε έτους και προέκυψε ο κάτωθι πίνακας:

Εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Προηγ. Δεκέμβριος Νέο έτος Ιανουάριος Φεβρουάριος Δίμηνο Μεταβ. Διμήνου Μάρτιος
Πλευρικός 1987 Ανοδικός Ανοδικός 27% Ανοδικός
Πλευρικός 1988 Πλευρικός Ανοδικός 7% Ανοδικός
Πλευρικός 1989 Πλευρικός Πτωτικός -6% Ανοδικός
Πλευρικός 1990 Ανοδικός Ανοδικός 30% Ανοδικός
Πλευρικός 1991 Πτωτικός Ανοδικός 38% Πλευρικός
Πλευρικός 1992 Ανοδικός Πτωτικός 15% Πτωτικός
Ανοδικός 1993 Ανοδικός Ανοδικός 25% Πτωτικός
Ανοδικός 1994 Ανοδικός Πλευρικός 11% Πτωτικός
Πλευρικός 1995 Πτωτικός Πλευρικός -6% Πλευρικός
Πλευρικός 1996 Ανοδικός Πλευρικός 9% Πλευρικός
Πλευρικός 1997 Ανοδικός Ανοδικός 39% Ανοδικός
Πλευρικός 1998 Πτωτικός Πλευρικός -4% Ανοδικός
Ανοδικός 1999 Ανοδικός Ανοδικός 23% Πλευρικός
Πλευρικός 2000 Πτωτικός Πτωτικός -10% Πτωτικός
Πλευρικός 2001 Πλευρικός Πτωτικός -8% Πτωτικός
Πτωτικός 2002 Πλευρικός Πτωτικός -10% Πτωτικός
Πτωτικός 2003 Πτωτικός Πτωτικός -8% Πτωτικός
Ανοδικός 2004 Ανοδικός Πλευρικός 8% Πτωτικός
Ανοδικός 2005 Ανοδικός Ανοδικός 13% Πτωτικός
Ανοδικός 2006 Ανοδικός Ανοδικός 15% Πλευρικός
Ανοδικός 2007 Ανοδικός Πτωτικός 2% Ανοδικός
Πλευρικός 2008 Πτωτικός Πτωτικός -20% Πλευρικός
Πτωτικός 2009 Πτωτικός Πτωτικός -14% Ανοδικός
Πλευρικός 2010 Πτωτικός Πτωτικός -12% Ανοδικός
Πλευρικός 2011 Ανοδικός Πλευρικός 11% Πτωτικός
Πλευρικός 2012 Ανοδικός Πτωτικός 10% Πτωτικός
Ανοδικός 2013 Ανοδικός Πλευρικός 5% Πτωτικός
Πτωτικός 2014 Πτωτικός Ανοδικός 13% Πλευρικός
Πτωτικός 2015 Πτωτικός Ανοδικός 4% Πτωτικός
Πλευρικός 2016 Πτωτικός Πτωτικός -18% Ανοδικός
Ανοδικός 2017 Πτωτικός Ανοδικός 1% Ανοδικός
Ανοδικός 2018 Ανοδικός Πτωτικός 4% Πτωτικός
Πτωτικός 2019 Ανοδικός Ανοδικός 15% Ανοδικός

 

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τον ανωτέρω πίνακα :

Ξεκινάμε με μια διευκρίνιση, ορίσαμε σαν «ανοδικό» έναν μήνα όταν το κλείσιμο της τελευταίας του ημέρας γίνει κατά τουλάχιστον +2% πάνω από το κλείσιμο της τελευταίας μέρας του προηγούμενου μήνα και ορίσαμε σαν «καθοδικό» μήνα αν το κλείσιμο της τελευταίας του μέρας γίνει χειρότερα του -2% από το κλείσιμο της τελευταίας μέρας του προηγούμενου μήνα. Το ενδιάμεσο  ±2% το θεωρούμε σαν πλευρικό. Αυτή η παραδοχή μπορεί να θεωρηθεί σαν υποκειμενική καθώς αν κάποιος ερευνητής όριζε σαν κριτήριο το ±1% ή το ±3% οπότε θα έβγαζε ελαφρά διαφορετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον δικό μας ορισμό παρατηρούμε στον πίνακα ότι :

α) Οι εποχικότητες του μεμονωμένου μήνα Ιανουαρίου και του μεμονωμένου μήνα Φεβρουαρίου έχουν μικρότερη εποχικότητα από του διμήνου Ιανουαρίου + Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα :

Ο Ιανουάριος πιθανότητες 17/33=52% ανοδικός

» 4/33=12%  πλευρικός

« 12/33=36%  καθοδικός

Ο Φεβρουάριος πιθανότητες 13/33=39%  ανοδικός

« 7/33=22%  πλευρικός

«  13/33=39%  καθοδικός

Ο Ιαν + Φεβ πιθανότητες  22/33=67% ανοδικός

« 11/33=33% καθοδικός

Τα τελευταία νούμερα του διμήνου Ιαν+Φεβ ουσιαστικά λένε ότι αν αγοράσεις ελληνικές μετοχές στις 31/12 και τις πουλήσεις στις 28/2 του επόμενου έτους, τότε βάσει εποχικότητας έχεις πιθανότητες 2/3 να κερδίσεις και πιθανότητες 1/3 να χάσεις. Άρα υπάρχει εποχικότητα στο ΧΑ κατά το πρώτο δίμηνο του έτους.

Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει αν αθροίσουμε τις δίμηνες αποδόσεις της έκτης στήλης του πίνακα. Με απλή άθροιση των κερδοζημιών των 32 διμήνων της περιόδου βγαίνει τελική απόδοση +310%  ενώ με ανατοκιζόμενη άθροιση κάθε χρόνου βγαίνει στην 32ετία τελική σωρευτική απόδοση +449%.

Ώστε, ο Γενάρης έχει ελαφρά ανοδική εποχικότητα και ο Φλεβάρης ουδέτερη εποχικότητα όμως, το δίμηνο Γενάρη+Φλεβάρη έχει αξιοσημείωτη ανοδική εποχικότητα με την λογική εξήγηση ότι οι εξάρσεις εντός του διμήνου έχουν μεγαλύτερη ένταση από τις βυθίσεις εντός του ιδίου διαστήματος.

Β) Ο επόμενος μήνας Μάρτιος έχει ελαφρώς πτωτική εποχικότητα :

Ο Μάρτιος με πιθανότητες 12/33=36% ανοδικός

« 7/33=21% πλευρικός

« 14/33=42% καθοδικός

Γ) Ο προηγούμενος μήνας Δεκέμβριος είναι συχνά πλευρικός μήνας

Ο προηγηθείς Δεκέμβριος με πιθανότητες 10/32=30% ανοδικός

« 17/33=52% πλευρικός

« 6/33=18% καθοδικός

Δ) Ο ανοδικός Δεκέμβρης μετακυλίεται στο α΄δίμηνο επόμενου έτους

Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι συσχετίσεις Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου – πρώτου διμήνου επόμενου έτους: Μέσα στην 33ετία ανοδικός Δεκέμβριος ακολουθήθηκε από ανοδικό Ιανουάριο με πιθανότητες 90% (9 φορές στις 10), και από ανοδικό δίμηνο με πιθανότητες 100% (10 στα 10). Ο πτωτικός δε Δεκέμβρης ακολουθήθηκε από ανοδικό δίμηνο με πιθανότητες 50% και από καθοδικό 50%.

Συστήματα εκμετάλλευσης της εποχικότητας του α΄ διμήνου του έτους :

Προτείνουμε δυο απλά μηχανικά long συστήματα συναλλαγών, το πρώτο είναι απλούστατο, ακατέργαστο και άγαρμπο και το τρίτο είναι έξυπνο λαμβάνοντας υπόψη του την βραχυχρόνια τάση κατά τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη και Φλεβάρη. :

1ο long σύστημα : Αγοράζουμε μετοχές του ΧΑ στις 31/12 εκάστου έτους και  τις πουλάμε την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου του επόμενους έτους. Κατά τη διάρκεια της 33ετίας το σύστημα αυτό έδωσε με ανατοκισμούς και χωρίς προμήθειες σωρευτική απόδοση +449% (υπερπενταπλασιασμό αρχικού κεφαλαίου).

2ο long σύστημα : Αγοράζουμε μετοχές του ΧΑ στις 31/12 εφόσον το κλείσιμο του ΓΔ ξεπερνά το υψηλότερο κλείσιμο του προηγηθέντος τετραημέρου, εάν αυτό δεν συμβαίνει οι αγορές γίνονται στο πρώτο κλείσιμο του Ιανουαρίου που αποτελεί υψηλό κλείσιμο κυλιομένου τετραημέρου. Πουλάμε τις αγορασθείσες μετοχές στο τελευταίο αρνητικό κλείσιμο του Φλεβάρη εφόσον αυτό αποτελεί και χαμηλό κλείσιμο τετραημέρου αλλά εάν αυτό δεν συμβαίνει οι πωλήσεις γίνονται στο πρώτο κλείσιμο του Μαρτίου που αποτελεί  χαμηλό κλείσιμο τετραημέρου. Το σύστημα αυτό εκμεταλλευόμενο το φαινόμενο της βραχυχρόνιας τάσης έδωσε στην 32ετία με ανατοκισμούς και χωρίς προμήθειες σωρευτική απόδοση +820% (εννεαπλασιασμός κεφαλαίου).

Περίληψη – συμπέρασμα

Τα ιστορικά δεδομένα του ΓΔ της περιόδου 1987-2018δείχνουν ότι υπάρχει ανοδική εποχικότητα κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους. Συγκεκριμένα,

1) Με πιθανότητες 2/3 το δίμηνο Ιανουαρίου + Φεβρουαρίου είναι ανοδικό . Ο Δεκέμβριος συχνά είναι πλευρικός μήνας και ο Μάρτιος έχει μάλλον ουδέτερη προς πτωτική εποχικότητα.

2) Όταν ο Ιανουάριος ήταν πτωτικός με πιθανότητες περίπου 2/3 ακολουθούσε πτωτικό δίμηνο.

3) Το εντυπωσιακότερο εύρημα της έρευνας ήταν ότι όταν ο Δεκέμβριος ήταν ανοδικός, πάντα ακολουθούσε ανοδικός Ιανουάριος και ανοδικό δίμηνο.

Ο Δημήτρης Δημόπουλος είναι οικονομολόγος και συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Ανάλυσης (εδώ).

Δείτε βιβλία του από τις εκδόσεις EuroCapital (εδώ)

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text