Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 212 | Εταιρικές Πράξεις - Δεκέμβριος 2019

Εταιρικές Πράξεις - Δεκέμβριος 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

“ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 31/12/2019, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €14,50 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,751 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

“ΓΕΚΕ Α.Ε.”: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών. Aπό 31/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες 8.418.750 (ΚO) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων (ΚΑ) μετοχών. (εδώ)

“Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ A.E.”: Μετατροπή (ΚΑ) & (ΠΑ) σε (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές. Aπό 31/12/2019, οι 25.179.640 (KA) & 1.540.000 (ΠΑ) μετοχές της εταιρίας,  μετατρέπονται σε ισάριθμες (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές, όντας σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. (εδώ)

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.”: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών. Aπό 31/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες 1.524.000 (ΚO) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων (ΚΑ) μετοχών. (εδώ)

“TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π”: Από 23/12/2019, σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης FTSE Russell, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στον υπερκλάδο ΟΑΣΗΣ «3510 – Ακίνητη Περιουσία» και στον κλάδο ΟΑΣΗΣ «35102000 - Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π.».(εδώ)

“VIOHALCO Α.Ε”: Από 23/12/2019, σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης FTSE Russell, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στον υπερκλάδο ΟΑΣΗΣ «5510 – Πρώτες Ύλες» και στον κλάδο ΟΑΣΗΣ «55102015 - Μεταλλουργία». (εδώ)

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.”: Διακοπή & Επαναφορά Αξίας. Από 23/12/2019, παύει η διαπραγμάτευση των 1.524.000 (KA) μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων 1.524.000 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας ορίζεται για την 31/12/2019. (εδώ)

“ΓΕΚΕ Α.Ε.”: Διακοπή & Επαναφορά Αξίας. Από 23/12/2019, παύει η διαπραγμάτευση των 8.418.750 (KA) μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες (ΚΟ) μετοχές. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων 8.418.750 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας ορίζεται για την 31/12/2019. (εδώ)

“LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 23/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 97.014.940 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 176.736.715 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

“MEDICON Α.Ε”: Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης. Από 20/12/2019, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19/12/2019, οι μετοχές της εταιρίας  θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

“BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 20/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 23.843.062 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 35.764.593 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

“ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.”: Χρηματικές Διανομές. Από 18/12/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2019, €0,318 ανά μετοχή (καθαρό ποσό). (εδώ)

“ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.”: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών. Aπό 16/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες 2.760.000 (ΚO) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων (ΚΑ) μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 2.760.000 (ΚO) μετοχές. (εδώ)

“ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.”: Διακοπή & Επαναφορά Αξίας. Από 12/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 861/11.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

“ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε”: Χρηματικές Διανομές. Από 10/12/2019, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2019, €0,35 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,315 ανά μετοχή). (εδώ)

“ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 4/12/2019, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,21 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

“ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 2/12/2019, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,60 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

“LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε”: Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος. Από 2/12/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 79.721.775 δικαιώματα (ΛΑΜΔΑΔ) της εταιρίας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 02/12/2019 έως και 11/12/2019, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,6080. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 02/12/2019 έως και 16/12/2019. (εδώ)


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text