Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις «πράσινες επενδύσεις»

Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις «πράσινες επενδύσεις»

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις «πράσινες επενδύσεις»

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους στους βασικούς τομείς του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, εκτιμάται ότι στη χώρα μας θα πρέπει να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €37,2 δισ.

Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και αντίστοιχα μεγάλου ύψους, σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έργα εξοικονόμησης ενέργειας απαιτούνται και στη χώρα μας, η οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί στους μεγάλους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Επίσης, η αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ, η αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση των εκπομπών άνθρακα, που έχουν αρχικά τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και εντάθηκαν για το 2030, με αντίστοιχη προσαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, αποτελούν μέρος της πρακτικής εφαρμογής των Στόχων.

Σημειώνεται ότι η επίτευξη των στόχων και η αναγνώριση, διαχείριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, εκτιμάται ότι απαιτούν επενδύσεις που ξεπερνούν τα $7 τρισ. ετησίως έως το 2030, με παράλληλη ενίσχυση δαπανών στην πράσινη ενέργεια κατά $1 τρισ. προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 20°C.

Η αποτελεσματική και έγκυρη αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων θα εξαρτηθεί από τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας σε διεθνή κλίμακα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, τα 2/3 της παγκόσμιας χρηματοδότησης παρέχονται από αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα της υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που απαιτεί τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της «πράσινης επιχειρηματικότητας» και των «πράσινων επενδύσεων» παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και βέβαια χρηματοδότηση σε έργα και δραστηριότητες σε τομείς συνδεδεμένους με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς.

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους στους βασικούς τομείς του ενεργειακού σχεδιασμού, εκτιμάται ότι στη χώρα μας θα πρέπει να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €37,2 δισ.

Με βάση το ελληνικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουμε πετύχει:

Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 16% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2005.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο επίπεδο του 43% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2005.

Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας κατ' ελάχιστο στο 30%.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον στο 30% σε σχέση με την πρόβλεψη μέχρι το έτος 2030.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη δημιουργία και υποστήριξη της πρωτοβουλίας "Principles for Responsible Banking" των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να καταστεί ο τραπεζικός τομέας, καταλύτης για τις μεγάλες αλλαγές που απαιτεί ο υπ' αριθμόν ένα στόχος της διεθνούς κοινότητας. Στόχος, που δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας (sustainable development growth).

Η Τράπεζα Πειραιώς, το 2019 έχει χρηματοδοτήσει περίπου το 26% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, και συνεργάζεται στενά με εθνικούς και διεθνείς φορείς όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΙF) ανταποκρινόμενη έτσι πλήρως σε όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης του χώρου αυτού.

Η Τράπεζα έχει στο χαρτοφυλάκιό της χρηματοδοτήσεις «green projects» της τάξεως του €1,5 δισ. κάτι που την κατατάσσει ψηλά στη σχετική λίστα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Πολλαπλά οφέλη για την Τράπεζα Πειραιώς και ορόσημο για την ελληνική αγορά η συμφωνία με την Intrum

Υλοποιεί με συνέπεια ένα πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης κατά περίπου 270 μονάδες βάσης από τα μέσα του 2018 μέσω συνδυασμού στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Συμφωνία σταθμός για την Τράπεζα Πειραιώς, και ορόσημο για την ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων, αποτελεί η στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας με τον σουηδικό Όμιλο Intrum.

Η Intrum Hellas, εταιρεία στην οποία μετέχουν με 80% η Intrum και με 20% η Τράπεζα Πειραιώς, είναι ο πρώτος μεγάλος, ανεξάρτητος servicer της ελληνικής αγοράς.

Τα οφέλη από τη συμφωνία είναι πολλαπλά για την Τράπεζα Πειραιώς, που ενισχύει την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πρότυπο αντίστοιχων σχημάτων που ήδη λειτουργούν σε χώρες με υψηλό απόθεμα NPEs στην Ευρώπη, δίνει τη δυνατότητα στη διοικητική ομάδα της Τράπεζας να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς διακρατεί όλα τα οφέλη από την ανακτησιμότητα του χαρτοφυλακίου προς διαχείριση, καθώς τα δάνεια που θα διαχειριστεί η Intrum Hellas παραμένουν στον ισολογισμό της.

Η Intrum Hellas ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά σε μόλις 4,5 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας, σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με ανάλογου μεγέθους συναλλαγές στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και την προσήλωση των δύο εταίρων στον κοινό στόχο.

Η νέα εταιρεία έχει αναλάβει να διαχειρίζεται το υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και ακινήτων (REOs) της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και τα NPEs που θα δημιουργούνται, ενώ θα διαχειρίζεται και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που θα της αναθέτουν τρίτοι.

Βασικά οφέλη για την Τράπεζα Πειραιώς

Η λειτουργία ενός ανεξάρτητου διαχειριστή, του μεγέθους και των δυνατοτήτων της Intrum Hellas, διευκολύνει τις επικείμενες τιτλοποιήσεις.

Ενισχύονται τα αποτελέσματα προ προβλέψεων, ενώ αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά ο δείκτης κόστος προς έσοδα.

Η Τράπεζα διακρατεί τα δάνεια στον ισολογισμό της

Ενισχύονται οι προοπτικές ανακτησιμότητας των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Η Τράπεζα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών τραπεζικών εργασιών, επιτρέποντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Έχοντας ισχυρή ρευστότητα, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 84%, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί την οικονομία, με νέες χορηγήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ φέτος και τα 5 δισ. ευρώ το 2020.

Κεφαλαιακή ενίσχυση

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum. Η Τράπεζα υλοποιεί με συνέπεια ένα πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης κατά περίπου 270 μονάδες βάσης από τα μέσα του 2018 μέσω συνδυασμού στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Σε συνέχεια των δύο συναλλαγών ορόσημο κατά τη διάρκεια του 2019, καθώς και της συνεχιζόμενης παραγωγής κεφαλαίων μέσω οργανικών και μη οργανικών δράσεων, η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει τα εποπτικά της κεφάλαια σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων: στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ο pro-forma συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας ανήλθε σε 16,0% (με σταδιακή εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων) έναντι εποπτικής απαίτησης SREP στο 14%.

Πηγή: Reporter.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text