Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 212 | Τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Το 2019 υπήρξε ένα πολύ καλό έτος για τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Πέτυχαν την καλύτερη απόδοση των τελευταίων 7 ετών, ενώ βελτίωσαν σημαντικά τα μεγέθη τους. Κυρίως όμως, βρίσκονται στο καλύτερο σημείο -από πλευράς προοπτικών- της τελευταίας 20ετίας.

Κατά την άποψή μας, μετά από πολύ καιρό, ο κλάδος έχει μία νέα ευκαιρία να αναπτυχθεί, αλλά και να επιχειρήσει να “ριζώσει” στη συνείδηση των αποταμιευτών, αποφεύγοντας την εκ νέου συρρίκνωση, όταν, μετά από πολλά χρόνια, η παρούσα μακροχρόνια ανοδική φάση τερματιστεί. Το εάν η ευκαιρία αυτή θα καρποφορίσει ή όχι, θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση του Ενεργητικού που θα γίνει στα χρόνια αυτά και κυρίως από τον τρόπο πώλησης των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Και για να γίνουν σωστά -αυτή τη φορά- τα πράγματα, θα πρέπει να μελετηθούν πάλι τα γεγονότα και οι πρακτικές της δεκαετίας του 1990 και να μην επαναληφθούν.

 

Κατά το 2019, το συνολικό Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι του 2014. Έκλεισε τη χρονιά στα 1.115 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,3% από την αρχή του έτους. Ένα μέρος της αύξησης αυτής (εκτιμούμε γύρω στο 40%) οφείλεται στην ανατίμηση των στοιχείων που περιέχει (μετοχές κατά περίπου 95%), ενώ ένα μεγαλύτερο μέρος, οφείλεται στην αύξηση των κυκλοφορούντων μεριδίων. Τα κυκλοφορούντα μερίδια έφθασαν στα 397,3 εκατομμύρια, αριθμός ο οποίος είναι ο υψηλότερος από το 2011, οπότε και δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων (υπήρχε και πριν, αλλά ίσχυε διαφορετική κατηγοριοποίηση). Τέλος, οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπήρξαν -κατά την άποψή μας- εξαιρετικές, παρά το γεγονός ότι, ως σύνολο κλάδου, υστέρησαν του Γενικού Δείκτη. Η ουσία είναι ότι επιτεύχθηκαν χωρίς την ανάληψη ιδιαίτερου κινδύνου και με μία αξιοσημείωτη ροή νέων κεφαλαίων τα οποία έπρεπε να επενδυθούν, χωρίς να διαταράξουν τα ήδη υφιστάμενα χαρτοφυλάκια.

Με βάση τον παρακείμενο πίνακα, την καλύτερη επίδοση πέτυχαν το ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής, το ATHOS High Peaks και το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού. Τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια πέτυχαν αποδόσεις πάνω από την απόδοση του Γενικού Δείκτη και πάνω από το 50,0%! Πρόκειται για αξιοζήλευτη επίδοση που, με βάση τις προοπτικές του χώρου, μπορεί να επαναληφθεί στα επόμενα χρόνια. Βεβαίως και οι αποδόσεις των υπόλοιπων Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ


 

Σημείωση: Καθώς εκτιμούμε ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα αποτελέσουν ένα σημαντικό “όχημα” επενδύσεων του επενδυτικού κοινού που όλο και θα διευρύνεται στα επόμενα χρόνια, στο εξής, η ενασχόλησή μας με τον κλάδο θα ξεφύγει από το πλαίσιο των “δημοσιογραφικών αναφορών” αλλά -τόσο στο περιοδικό, όσο και στο site- θα κινηθεί περισσότερο στη σε βάθος εξέταση και ανάλυση, τουλάχιστον των σημείων εκείνων που άπτονται των χρηματιστηριακών επενδύσεων και ευρύτερα της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτά βέβαια θα γίνουν σιγά σιγά. Ως πρώτο βήμα της “διεύρυνσης” της ενασχόλησής μας με τον κλάδο, θα είναι η ένταξη στις σελίδες (του περιοδικού και του site) της κατηγορίας των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού.

 

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Μεταβολή Ενεργητικού - Μεριδίων - Καθαρής Τιμής (1/1/2019 - 31/12/2019)
Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή
Μετοχικά ΑΚ 31/12/2019 Δ% από 1/1/2019 31/12/2019 Δ% από 1/1/2019 31/12/2019 Δ% από 1/1/2019
1 ALLIANZ Επιθ. Στρατηγικής 17.395.075 170,3% 5.966.095 78,6% 2,916 51,3%
2 ATHOS High Peaks (Κατ. Μεριδίων Α) 1.621.048 783,0% 124.578 487,3% 13,012 50,4%
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτ. (U) 8.249.138 543,7% 741.006 328,4% 11,132 50,3%
4 ATHOS High Peaks (Κατ. Μεριδίων Β) 254.665 102,8% 19.523 35,5% 13,044 49,7%
5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτ. (Ι) 8.880.334 571,6% 754.112 351,2% 11,776 48,9%
6 ΔΗΛΟΣ Blue Chips - Μετοχ. Εσωτ. 90.604.795 86,4% 23.065.37,06 25,3% 3,928 48,7%
7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτ. (R) 75.182.738 82,3% 15.901.461 24,2% 4,728 46,8%
8 TRITON Αναπτυξιακό 52.278.103 52,1% 1.374.311 4,6% 38,040 45,4%
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτ. Θεσμικών (Ι) 621.564 30,2% 14.384 -10,1% 4,335 44,8%
10 ALPHA Blue Chips Μετοχ. Inst. 2.499.946 63,0% 243.248 12,6% 10,277 44,7%
11 ALPHA Blue Chips Μετοχ. Classic 250.064.28,85 53,9% 2.481.284.610 7,0% 10,078 43,8%
12 ALPHA Επιθ. Στρατηγικής (Institutional) 16.318.609 22587,2% 1295.82,37 15713,5% 12,593 43,5%
13 ALPHA Επιθ. Στρατηγικής (Classic) 71.31 1380,73 96,5% 5.748.69,78 38,0% 12,405 42,4%
14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων (Ι) 754.732 842,2% 631.739 562,6% 11,943 42,2%
15 INTERAMERICAN Ι Αναπτυσσόμενων Ετ. 102.970 41,6% 329.623 3,125 41,6%
16 ALPHA TRUST Hellenic (I) 8.71.29,86 35,6% 62.584 -4,1% 130,565 41,4%
17 INTERAMERICAN Δυναμικό (Ι) 135.737 40,8% 123.655 10,977 40,8%
18 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων (Ρ) 28.540.706 133,9% 244.371.376 6,5% 1,168 40,4%
19 ALPHA TRUST Hellenic (R) 59.439.67,35 40,7% 453.234 0,5% 13,054 40,0%
20 EUROBANK GF Greek Equites (I) 3.233.252 199,4% 632.857 114,3% 5,109 39,7%
21 INTERAMERICAN Αναπτυσσόμενων Ετ. 17.104.068 29,3% 5.569.39,68 -7,4% 3,071 39,6%
22 INTERAMERICAN Δυναμικό 49.840.359 39,7% 4.614.479 0,6% 10,801 38,9%
23 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9.727.716 71,2% 2.326.02,90 23,5% 4,182 38,6%
24 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.537.176 29,4% 2.91 18,07 -6,4% 0,871 38,2%
25 NN HELLAS Μετοχικό (Θ) 18.339.956 28,2% 1.684.152 181,1% 10,890 38,1%
26 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 48.084.826 35,0% 316.300.874 -2,3% 1,520 38,1%
27 ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8.435.838 38,3% 1 1269.065,25 0,4% 0,749 37,8%
28 EUROBANK NTT GF Greek Equites 4.247.877 57,2% 849.522 14,2% 5,000 37,6%
29 EUROBANK GF Greek Equites 46.851.061 125,2% 9.375.03,40 63,6% 4,997 37,6%
30 EUROBANK I (LF) -Greek Equities 4094455.16 56,7% 1.526.923 378,8% 0,268 37,1%
31 Private Banking (LF) Greek Equities 13.624.852 486,4% 56.390.039 34,3% 0,242 35,1%
32 EUROBANK (LF) Greek Equities 26.40.02,51 137,4% 109.457.364 75,8% 0,242 35,1%
33 3Κ Greek Value Μετοχικό (U) 3.458.922 -121,0% 192.014 -26,3% 18,014 34,0%
34 3K A/K Greek Μετοχικό Εσωτερικού 8.354.724 134,02,% 851.841 76,8% 9,808 32,4%
35 ALPHA TRUST New Strategy 25.612.20,30 26,1% 4.890.151 -4,5% 5,238 32,1%
36 Optima Eλληνικό Μετοχικό 12.149.201 28,1% 12268.59,56 -2,9% 0,990 32,0%
37 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό (R) 27.139.975 3,2% 3.498.428 1,0% 7,758 31,9%
38 3K Μετ οχικό Εσωτερικού 49.545.679 30,1% 6.001.519 0,0% 8,256 30,0%
39 MetLife Μεσαίας και Μικρής Κεφαλ. 33.202.540 18,7% 3.550.189 -5,9% 9,352 26,1%
40 Phoenix Ελληνικό Μετοχικό 1.553.584 82,2% 3.700.037 65,5% 0,420 10,1%
41 ATHOS High Peaks (I) 42.257 4122,6% 32.282 3718,7% 13,080 10,6%
ΣΥΝΟΛΑ 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7%
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑμη συμπεριλ αμβανομένων των ΟΣΕΚΑπ ου δραστηριοποιήθηκαν μέσα sto 2019 40,18%
Σημειώσεις: α) 1/4/2019: Έναρξη του Phoenix Ελληνικό Μετοχικό, β) 30/10/2019: Ολική ρευστοποίηση του 3K Μετοχικό Εσωτερικού (κατηγορία μεριδίων Θ), γ) 1/11/2019: Optima Ελληνικό Μετοχικό - Αλλαγή επωνυμίας από CPB Ελληνικό Μετοχικό.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: