Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 212 | Διεθνής Οικονομία

Διεθνής Οικονομία

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Για μία ακόμη χρονιά, το ενδιαφέρον των οικονομικών εξελίξεων -από την οπτική των χρηματιστηριακών αγορών- θα εστιαστεί στην Κίνα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ασίας, αφού, μετά την -έστω μερική- ρύθμιση των εμπορικών ζητημάτων και διαφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, οι εμπορικές εντάσεις θα μειωθούν και οι σχέσεις θα είναι περισσότερο ήπιες. Άλλωστε, σε μία εκλογική, για τις ΗΠΑ, χρονιά, ο Πρόεδρος Τραμπ, δε θα ήθελε να αναλάβει τα ρίσκα των προηγούμενων ετών.

Σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, για την παγκόσμια οικονομία, οι διάφοροι οργανισμοί προβλέπουν ότι αυτή θα κυμανθεί μεταξύ του 3,0% και του 3,2%, δηλαδή θα κινηθεί γύρω από την τάση των περασμένων ετών, κάτι το οποίο είναι ικανοποιητικό. Στις επιμέρους χώρες και οικονομικές περιοχές, η ανάπτυξη εμφανίζεται σταθερή, με μόνη την Ευρωζώνη να διατηρείται στα χαμηλά επίπεδα των παρελθόντων ετών, καίτοι βελτιωμένα σε σχέση με το 2019.

Ο πληθωρισμός εμφανίζεται βελτιωμένος (πάνω από το 1%) στην Ευρωζώνη, ικανοποιητικός (και μη απειλητικός) στις ΗΠΑ και διαχειρίσιμος στην Κίνα και σε άλλες περιοχές υψηλής οικονομικής ανάπτυξης.

Η ανεργία θα συνεχίσει να κινείται σε  πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα στις αναπτυγμένες οικονομίες και σε βελτιούμενα επίπεδα στις αναπτυσσόμενες.

 

Σε γενικές γραμμές, το 2020 ξεκινάει με ηπιότητα και ηρεμία στον οικονομικό τομέα, στις  περισσότερες περιοχές της γης. Αν το περιβάλλον αυτό διατηρηθεί, θα μπορέσει να συμβάλλει στην αποφυγή δημιουργίας ανησυχιών, εντάσεων και διακυμάνσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές.

 

ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2018 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2018
Latest quarter 2019 latest 2019
United States 2,1 Q3 2,1 2,3 2,1 Nov 1,8 3,5 Nov -2,4 -4,6
China 6,0 Q3 6,1 6,1 4,5 Nov 2,9 3,6 Q3 1,5 -4,3
Japan 1,7 Q3 1,8 0,8 0,5 Nov 0,4 2,2 Nov 3,1 -2,9
UK 1,1 Q3 1,7 1,3 1,5 Nov 1,8 3,8 Sept -4,3 -2,0
Canada 1,7 Q3 1,3 1,7 2,2 Nov 1,9 5,9 Nov -2,2 -0,9
EMU 1,2 Q3 0,9 1,2 1,0 Nov 1,2 7,5 Oct 3,2 -1,0
Austria 1,5 Q3 -0,7 1,6 1,1 Nov 1,5 4,6 Oct 1,6 0,2
Belgium 1,6 Q3 1,7 1,3 0,8 Dec 1,3 5,6 Oct -0,1 -1,3
France 1,4 Q3 1,1 1,3 1,0 Nov 1,3 8,5 Oct -0,9 -3,2
Germany 0,5 Q3 0,3 0,6 1,1 Nov 1,3 3,1 Oct 7,3 1,0
Greece 2,7 Q3 2,3 1,9 0,2 Nov 0,5 16,8 Sept -2,3 0,6
Italy 0,3 Q3 0,2 0,2 0,2 Nov 0,7 9,7 Oct 2,9 -2,2
Netherlands 1,9 Q3 1,8 1,8 2,6 Nov 2,7 4,3 Nov 9,4 0,6
Spain 2,0 Q3 1,6 2,1 0,8 Dec 0,8 14,2 Oct 1,0 -2,3
Czech Republic 3,4 Q2 1,5 2,6 3,1 Nov 2,8 2,2 Oct 0,7 0,2
Denmark 2,3 Q2 1,5 2,1 0,7 Nov 0,8 3,7 Oct 7,8 1,6
Norway 1,3 Q3 0,1 1 1,6 Nov 2,2 3,9 Sept 5,4 6,5
Poland 4,2 Q2 5,3 4,2 2,6 Nov 2,2 5,1 Nov 0,2 -1,2
Russia 1,7 Q3 1,1 3,1 Dec 4,5 4,6 Nov 6,2 2,3
Sweden 1,7 Q2 1,1 1,2 1,8 Nov 1,8 6,8 Nov 3,4 0,4
Switzerland 1,1 Q2 1,6 0,8 -0,1 Nov 0,4 2,3 Nov 10,2 0,5
Turkey 0,9 Q2 0,1 10,6 Nov 15,5 13,8 Sept 0,2 -3,0
Australia 1,7 Q2 1,8 1,7 1,7 Q3 1,5 5,2 Nov 0,4 0,1
Hong Kong -2,9 Q3 -12,1 -0,6 3,0 Nov 3,0 3,2 Nov 4,8 -0,1
India 4,5 Q2 4,5 4,9 5,5 Nov 3,4 7,7 Dec -1,8 -3,9
Indonesia 5,0 Q3 5,1 3,0 Nov 3,0 5,3 Q3 -2,3 -2,0
Malaysia 4,4 Q3 4,5 0,9 Nov 0,8 3,2 Oct 3,1 -3,5
Pakistan 3,3 2019 3,3 12,6 Dec 9,5 5,8 Q4 -3,5 -8,9
Philippines 6,2 Q3 6,6 5,7 1,3 Nov 2,4 4,5 Q3 -1,2 -3,2
Singapore 0,8 Q3 0,1 0,6 0,6 Nov 0,5 2,3 Nov 17,9 -0,3
Korea 2,0 Q3 1,7 1,8 0,7 Dec 0,4 3,1 Nov 3,1 0,8
Taiwan 3,0 Q3 4,5 2,6 0,6 Nov 0,5 3,7 Nov 11,9 -0,9
Thailand 2,4 Q3 0,4 2,4 0,2 Nov 0,7 1,1 Nov 6,8 -2,8
Argentina -1,7 Q2 -1,3 -3,3 52,1 Nov 53,2 9,7 Q3 -1,6 -4,3
Brazil 1,2 Q2 1,8 0,9 3,3 Nov 3,6 11,2 Nov -1,7 -5,8
Chile 3,3 Q3 3,0 1,5 2,7 Nov 2,3 6,9 Nov -2,9 -1,7
Colombia 3,3 Q3 2,3 3,1 3,9 Nov 3,5 9,3 Nov -4,4 -2,5
Mexico -0,3 Q3 0,1 3,0 Nov 3,6 3,5 Nov -0,8 -2,7
Peru 3,0 Q3 2,9 2,3 1,9 Dec 21,1 6,3 Nov -1,9 -2,0
Egypt 5,6 Q3 5,6 3,6 Nov 8,1 7,8 Q3 -0,2 -7,1
Israel 4,0 Q3 4,1 3,4 0,3 Nov 0,9 3,9 Nov 2,4 -3,9
South Africa 0,1 Q3 3,1 0,6 3,6 Nov 4,2 29,1 Q3 -3,9 -5,9

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: