Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Byte Computer: Τι αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Byte Computer: Τι αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Byte Computer: Τι αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

«ΒYTE COMPUTER A.B.E.E.» ΤΗΣ 15-01-2020

Επραγματοποιήθη σήμερα, 15ην Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.00’, η ΄Εκτακτος Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.564.169 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 66,79 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση

συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία (άρθρον 130 παρ. 3 ν. 4548/2018) επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της Γενικής Συνελεύσεως: «Παράταση της διαρκείας της εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 3 (Διάρκεια) του Καταστατικού της και Κωδικοποίηση αυτού.»

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι δι’ αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εξής αποφάσεις:

1.- Απεφάσισεν την παράταση της διαρκείας της εταιρείας, η οποία έληγε την 22-02-2020, μέχρι της 31-12-2050 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας.

2.- Απεφάσισεν την ενσωμάτωση της ανωτέρω αποφασισθείσηςτροποποιήσεως του άρθρου 3 εις το ισχύον καταστατικόν της εταιρείας και προς τούτο εξουσιοδότησεν το Δ.Σ., όπως προβή εις την κωδικοποίησιν του Καταστατικού της εταιρείας, ως ανωτέρω, και εν

συνεχεία να αποστείλει τούτο προς δημοσίευσιν, συμφώνως προς τον νόμον, εις τον διαδικτυακόν τόπον του ΓΕΜΗ και όπου αλλού απαιτείται.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εμμανουήλ Κοκκινάκης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text