Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Π.Πετρόπουλος: Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.01.2020

Π.Πετρόπουλος: Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.01.2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Π.Πετρόπουλος: Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.01.2020

Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.01.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.119.981 μετοχές και

δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 58,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο

: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Δ.Σ., αποτελούμενη από ένα μη μέλος του Δ.Σ. και δύο

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το μη μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτρη Λεβεντάκη, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις

του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της

Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2018, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Θέμα 2ο

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text