Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 212 | Ποσοστά Μετοχών πάνω από Κινητούς Μέσους Όρους

Ποσοστά Μετοχών πάνω από Κινητούς Μέσους Όρους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ποσοστά Μετοχών πάνω από Κινητούς Μέσους Όρους

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, δημιουργήσαμε στο eurocapital.gr δύο νέες σελίδες χρηματιστηριακών στατιστικών που ως στόχο έχουν  να απεικονίζουν, σε καθημερινή βάση, την κατάσταση της αγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται πάνω από κάποιους συγκεκριμένους Κινητούς Μέσους Όρους. Δηλαδή, μετράμε, σε καθημερινή βάση, το ποσοστό των μετοχών της χρηματιστηριακής αγοράς βρίσκεται πάνω από συγκεκριμένους κινητούς μέρους όρους. Στη δική μας μελέτη, χρησιμοποιούμε τους κινητούς μέσους όρους 9, 30, 90 και 200 ημερών.

Μέσα από την καθημερινή καταγραφή των στοιχείων αυτών για το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς, σχηματίζεται μία ομάδα καμπυλών. Την ομάδα αυτή, στις δημοσιεύσεις στο site μας, θα την ονομάζουμε ως “Ποσοστά μετοχών πάνω από Κινητούς Μέσους Όρους”. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η απεικόνιση αυτή ονομάζεται “Percent Above Moving Average” (δείτε σχετικό άρθρο - εδώ).


Δείτε τον πίνακα με τον καθημερινό υπολογισμό των ΚΜΟ κάθε μετοχής (εδώ).

Η απεικόνιση των καμπυλών φαίνεται στο παρακείμενο γράφημα.

Η κάθε μία από τις καμπύλες του γραφήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένας δείκτης. Ο δείκτης αυτός είναι ένας “δείκτης εύρους” (*) και μετράει το βαθμό συμμετοχής των μετοχών σε μία ανοδική ή πτωτική κίνηση της αγοράς. Σε μία ανοδική κίνηση της αγοράς, το εύρος είναι ισχυρό όταν η πλειοψηφία των μετοχών έχει τιμή πάνω από έναν δείκτη. Αντίθετα, το εύρος είναι ασθενές (και συνεπώς η κίνηση της αγοράς είναι ασθενής) όταν η πλειοψηφία των μετοχών διαπραγματεύεται κάτω από τον δείκτη. Ως “όριο” ή μέτρο κρίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται το 50%. Αυτό όμως είναι σχετικό.

Παράλληλα, μας ενδιαφέρει η τάση. Όταν αυξάνεται το ποσοστό των μετοχών που κινούνται πάνω από έναν δείκτη, αυτό σημαίνει ότι η τάση που προσδιορίζει ο δείκτης (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) γίνεται θετική. Αντίθετα, όταν μειώνεται το ποσοστό των μετοχών, τότε ασθενεί το εύρος της αγοράς και η τάση που προσδιορίζει ο δείκτης γίνεται αρνητική.

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται: α) για να επιβεβαιώσει την τάση που δείχνει ο δείκτης της χρηματιστηριακής αγοράς (ο Γενικός Δείκτης για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας), β) για να προβλέψει μία αλλαγή της τάσης του χρηματιστηριακού δείκτη, γ) για να επισημάνει μία “ασυμφωνία” μεταξύ της εξέλιξης των τιμών των μετοχών και της εξέλιξης της τιμής του Γενικού Δείκτη και δ) για να επισημαίνει καταστάσεις "υπεραγορασμένης" (όταν πολύ υψηλό ποσοστό των μετοχών βρίσκονται πάνων από έναν δείκτη) ή "υπερπουλημένης" (όταν πολύ υψηλό ποσοστό μετοχών βρίσκονται κάτω από έναν δείκτη - δηλαδή ο δείκτης βρίσκεται σε πολύ χαμηλά σημεία του διαγράμματος) αγοράς.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Στο παρακείμενο διάγραμμα, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους, οι παραπάνω καμπύλες μας δείχνουν:

Το ποσοστό των μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-200 ημερών (πράσινη καμπύλη): Μας δείχνει τη μακροπρόθεσμη κατάσταση της ευρύτερης αγοράς. Όταν το ποσοστό των μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-200 ημερών αυξάνεται, αυτό σημαίνει ότι το εύρος συμμετοχής των μετοχών στη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς είναι ισχυρό και συνεπώς η παρατηρούμενη άνοδος είναι έγκυρη. Το αντίθετο σημαίνει όταν μειώνεται.

Ανάλογα μηνύματα μας δίνουν και οι άλλες καμπύλες του διαγράμματος:

Το ποσοστό των μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-90 ημερών (κίτρινη καμπύλη): Προσδιορίζει τη μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Το ποσοστό των μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-30 ημερών (κόκκινη καμπύλη): Προσδιορίζει τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Το ποσοστό των που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-9 ημερών (μπλε καμπύλη): Προσδιορίζει την εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Η επιλογή του αριθμού του ΚΜΟ, ενδεχομένως διαφέρει μεταξύ των αναλυτών. Όμως, η ερμηνεία των μηνυμάτων που παράγουν είναι σχεδόν η ίδια. Εμείς αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε τους παραπάνω ΚΜΟ, λόγω της μεγάλης δημοφιλίας τους στην Ελλάδα.

Το διάγραμμα αυτό θα ενημερώνεται στο eurocapital.gr σε καθημερινή βάση (το πρωί κάθε επόμενης εργάσιμης) και, όταν θεωρείται απαραίτητο, θα σχολιάζεται σε άλλες στήλες σχολιασμού των εξελίξεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

(*) Οι δείκτες εύρους (breadth indicators) είναι μαθηματικοί τύπου που με βάση την κίνηση των τιμών των μετοχών μετρούν το βαθμό συμμετοχής των μετοχών της χρηματιστηριακής αγοράς στην κίνηση του χρηματιστηριακού δείκτη της συγκεκριμένης αγοράς.

 

Δείτε υπολογισμό του δείκτη σε αγορές του εξωτερικού (διαδραστική εφαρμογή) του http://www.indexindicators.com (εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text